Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018

Δύο Ωρωπιώτες στη "παρακολούθηση" του έργου στο ΒΑΡΥΚΟ

Για τον "οραματιστή"-"εισηγητή" αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωρωπού.
-Για να δούμε τώρα πως μπορεί το ψάρι να γίνει κρέας;;;;;;;;;Για να δούμε πως η απόφαση για διαγωνισμό του Δημοτικού Συμβουλίου και της Περιφέρειας  έγινε απευθείας ανάθεση;;;;;;;;
-Απλούστατα,για να παραπλανήσουν και να εκθέσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Υπάρχουν όμως δικλίδες ασφαλείας,οι οποίες προβλέπονται στη προγραμματική σύμβαση.Μια από όλες είναι η επιτροπή παρακολούθησης. Μέλη της επιτροπής δυο Περιφερειακοί Σύμβουλοι από τον Ωρωπό
ΑΠΟΣΠΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.......Β) Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, την Περιφερειακή
Σύμβουλο κ. Στεργίου Ιωάννα ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κοροβέση Στυλιανό και τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ.
Πελέκη Ζαχαρία ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο
κ. Δανάκο Χριστόφορο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: