Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Δέν υπάρχει Πολιτική Προστασία στό Δήμο Ωρωπού

Ποίος είναι ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας;;;;;;;;;;;;;
Τον έχετε ορίσει;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Έχετε ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας;;;;;;;;;;
Και αφού τα έχετε κάνει όλα αυτά ρε απίθανοι τύποι γιατί οι υπηρεσίας απευθύνονται στον κ.Ευάγγελο Λεμπούση;;;;;;;;;;;;;;;;

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Τά αδέσποτα ζώα του Ωρωπού!!!!!!!

Η διαχείριση των αδέσποτων κατοικίδιων είναι ευθύνη των Δήμων σύμφωνα με : ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4039/2012 (ΦΕΚ Α 15) – Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον παρόντα  ΝΟΜΟ  4235/2014 – ΦΕΚ Α 32 – 11.02.2014)
Ο Δήμος είναι σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3α και ολόκληρο το άρθρο 9 του 4039/2012 είναι υπεύθυνος να καταγράφει τα αδέσποτα, να τα τσιπάρει και να στέλνουν τα στοιχεία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ "ΕΜΙΣΘΗΣ ΠΕΝΝΑΣ".....μας πήραν είδηση!!!!!!!!!
Επίσης σύμφωνα με το αρ. 9 παρ. 12 του ίδιου Νόμου για οτιδήποτε αφορά στην διαχείριση των αδέσποτων συστίνεται δημοτική επιτροπή:
Αυτά τα έχει κάνει ο πρώην κοινοτάρχης Συκάμινου::::::::::::
Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του
προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα πιο
αντιπροσωπευτικά φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις,που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή
Ενότητα. Υποχρεωτικά στην επιτροπή μετέχουν ένας (1)κτηνίατρος και ένας (1) εκπρόσωπος κυνηγετικού συλλόγου που εδρεύει στο Δήμο ή την οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Η προαναφερθείσα επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου στ ́ του άρθρου 1 τουπαρόντος, καθώς και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών.
Προήθεια Ζωοτροφών για αδέσποτα
∆ήµου
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπουργού Οικονοµικών
5. Τον ΕΚΠΟΤΑ
6. Την αριθ. 446/9-12-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
εγκρίθηκε η περιγραφή για την προµήθεια Ζωοτροφών για αδέσποτα ∆ήµου
7. Την αριθ. 446/9-12-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
διατέθηκε πίστωση ποσού 14.927,28 € στον ΚΑ 15.6662.0002 µε τίτλο
«Προµήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ∆ήµου» και εγκρίθηκε η αντίστοιχη
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης υπ. αριθµόν 1286/9-12-2014.
8. Την µε αρ. πρωτ. 30032/12-12-2014 προσφορά της εταιρείας «ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ»
9. Την από 22-12-2014 γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και απευθείας αναθέσεων λοιπών
προµηθειών
10. Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια Ζωοτροφών για αδέσποτα ∆ήµου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουµε την από 22-12-2014 γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και απευθείας αναθέσεων λοιπών
προµηθειών
Β. Αναθέτουµε απευθείας την προµήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ∆ήµου στην
εταιρεία «ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ» έναντι αµοιβής έως 13.713,68€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, σύµφωνα µε την από αριθ. 446/9-12-2014
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και την µε αρ. πρωτ 30032/12-12-2014
προσφορά της εταιρείας.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΘΩΜΑΣ ∆ΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ 

Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Η φίμωση του Γιώργου Κόλλια,πρέπει να προβληματίζει όλους τους ενεργούς πολίτες

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΚΟΛΛΙΑ (geKollias.blos[gspot.gr)
Όσοι από εσάς που διαβάζετε αυτήν την καταγγελια είστε φίλοι ή γνωστοί, θα γνωρίζετε ότι από το 2008 είμαι διαχειριστής του blog geKollias.blogspot.gr «ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ».
Το blog αυτό από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι σήμερα, ήταν και παρέμεινε ένα blog γνώμης αφ΄ ενός και ενημέρωσης των πολιτών πάνω στα κοινωνικά τους δικαιώματα.
Ασχολήθηκε, ακόμη, με τα τοπικά ζητήματα του Βαρνάβα, όπου εδρεύει, αλλά και συνολικά του Δήμου Μαραθώνα. Ακόμη με τα γενικότερα ζητήματα της αυτοδιοίκησης, το περιβάλλον, τους αγώνες των πολιτών ενάντια στα ΧΥΤΑ, ενάντια στα διόδια και γενικότερα τους κοινωνικούς αγώνες, αφού ο διαχειριστή του ήταν και παραμένει ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ.
Πάντα, όμως, με κοσμιότητα, χωρίς κραυγές, χωρίς να θίγει υπολήψεις, με σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
Φαίνεται, όμως, ότι, στις μέρες μας, η γνώμη ενοχλεί, η κριτική φοβίζει. Κάποιος ή κάποιοι ενοχλήθηκαν και αποφάσισαν να «κλείσουν το στόμα» σε αυτόν τον ενοχλητικό blogger. Και το κατάφεραν. Εδώ και 3 μέρες όποιος θέλει να διαβάσει το blog geKollias.blogspot.gr βλέπει την εικόνα αυτή. Και παρά την παρέμβασή μας στην Google, μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα πλέον:
• Ποιος φοβάται ή ποιοι φοβούνται τον Γιώργο Π. Κόλλια;
• Γιατί θέλουν να σωπάσει;
• Μέχρι που είναι ικανοί να φτάσουν;
Τους δηλώνω ότι ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΟΥΝ. Δεν θα πετύχουν ποτέ, όσο είμαι εν ζωή, να μου «κλείσουν το στόμα». Θα συνεχίσω να «μπαίνω στα ρουθούνια» της κάθε εξουσίας, υπερασπιζόμενος το δίκιο των πολλών. Όπως λέει κι ο ποιητής «Θα χώνομαι μ’ επιμονή σε κείνα τα ρουθούνια
θα χώνομαι σε μύτες στρογγυλές που έχουν τα γουρούνια
μ’ ανθρώπινη μορφή».
Όχι δεν είμαι επαναστάτης. Θέλει πολλά κότσια γι΄ αυτό και δεν τα ΄χω. Θεωρώ απλά τον εαυτό μου έναν κοινωνικό αγωνιστή, που κάνει τα ελάχιστα από όσα οφείλει να κάνει κάθε πολίτης.
ΔΕΝ ΘΑ ΜΕ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ.
Ήδη ξεκινά η νέα ιστοσελίδα μας geKollias.gr, που θα αποτελέσει το νέο μετερίζι, μέσα από το οποίο θα συνεχίσω την …ΣΚΕΨΗ μου και την ΔΡΑΣΗ μου, ως ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ.
Υπό άλλες συνθήκες θέλαμε να γίνει αυτό το νέο ξεκίνημα, αυτό το μεγάλο βήμα, αλλά οι «τυφλοπόντικες» μας αναγκάζουν να ξεκινήσουμε διαφορετικά.
Για εσάς, λοιπόν, που ονειρευόσαστε να μας φιμώσετε, «ραντεβού στα γουναράδικα»!

Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΩΝ ΑΦΕΛΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΩΝ ΑΦΕΛΩΝ

E-mailΕκτύπωσηPDF
(Πεμ. 25/12/14 - 09:00)
Του ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΡΤΕΡΟΥ*
karteros_2aΑν ο Χριστός είχε γεννηθεί στη σημερινή Ελλάδα, φαντάζεστε τι τον περίμενε; Πώς θα υποδέχονταν το κήρυγμά του ότι ευκολότερα περνάει μια καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας, παρά ένας πλούσιος -ένας τραπεζίτης δηλαδή, ή ένας εθνικός εργολάβος- στη βασιλεία των ουρανών; Τι θα έγραφαν και τι θα έλεγαν τα μεγάλα ΜΜΕ όταν δημοσίευαν τις φωτογραφίες και τα πλάνα που θα τον έδειχναν να διώχνει από το ναό τους εμπόρους; Ή να πλένει τα πόδια της Μαγδαληνής;
Η μεταφορά δεν θέλει φυσικά να υποβάλει την ιδέα ότι κάποιοι σημερινοί είναι διάδοχοι εκείνου. Άπαγε της βλασφημίας. Δεν μπορείς όμως να μη σκεφτείς τέτοιες μέρες, ότι δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα στον τρόπο με τον οποίο οι βασιλιάδες, ο πλούτος, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αντιμετωπίζουν όποιον προκαλεί την εξουσία τους. Ακόμα και οι Πιλάτοι δεν λείπουν από το σημερινό κάδρο, αν ρίξει κανείς μια πιο προσεκτική ματιά. Και από Ιούδες επίσης, δεν έχουμε έλλειμμα.
Καλά, καλά, δεν είναι σωστό να κάνουμε πολιτική με τη γέννηση και τη διαδρομή του Ιησού. Αλλά απολύτως πολιτική είναι όλη η ιστορία αν το καλοσκεφτείτε. Γιατί, ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι αντιμετωπίστηκε ως ακραίος από το κατεστημένο της εποχής του επειδή δίδασκε την ισότητα; Και ότι οι αντίπαλοί του έφτασαν σε κάθε έγκλημα, από τη σφαγή των νηπίων, μέχρι τη σταύρωση, για να μην επιτρέψουν να διαταραχτεί η παντοδυναμία τους;
Και η ιστορία εκείνου είχε αίσιο τέλος, επειδή μπορούσε να αναστηθεί. Σήμερα όμως οι καταδιωκόμενοι επειδή είναι απειλή για τον Ηρώδη, τον Άννα και τον Καϊάφα, δεν έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Θα πρέπει συνεπώς να μετρούν κάθε βήμα κι αυτοί και οι μαθητές τους, αν θέλουν να τα βγάλουν πέρα με τα θηρία. Τα οποία δεν σφάζουν βέβαια νήπια, αλλά δεν διστάζουν να βάλουν μάχαιρα στην αλήθεια. Και σε όποιον ξεμοναχιασμένο ανυποψίαστο συναντήσουν στο δρόμο τους.
Αφελές δίδαγμα: Ο αγώνας για δικαιοσύνη και ισότητα θα είναι εδώ, όσο είναι εδώ η αδικία και η ανισότητα. Και οι εξουσίες είναι πάντα έτοιμες για το χειρότερο. Άρα οι ορθοτομούντες το λόγο της αλήθειας ας έχουν το νου τους. Γιατί οι άλλοι από τα Χριστούγεννα ετοιμάζουν το σταυρό...
*Δημοσιεύθηκε στην "Αυγή" την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2014.αναδιμοσίευση ISKRA.GR

Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Η σιωπή στήν αυθαιρεσία είναι τρομοκρατία

Η μη τήρηση της νομιμότητας πρωτίστως και η έλλειψη διαφάνειας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη κακοδιοίκηση και στη διαφθορά, τις οποίες η κοινωνία και το κράτος πρέπει να βρούν τρόπους και μέσα να καταπολεμήσουν.Η διαφθορά, όμως εκτός από την οικονομική ζημία που προκαλεί, διαβρώνει υποχθόνια ευάλωτες δομές του κράτους, προκαλώντας αργά αλλά σταθερά την απαξίωση των κρατικών μηχανισμών, μεγεθύνοντας ταυτόχρονα την απογοήτευση των πολιτών και την έλλειψη εμπιστοσύνης τους προς το κράτος. Η διαφθορά εκτείνεται από τα ανώτερα μέχρι τα κατώτατα στελέχη της κρατικής ιεραρχίας και σ’ αυτή εμπλέκονται οικονομικοί παράγοντες  ή ακόμη και απλοί πολίτες σε ατομικές περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να συντηρείται και να αναπαράγεται η αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού.

Είναι γνωστό ότι, σήμερα, εκτός της σοβαρής οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Χώρα, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό κοινωνική κρίση που δεν συνδέεται άμεσα με την οικονομική κρίση.
Η κοινωνική κρίση είναι βαθύτερη της οικονομικής και έχει παγιοποιηθεί από τα προηγούμενα της οικονομικής κρίσης χρόνια και σχετίζεται με την διαφθορά.
Κάποιους τους ενοχλεί ο έλεγχος νομιμότητας,
προσπαθούν μάλιστα να μεταθέσουν την προσωπική τους ευθύνη και ανεπάρκεια 
βάζοντας μπροστά "παιδικά όνειρα¨" και δήθεν επαγγελματικά συμφέροντα,δεν έχουν το θάρρος να αναγνωρίζουν ότι είναι οι μόνοι και αποκλειστικά  υπεύθυνοι.Αγαπητοί διαχειριστές του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ωρωπού αναλαμβάνοντας τις ευθύνες σας υπάρχει και ο δρόμος της παραίτησης,διευκολύνοντας τον Δήμαρχο.
Η τρομοκρατία της σιωπής δεν με αφορά: Γιάννης Μπουλέκος.
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Αυτοί είναι που "ταλαιπωρούν" τον Άι Βασίλη στον Ωρωπό !!!!!!

               Ψάχνοντας για ευαίσθητους!!!!!!!!!!!!!!!
Η αλήθεια είναι πως όποιος βρίσκεται απέναντι από όλους αυτούς που διοικούν σήμερα το Δήμο ώρες-ώρες νιώθει την ανάγκη να σηκώσει τα χέρια ψηλά.!!!Πολύ απλά γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν παίζονται!!!!!Ρε πόσο χοντρόπετσοι είναι;;;Στη κοινωνία πίστευα,ότι υπάρχει και ένα όριο και λίγο "τσίπα".Κάποτε μόλις κάτι ακουγόταν,μόλις κάτι γραφόταν στο τύπο για περίεργες συμβάσεις ή ύποπτες αγορές έκαναν πίσω.Προσωρινά;;;Το ξανασκέφτονταν;;;;;Φοβόντουσαν και έκαναν πίσω;;;Τι να σας πω.........Τώρα αν αργότερα  συνέχιζαν δεν μπορώ να το γνωρίζω.Πάντως έκαναν πίσω....
Τα παλικάρια της Δημαρχοπαρέας,δεν ιδρώνει το αυτί τους,δεν λένε να το βάλουν κάτω...Βρε δεν πα να τους λες πως σπαταλάνε τα λεφτά του κόσμου σε καιρούς σκληρούς και δύσκολους για πανάκριβες και αρκετές φορές άχρηστες γιορτές και φιέστες;;;;Αυτοί τίποτα!!!!Εκεί το βιολί τουςΤο Νομικό Πρόσωπο Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ,δεν είναι κάτι αόριστο και ανώνυμο.Το Νομικό πρόσωπο  διορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνο και υπόλογο για πράξεις,αλλά και για παραλήψεις,έχουν όλοι ονοματεπώνυμα!!!!
Θέλω να αναφερθώ προσωπικά σε κάθε ένα ξεχωριστά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου,όχι αόριστα αλλά με αποφάσεις,ημερομηνίες κ.λ.π.
1.Πότε αποφασίσθηκε η λειτουργία και η εγκατάσταση του χωρίου του Άι Βασίλη και που;;;;;
2.Υπάρχει αίτηση του Νομικού Προσώπου Περιβάλλοντος και Πολιτισμού προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με αίτημα την παραχώρηση της χερσαίας ζώνης;;;;;;;
3.Υπάρχουν προσφορές για την εγκατάσταση και λειτουργία του χωρίου για να κριθεί η συμφέρουσα ;;;;;;
4.Πότε υπεγράφη η συμφωνία του ιδιώτη με το Νομικό Πρόσωπο;;;;;;
5.Ποσό είναι το τίμημα που θα πληρώσει το Νομικό Πρόσωπο στον ιδιώτη;;;;;;;;
6.Υπάρχει υγειονομικός υπεύθυνος και όχι μόνο;;;;;;;
Για να δούμε ;;;;αν με μια τέτοια  πρωτοβουλία θα σπάσει το "μουγκαφών"..ναι ή όχι;;;;; Είναι καιρός, κάποιοι να επιλέξουν την νομιμότητα και να σπάσουν την ένοχη σιωπή τους!!!Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Η "ταλαιπωρία¨" του Άι Βασίλη στον Ωρωπό!!!

Την 4η Δεκεμβρίου 2014 στις 13.00μμ,σε έκτακτη.........!!!!!!!..... συνεδρίαση του

Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού,απόντων των συμβούλων Βασίλη Μπιλίρη και Διονύση Καμπιώτη,με την υπ αριθμ 129/2014 απόφαση παραχωρήθηκαν 832τμ χερσαίας Λιμενικής Ζώνης ,αντί του ποσού των 50.00e στο ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου για την διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων.
Για να μην το ξεχάσω η "έμμισθη πένα "του Δήμου από τις 2 Δεκεμβρίου με ανάρτηση της,διαφημίζει τις εκδηλώσεις.......τότε που είναι το έκτακτο;;;;;;;;;
  Αυτές όμως οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις έχουν ένα τίμημα,για άλλους ένα ευρώ ......για άλλους 40.000χιλ ευρώ......και για άλλους 80.000χιλ ευρώ!!!!
Είναι αυτονόητο,ότι κάποια στιγμή τα εντάλματα θα έφταναν στον ΕΠΊΤΡΟΠΟ!!!!και ως εκ θαύματος ο επίτροπος απέρριψε τα εντάλματα!!!!!!!!!ΓΙΑΤΙ;;;;;;;;;;;;;.ΚΑΤΙ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ....ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΙΑ!!!!!!!!!Αγαπητοί Κύριοι του συνδυασμού "ΠΡΩΤΑ Η ΠΑΡΤΗ ΣΑΣ"αυτά δεν καταγγέλλαται για τον κ.Οικονομάκο!!!!!!!!!!!
Και τώρα για την Νομιμότητα!!!!!!!!!!!!!!!!
Ο πρώην κοινοτάρχης Συκάμινου γνώριζε για τις απαιτούμενες εγκρίσεις-άδειες!!!!!!!Αν δεν γνώριζε τότε κακώς βρίσκεται εκεί που βρίσκεται!!!!!!
Οι ευθύνες είναι βαρύτατες των υπηρεσιών του Δήμου και του  πρώην κοινοτάρχη Συκάμινου. 
Ομάδα ενεργών πολιτών του Δήμου εκπροσωπούμενη από το Γιάννη Μπουλέκο  στα πλαίσια των επαγγελματικών και όχι μόνο δραστηριοτήτων του απευθύνθηκαν στις αρμόδιες αρχές.....αυτό είναι νόμιμο ή παράνομο;;;;;;;;;;;;;Γιατί
 κάποιους τους ενοχλεί;;;;;;Δηλαδή ο έλεγχος νομιμότητας πράξεων της διοίκησης,όταν
 μάλιστα σε αυτές τις δραστηριότητες εμπλέκονται αποκλειστικά παιδιά,ενοχλεί αντί να τους κάνει πολύ προσεκτικούς.
Εμείς κάναμε κάτι απλό,ζητήσαμε ο Άι Βασίλης να λειτουργήσει 
 ΝΟΜΙΜΑ στον Δήμο Ωρωπού.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΩ  ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ


Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ πρίν την κατάθεση αιτήσεως πρός τον κ.ΓΑΖΒΙΝΙΑΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2014

Πρός τον κ.ΓΑΖΒΙΝΙΑΝ,αντιδήμαρχο οικονομικών του Δήμου Ωρωπού

Κύριε αντιδήμαρχε των οικονομικών του Δήμου μας,απευθύνομαι δημόσια σε σας όχι μόνο λόγω της αποκλειστικής και θεσμικής σας αρμοδιότητας για τα οικονομικά του  Δήμου αλλά και γιατί πιστεύω απόλυτα στην κοινωνική σας ευαισθησία,άλλα και λόγω των προεκλογικών σας δεσμεύσεων(Ειδικό Ταμείο Κοινωνικής Συμπαράστασης....έτσι δεν το είχατε ονομάσει;;;;;;;)
Κύριε αντιδήμαρχε,σας κάλω να δώσετε στην δημοσιότητα,

 • τις μηνιαίες αντιμισθίες (μικτές και καθαρές) των αιρετών του δήμου μας, του δημάρχου και των  αντιδημάρχων, ανά δικαιούχο
 • τα ονόματα των αντιδημάρχων που αμείβονται από το δήμο και αυτούς που αμείβονται από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου ή είναι συνταξιούχοι
 • τις μηνιαίες αποζημιώσεις (μικτές και καθαρές) των προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων του Καλλικρατικού μας δήμου, ανά δικαιούχο.

 • Αναμένω λοιπόν με ενδιαφέρον τα στοιχεία που θα δημοσιοποιηθούν, και όχι ειδικά σ΄εμένα που είμαι ένας απλός δημότης, ένα μη θεσμικό πρόσωπο που εκπροσωπεί ένα μικρό διαδικτυακό ΜΜΕ.

  Για να μη ξεχνιόμαστε η παρακράτηση του 20% από τις αντιμισθίες  έχει κωδικό;;;;;;
  Καλές γιορτές σε όλους μας!!!!κάποιοι όμως δεν θα κάνουν!!!!

  Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

  Οι δυνάμεις του φόβου.

  Αρθρογράφος: Ιός
  Σαράντα χρόνια από την ίδρυσή του, το ΠΑΣΟΚ είναι βέβαια φάντασμα του πανίσχυρου κόμματος της δεκαετίας του 1980, αλλά έχει τουλάχιστον την ικανοποίηση ότι συνεργάζεται στην κυβέρνηση με εκείνους που το θεωρούσαν τότε εθνικό κίνδυνο.
  «Αν ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ, θα πεινάσεις κι εσύ και τα παιδιά σου» έλεγε τις προάλλες ο Αδωνις Γεωργιάδης. Παρόμοιες δηλώσεις θα συναντήσει κανείς και σε εκπροσώπους της κυβέρνησης με λιγότερο απύλωτα στόματα. Αλλά δεν είναι κάτι νέο. Από ό,τι φαίνεται, οι ιθύνοντες της Νέας Δημοκρατίας έχουν αποφασίσει να αντιμετωπίσουν το κόμμα της Αριστεράς, το οποίο προηγείται πλέον όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στις εκλογικές αναμετρήσεις, με τη μέθοδο που εφάρμοζαν οι προκάτοχοί τους στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με σκοπό την αναχαίτιση του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια γνωρίζουμε όλοι πού οδήγησε εκείνη η προεκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Οχι μόνο στη θριαμβευτική επικράτηση του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981 με το πρωτοφανές 48,70%, αλλά και στην κατάρρευση του ίδιου του συντηρητικού κόμματος, το οποίο με 35,87% δέχτηκε την πιο σοβαρή μέχρι τότε ήττα του και οδηγήθηκε σε αλλαγή ηγεσίας και σοβαρή κρίση, από την οποία έκανε χρόνια να ανακάμψει.
  Μπορεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνά με το ΠΑΣΟΚ, αλλά εκείνη την εποχή το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου αντιπροσώπευε το απόλυτο κακό στα μάτια του ηγετικού πυρήνα του κόμματος που βρισκόταν στην εξουσία από τις πρώτες εκλογές της Μεταπολίτευσης. Κυρίως επειδή το ΠΑΣΟΚ ανήκε σε ένα πολιτικό ρεύμα, το οποίο πρώτη φορά διεκδικούσε την κυβερνητική εξουσία με συνθήματα ριζοσπαστικά και σε μεγάλο βαθμό δανεισμένα από την παραδοσιακή Αριστερά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή η ελληνική Αριστερά βρισκόταν εγκλωβισμένη στο δικό της περιθώριο και δεν φαινόταν ικανή να διεκδικήσει κυβερνητικό ρόλο. Αλλωστε, μόλις το 1974 είχε νομιμοποιηθεί η παρουσία του ΚΚΕ στην ελληνική πολιτική.
  Οσα συνέβησαν σ’ εκείνη την προεκλογική περίοδο είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα για το σήμερα. Οχι βέβαια επειδή τάχα η ιστορία επαναλαμβάνεται, ούτε επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το «νέο ΠΑΣΟΚ». Τίποτα απ’ αυτά. Το μόνο που φαίνεται να παραμένει ίδιο είναι το συντηρητικό DNA της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι έτοιμη να ανασύρει από εκείνη την εποχή τη δοκιμασμένη (και αποτυχημένη) συνταγή της «αντιμαρξιστικής» κινδυνολογίας. Και μάλιστα, να τη συνοδεύει –όπως τότε- με το παράλληλο άνοιγμα στις ιδέες και τα στελέχη της Ακροδεξιάς.
   

  Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

  Πρός τον κ.ΓΑΖΒΙΝΙΑΝ,αντιδήμαρχο οικονομικών του Δήμου Ωρωπού

  Κύριε αντιδήμαρχε των οικονομικών του Δήμου μας,απευθύνομαι δημόσια σε σας όχι μόνο λόγω της αποκλειστικής και θεσμικής σας αρμοδιότητας για τα οικονομικά του  Δήμου αλλά και γιατί πιστεύω απόλυτα στην κοινωνική σας ευαισθησία,άλλα και λόγω των προεκλογικών σας δεσμεύσεων(Ειδικό Ταμείο Κοινωνικής Συμπαράστασης....έτσι δεν το είχατε ονομάσει;;;;;;;)
  Κύριε αντιδήμαρχε,σας κάλω να δώσετε στην δημοσιότητα,

 • τις μηνιαίες αντιμισθίες (μικτές και καθαρές) των αιρετών του δήμου μας, του δημάρχου και των  αντιδημάρχων, ανά δικαιούχο
 • τα ονόματα των αντιδημάρχων που αμείβονται από το δήμο και αυτούς που αμείβονται από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου ή είναι συνταξιούχοι
 • τις μηνιαίες αποζημιώσεις (μικτές και καθαρές) των προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων του Καλλικρατικού μας δήμου, ανά δικαιούχο.

 • Αναμένω λοιπόν με ενδιαφέρον τα στοιχεία που θα δημοσιοποιηθούν, και όχι ειδικά σ΄εμένα που είμαι ένας απλός δημότης, ένα μη θεσμικό πρόσωπο που εκπροσωπεί ένα μικρό διαδικτυακό ΜΜΕ.

  Για να μη ξεχνιόμαστε η παρακράτηση του 20% από τις αντιμισθίες  έχει κωδικό;;;;;;
  Καλές γιορτές σε όλους μας!!!!κάποιοι όμως δεν θα κάνουν!!!!

  Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

  Δήμος Ωρωπού:Τα "λαμπάκια¨ φωτίζουν την μαυρίλα σας !!!!!

  Γ....ω τα λαμπάκια σας!!!!!!!!!!!Καί ποιά η διαφορά με τίς λάμπες!!!!!
  Δεν ξέρω τι να γράψω.....αυτή η χωρίς προηγούμενο τραγωδία, νομίζω πως μας έχει αφήσει όλους άφωνους.
  Ποια λόγια μπορούν να περιγράψουν την καταστροφή, την απόγνωση, την απελπισία και τον πόνο, τόσων χιλιάδων ανθρώπων, που απ'την μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν στον δρόμο;
  Γι'αυτό και μένεις βουβός.....παρακολουθείς το κακό και περιμένεις το χειρότερο......
  Δεν μπορείς, παρ'όλα αυτά να μην εξοργιστείς με αυτούς τους τύπους της Δημοτικής αρχής, μου θυμίζουν την παροιμία «εδώ ο κόσμος χάνεται και το μ.....ί χτενίζεται».....ο καθένας απ' αυτούς προσπαθεί να εκμεταλλευτεί προς όφελος της παράταξής του τα γεγονότα......κι εν τω μεταξύ, η απόγνωση όσων έχασαν από την μια στιγμή στην άλλη το βιός μιας ολόκληρης ζωής, ξεχειλίζει........
  Όπως ξεχειλίζει και η αηδία να τους παρακολουθείς .............
  Άει σιχτίρ.....μπουρδολόγοι......
  Για να μην ξεχνιόμαστε!!!!!!!!!!!στίς 12 Απριλίου 2014!!!!!!
  ......Ο κ. Ρούσσης στην ομιλία του που σκόρπισε ενθουσιασμό στους δημότες(έτσι έγραφε η έμμισθη πένα) που την παρακολούθησαν, ανακοίνωσε μερικά από τα κοινωνικά μέτρα που θα πάρει σαν δημοτική αρχή και τα οποία είναι:
  α) Για όσους δημότες δηλώνουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ, τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ανεξαρτήτου εισοδήματος και τα Άτομα με ειδικές ανάγκες ανεξαρτήτου εισοδήματος, καταργούνται οι συνδρομές στις δραστηριότητες της ΚΕΔΩ, στα ΚΑΠΗ και τα τροφεία στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. 
  β) Δημιουργείται Ειδικό Ταμείο Κοινωνικής Συμπαράστασης με πηγές χρηματοδότησης που θα προέλθουν πρωτίστως από τη μείωση κατά 20% των  αντιμισθιών του δημάρχου(μήπως μπορείτε να δημοσιεύσετε τις αντιμισθίες από τον Σεπτέμβριο), των αντιδημάρχων, του γενικού γραμματέα του δήμου, του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και του προέδρου του νομικού προσώπου του  δήμου. Οι εισφορές στο Ειδικό Ταμείο Κοινωνικής Συμπαράστασης θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δήμου και τα έσοδα θα διατίθενται αποκλειστικά στη χρηματοδότηση των συνδρομών που καταργούνται σε ΚΕΔΩ, ΚΑΠΗ και τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. 
  γ) Εξίσωση των δημοτικών τελών και των τελών ύδρευσης σε όλες της τοπικές και δημοτικές Κοινότητες. 
  δ) Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για δύο χρόνια όλων των νέων επιχειρήσεων που θα έχουν ως έδρα το Δήμο Ωρωπού, στο πλαίσιο της στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας και της τοπικής ανάπτυξης.
      
        Και επιτέλους ξύπνησαν !!!!!!!!!!!!!!!

          ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  8/12/2014
  Με κατάπληξη παρακολουθούμε την «πανηγυρική» έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της νέας Δημοτικής Αρχής, με τεράστιο κόστος και χωρίς να έχει ληφθεί υπ όψιν η οικονομική κατάσταση και η κρίση την οποία διέρχεται η κοινωνία μας.
  Εκδηλώσεις κοινότυπες, συνηθισμένες, χωρίς καμιά προσέγγιση της δυσκολίας επιβίωσης που αντιμετωπίζει η μέση οικογένεια του τόπου μας, προσφέρει Kαρουζέλ και παγοδρόμια, σε παιδάκια που προφανώς στερούνται άλλα πολύ πιο σημαντικά πράγματα, για την ίδια τους την ύπαρξη. Και το κόστος ;
  Απίστευτα υψηλό για τα οικονομικά δεδομένα και την οικονομική κατάσταση των Δημοτών, 70000 σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Δημοτικής Αρχής.
  Μήπως θα ήταν προτιμότερο, αυτό το ποσό να δινόταν στις άπορες φτωχές οικογένειες και στα παιδάκια που φέτος τα Χριστούγεννα θα είναι γεμάτα σκοτάδι και σιωπή, χωρίς λαμπιόνια και χωρίς στολίδια;
  Μήπως θα ήταν προτιμότερο, αυτό το ποσό να δίνονταν στη ΚΕΔΩ, προκειμένου να προσφέρει δωρεάν τα προγράμματα της στα παιδιά των Δημοτών του Ωρωπού ;
  Μα αυτή η Δημοτική Αρχή δεν ήταν, που μέχρι πριν λίγους μήνες μιλούσε για εκδηλώσεις βιτρίνας και πολυτέλειας και κατηγορούσε, πως ο Δήμος πετάει σε άχρηστες και περιττές γιορτές - πανηγυράκια τα χρήματα των Δημοτών ;
  Τι άλλαξε τώρα ;
  Προφανώς τίποτα. Απλά κάποιοι αποφάσισαν να στήσουν τα δικά τους πανηγυράκια .
  Και όσο για τις διαδικασίες ;
  Αυτές πραγματικά δεν τηρήθηκαν ποτέ και πουθενά, αφού είχε κυκλοφορήσει και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και μετά πάρθηκε απόφαση για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων!
  Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε και κάτι ακόμα ιδιαίτερα σημαντικό για μας, αλλά και ιδιαίτερα σημαντικό για τον «μαχητικό» τρόπο που σκέπτεται η νέα Δημοτική Αρχή να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα της περιοχής μας.
  Ο Τόπος που επιλέχθηκε να στηθεί το χωριό του Άη Βασίλη είναι και απαράδεκτος, αλλά και προκλητικός.
  Όχι βέβαια για την τοποθεσία , αλλά γιατί σε αυτόν ακριβώς το χώρο σταμάτησε πριν λίγο καιρό να χτυπά ένα μέρος της καρδιάς της περιοχής μας.
  Σταμάτησε η ιστορική γραμμή των φέρυ μπόουτ Ωρωπού- Ερέτριας.
  Σήμερα η Δημοτική Αρχή, κλείνοντας αυτόν τον χώρο, αποδέχεται σαν τετελεσμένο το γεγονός και δεν αφήνει περιθώρια διεκδίκησης της επαναλειτουργίας της γραμμής.
  Και να σκεφτεί κανείς πως στις επόμενες μέρες, ο Δήμαρχος σε «θεατρικές» συναντήσεις με αρμοδίους, θα επιδιώξει δήθεν την επαναλειτουργία της γραμμής.
  Η Δυναμική Πολιτεία εκφράζει την αντίθεση της για όλες αυτές τις αστείες μεθοδεύσεις και προειδοποιεί αυτούς που θεωρούν πως εύκολα θα περνούν τα όσα θέλουν, πως έχουν γνώση οι φύλακες και θα ξεσκεπάζουμε κάθε τέτοια ενέργεια.
  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ

  Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

  "Μάζεψαν οι μέρες"

  «Μάζεψαν οι μέρες» έλεγαν οι παλιοί και εννοούσαν ότι πλησιάζει η στιγμή όπου θα πρέπει ο καθείς να σταθεί απέναντι στις ευθύνες του και να πει ή να κάνει αυτό που αρμόζει. Οι μέρες «μαζεύουν» προειδοποιώντας. Δημιουργώντας συνθήκες τέτοιες όπου το τοπίο προϊδεάζει και προετοιμάζει. Οι μέρες αυτές αφαιρούν από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα τα φτιασίδια και τα παραπετάσματα. Αποσύρουν τους παραμορφωτικούς φακούς που χρησιμοποιούν γραφίδες, κάμερες, επαΐοντες και καθ' ύλην αρμόδιοι για τα του βίου και της πολιτείας μας.
  Στη λειτουργία του ελληνικού κράτους, στις σχέσεις μας μέσα στην κοινωνία η ατμόσφαιρα είναι πια αποπνικτική. Ποτέ άλλοτε τα χρώματα δεν ήταν τόσο μελανά. Μια κυβέρνηση σε πλήρη παράλυση, ανίκανη για το οτιδήποτε. Ακόμα και να παραιτηθεί.
  Αυτή η μαυρίλα πλανάται σε όλους τους τομείς της κοινής μας ζωής. Στην Παιδεία, την Υγεία, τη Δημόσια Διοίκηση, τον αγροτικό τομέα, την εργασία και βέβαια τον Πολιτισμό.
  Η αποδόμηση οπουδήποτε θεσμού στον χώρο του Πολιτισμού, η κατεδάφιση οποιασδήποτε κατάστασης δημιουργίας άρχισε πριν τα Μνημόνια και τους περίφημους εφαρμοστικούς νόμους. Στα χρόνια των Μνημονίων κατέρρευσαν πια τα πάντα. Έναν πολιτιστικό πληθωρισμό ζούμε. Πολλές θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, δρώμενα σε κάθε γωνιά, σε κάθε υπόγειο ή οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο χώρο. Φιλότιμες προσπάθειες νεότερων αλλά και παλιότερων δημιουργών. Καταβάλλουν μόχθο, προσπάθεια, μεράκι. Αλλά πίσω από όλες αυτές τις δημιουργικές καταθέσεις που πασχίζουν να φέρουν μια κάποια «άνοιξη», να ανοίξουν «νέους δρόμους» μέσα από «σύγχρονες ματιές», φοβάμαι πως απλώς υπάρχει η αγωνία της επιβίωσης. Της καλλιτεχνικής και οικονομικής. Υπάρχει η ανάγκη επιβεβαίωσης της τέχνης μας και των τρόπων της.
  Ποτέ άλλοτε οι άνθρωποι της Τέχνης και του Πολιτισμού δεν ήταν τόσο μόνοι. Ποτέ άλλοτε κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν ενδιαφέρθηκε λιγότερο γι' αυτό που υποκριτικά ονομάζει «βαριά βιομηχανία της χώρας». Δηλαδή τον Πολιτισμό. Γεννιούνται μεγάλες, σημαντικές επιτυχίες; Φοβάμαι πως αναδεικνύονται αυτές που αποφασίζουν να κατασκευάσουν τα παντοδύναμα μέσα, διά του τηλεοπτικού φακού και της ιλουστρασιόν εκδοχής του εντύπου, όπου, μαζί με τους «Βίους Αγίων», το cd μιας μοδάτης τραγουδίστριας και των κουπονιών για ψώνια σε κάποιο σούπερ μάρκετ, προσφέρει και πληροφόρηση για τον «Βόιτσεκ» του Μπίχνερ, τον «Αίαντα» του Σοφοκλή ή την «Ψύχωση» της Σάρα Κέιν.
  Ανάμεσα σε πολλούς αδαείς που χειρίζονται την πληροφόρηση και τη δημιουργία τετελεσμένων, υπάρχουν και εξαίρετες μονάδες με γνώση και άποψη. Όμως συμμετέχουν κι αυτοί (ως εργαζόμενοι;..) στην όλη επιχείρηση. Αν οι πρώτοι δεν αντιλαμβάνονται, αυτοί ξέρουν! Και είναι λυπηρό.
  Βεβαίως, κανένα κράτος και καμία κυβέρνηση δεν έχουν δουλειά να επιβάλλουν ή να καταδείξουν τη μία ή την άλλη εκδοχή στην καλλιτεχνική δημιουργία. Έχουν υποχρέωση όμως να δημιουργήσουν θεσμούς, να προστατεύσουν το δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή, τη δημιουργία, και βέβαια να φροντίσουν για την εξάλειψη της εκμετάλλευσης της εργασίας και των δικαιωμάτων των δημιουργών.
  Τώρα είναι η ώρα λοιπόν να πουν και οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών τον δικό τους λόγο. Είναι η ώρα να μιλήσουν στο φως για όλα αυτά που δυσκολεύουν το έργο τους. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, πέρα από εκείνον της αντίστασης στη βαρβαρότητα που μας έχει επιβληθεί. Αν κάποιος καίγεται από την ανάγκη να εκφραστεί, το κάνει για να παραδώσει τη φλόγα που τον καίει στον συνάνθρωπο. Σε αυτό που άκομψα ίσως ονομάζουμε «κοινό». Η δημιουργία, ακόμα και η πιο προσωπική, έχει αναφορά στον άνθρωπο. Από αυτόν ξεκινά και σ' αυτόν επιστρέφει. Σ' αυτόν τον «άλλο» με τον οποίο συνυπάρχουμε.
  Γι' αυτόν τον άνθρωπο, λοιπόν, έφτασε η στιγμή που ο καθείς οφείλει να σταθεί απέναντι στις ευθύνες του και να πει ή να κάνει αυτό που πρέπει. Η σκηνή, το πλατό, το καβαλέτο, το γραφείο, η πρόβα και η παράσταση είναι εκεί έξω. Στους δρόμους και στην κοινωνία. Μαζί με την κοινωνία, γιατί οι μέρες μάζεψαν και η μαυρίλα δεν αντέχεται πια...

  * Ο Πάνος Σκουρολιάκος είναι μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

  Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ: Σύλληψη δύο υπαλλήλων.

  Με προσημειωμένα χαρτονομίσματα συνελήφθησαν δύο υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατά τη διαδικασία ελέγχου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Καπανδρίτι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής.
  Οι δύο υπάλληλοι κρατούνται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται η σχετική ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, καθώς και το κατηγορητήριο, προκειμένου να ακολουθηθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία για την πειθαρχική τους δίωξη.
  Σημειώνεται, ότι η Περιφερειάρχης Αττικής επικοινώνησε, άμεσα, τόσο με τον καταγγέλλοντα, όσο και με το Σώμα Εσωτερικών Υποθέσεων.
  «Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής θεωρεί υψίστης σημασίας προτεραιότητα την πάταξη φαινομένων διαφθοράς που υπονομεύουν τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης,  απαξιώνουν το έργο των δημοσίων λειτουργών και λειτουργούν σε βάρος των πολιτών» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.