Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Δέν υπάρχει Πολιτική Προστασία στό Δήμο Ωρωπού

Ποίος είναι ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας;;;;;;;;;;;;;
Τον έχετε ορίσει;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Έχετε ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας;;;;;;;;;;
Και αφού τα έχετε κάνει όλα αυτά ρε απίθανοι τύποι γιατί οι υπηρεσίας απευθύνονται στον κ.Ευάγγελο Λεμπούση;;;;;;;;;;;;;;;;

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Τά αδέσποτα ζώα του Ωρωπού!!!!!!!

Η διαχείριση των αδέσποτων κατοικίδιων είναι ευθύνη των Δήμων σύμφωνα με : ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4039/2012 (ΦΕΚ Α 15) – Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον παρόντα  ΝΟΜΟ  4235/2014 – ΦΕΚ Α 32 – 11.02.2014)
Ο Δήμος είναι σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3α και ολόκληρο το άρθρο 9 του 4039/2012 είναι υπεύθυνος να καταγράφει τα αδέσποτα, να τα τσιπάρει και να στέλνουν τα στοιχεία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ "ΕΜΙΣΘΗΣ ΠΕΝΝΑΣ".....μας πήραν είδηση!!!!!!!!!
Επίσης σύμφωνα με το αρ. 9 παρ. 12 του ίδιου Νόμου για οτιδήποτε αφορά στην διαχείριση των αδέσποτων συστίνεται δημοτική επιτροπή:
Αυτά τα έχει κάνει ο πρώην κοινοτάρχης Συκάμινου::::::::::::
Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του
προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα πιο
αντιπροσωπευτικά φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις,που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή
Ενότητα. Υποχρεωτικά στην επιτροπή μετέχουν ένας (1)κτηνίατρος και ένας (1) εκπρόσωπος κυνηγετικού συλλόγου που εδρεύει στο Δήμο ή την οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Η προαναφερθείσα επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου στ ́ του άρθρου 1 τουπαρόντος, καθώς και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών.
Προήθεια Ζωοτροφών για αδέσποτα
∆ήµου
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπουργού Οικονοµικών
5. Τον ΕΚΠΟΤΑ
6. Την αριθ. 446/9-12-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
εγκρίθηκε η περιγραφή για την προµήθεια Ζωοτροφών για αδέσποτα ∆ήµου
7. Την αριθ. 446/9-12-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
διατέθηκε πίστωση ποσού 14.927,28 € στον ΚΑ 15.6662.0002 µε τίτλο
«Προµήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ∆ήµου» και εγκρίθηκε η αντίστοιχη
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης υπ. αριθµόν 1286/9-12-2014.
8. Την µε αρ. πρωτ. 30032/12-12-2014 προσφορά της εταιρείας «ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ»
9. Την από 22-12-2014 γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και απευθείας αναθέσεων λοιπών
προµηθειών
10. Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια Ζωοτροφών για αδέσποτα ∆ήµου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουµε την από 22-12-2014 γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και απευθείας αναθέσεων λοιπών
προµηθειών
Β. Αναθέτουµε απευθείας την προµήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ∆ήµου στην
εταιρεία «ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ» έναντι αµοιβής έως 13.713,68€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, σύµφωνα µε την από αριθ. 446/9-12-2014
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και την µε αρ. πρωτ 30032/12-12-2014
προσφορά της εταιρείας.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΘΩΜΑΣ ∆ΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ 

Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Η φίμωση του Γιώργου Κόλλια,πρέπει να προβληματίζει όλους τους ενεργούς πολίτες

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΚΟΛΛΙΑ (geKollias.blos[gspot.gr)
Όσοι από εσάς που διαβάζετε αυτήν την καταγγελια είστε φίλοι ή γνωστοί, θα γνωρίζετε ότι από το 2008 είμαι διαχειριστής του blog geKollias.blogspot.gr «ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ».
Το blog αυτό από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι σήμερα, ήταν και παρέμεινε ένα blog γνώμης αφ΄ ενός και ενημέρωσης των πολιτών πάνω στα κοινωνικά τους δικαιώματα.
Ασχολήθηκε, ακόμη, με τα τοπικά ζητήματα του Βαρνάβα, όπου εδρεύει, αλλά και συνολικά του Δήμου Μαραθώνα. Ακόμη με τα γενικότερα ζητήματα της αυτοδιοίκησης, το περιβάλλον, τους αγώνες των πολιτών ενάντια στα ΧΥΤΑ, ενάντια στα διόδια και γενικότερα τους κοινωνικούς αγώνες, αφού ο διαχειριστή του ήταν και παραμένει ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ.
Πάντα, όμως, με κοσμιότητα, χωρίς κραυγές, χωρίς να θίγει υπολήψεις, με σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
Φαίνεται, όμως, ότι, στις μέρες μας, η γνώμη ενοχλεί, η κριτική φοβίζει. Κάποιος ή κάποιοι ενοχλήθηκαν και αποφάσισαν να «κλείσουν το στόμα» σε αυτόν τον ενοχλητικό blogger. Και το κατάφεραν. Εδώ και 3 μέρες όποιος θέλει να διαβάσει το blog geKollias.blogspot.gr βλέπει την εικόνα αυτή. Και παρά την παρέμβασή μας στην Google, μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα πλέον:
• Ποιος φοβάται ή ποιοι φοβούνται τον Γιώργο Π. Κόλλια;
• Γιατί θέλουν να σωπάσει;
• Μέχρι που είναι ικανοί να φτάσουν;
Τους δηλώνω ότι ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΟΥΝ. Δεν θα πετύχουν ποτέ, όσο είμαι εν ζωή, να μου «κλείσουν το στόμα». Θα συνεχίσω να «μπαίνω στα ρουθούνια» της κάθε εξουσίας, υπερασπιζόμενος το δίκιο των πολλών. Όπως λέει κι ο ποιητής «Θα χώνομαι μ’ επιμονή σε κείνα τα ρουθούνια
θα χώνομαι σε μύτες στρογγυλές που έχουν τα γουρούνια
μ’ ανθρώπινη μορφή».
Όχι δεν είμαι επαναστάτης. Θέλει πολλά κότσια γι΄ αυτό και δεν τα ΄χω. Θεωρώ απλά τον εαυτό μου έναν κοινωνικό αγωνιστή, που κάνει τα ελάχιστα από όσα οφείλει να κάνει κάθε πολίτης.
ΔΕΝ ΘΑ ΜΕ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ.
Ήδη ξεκινά η νέα ιστοσελίδα μας geKollias.gr, που θα αποτελέσει το νέο μετερίζι, μέσα από το οποίο θα συνεχίσω την …ΣΚΕΨΗ μου και την ΔΡΑΣΗ μου, ως ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ.
Υπό άλλες συνθήκες θέλαμε να γίνει αυτό το νέο ξεκίνημα, αυτό το μεγάλο βήμα, αλλά οι «τυφλοπόντικες» μας αναγκάζουν να ξεκινήσουμε διαφορετικά.
Για εσάς, λοιπόν, που ονειρευόσαστε να μας φιμώσετε, «ραντεβού στα γουναράδικα»!

Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΩΝ ΑΦΕΛΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΩΝ ΑΦΕΛΩΝ

E-mailΕκτύπωσηPDF
(Πεμ. 25/12/14 - 09:00)
Του ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΡΤΕΡΟΥ*
karteros_2aΑν ο Χριστός είχε γεννηθεί στη σημερινή Ελλάδα, φαντάζεστε τι τον περίμενε; Πώς θα υποδέχονταν το κήρυγμά του ότι ευκολότερα περνάει μια καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας, παρά ένας πλούσιος -ένας τραπεζίτης δηλαδή, ή ένας εθνικός εργολάβος- στη βασιλεία των ουρανών; Τι θα έγραφαν και τι θα έλεγαν τα μεγάλα ΜΜΕ όταν δημοσίευαν τις φωτογραφίες και τα πλάνα που θα τον έδειχναν να διώχνει από το ναό τους εμπόρους; Ή να πλένει τα πόδια της Μαγδαληνής;
Η μεταφορά δεν θέλει φυσικά να υποβάλει την ιδέα ότι κάποιοι σημερινοί είναι διάδοχοι εκείνου. Άπαγε της βλασφημίας. Δεν μπορείς όμως να μη σκεφτείς τέτοιες μέρες, ότι δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα στον τρόπο με τον οποίο οι βασιλιάδες, ο πλούτος, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αντιμετωπίζουν όποιον προκαλεί την εξουσία τους. Ακόμα και οι Πιλάτοι δεν λείπουν από το σημερινό κάδρο, αν ρίξει κανείς μια πιο προσεκτική ματιά. Και από Ιούδες επίσης, δεν έχουμε έλλειμμα.
Καλά, καλά, δεν είναι σωστό να κάνουμε πολιτική με τη γέννηση και τη διαδρομή του Ιησού. Αλλά απολύτως πολιτική είναι όλη η ιστορία αν το καλοσκεφτείτε. Γιατί, ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι αντιμετωπίστηκε ως ακραίος από το κατεστημένο της εποχής του επειδή δίδασκε την ισότητα; Και ότι οι αντίπαλοί του έφτασαν σε κάθε έγκλημα, από τη σφαγή των νηπίων, μέχρι τη σταύρωση, για να μην επιτρέψουν να διαταραχτεί η παντοδυναμία τους;
Και η ιστορία εκείνου είχε αίσιο τέλος, επειδή μπορούσε να αναστηθεί. Σήμερα όμως οι καταδιωκόμενοι επειδή είναι απειλή για τον Ηρώδη, τον Άννα και τον Καϊάφα, δεν έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Θα πρέπει συνεπώς να μετρούν κάθε βήμα κι αυτοί και οι μαθητές τους, αν θέλουν να τα βγάλουν πέρα με τα θηρία. Τα οποία δεν σφάζουν βέβαια νήπια, αλλά δεν διστάζουν να βάλουν μάχαιρα στην αλήθεια. Και σε όποιον ξεμοναχιασμένο ανυποψίαστο συναντήσουν στο δρόμο τους.
Αφελές δίδαγμα: Ο αγώνας για δικαιοσύνη και ισότητα θα είναι εδώ, όσο είναι εδώ η αδικία και η ανισότητα. Και οι εξουσίες είναι πάντα έτοιμες για το χειρότερο. Άρα οι ορθοτομούντες το λόγο της αλήθειας ας έχουν το νου τους. Γιατί οι άλλοι από τα Χριστούγεννα ετοιμάζουν το σταυρό...
*Δημοσιεύθηκε στην "Αυγή" την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2014.αναδιμοσίευση ISKRA.GR

Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Η σιωπή στήν αυθαιρεσία είναι τρομοκρατία

Η μη τήρηση της νομιμότητας πρωτίστως και η έλλειψη διαφάνειας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη κακοδιοίκηση και στη διαφθορά, τις οποίες η κοινωνία και το κράτος πρέπει να βρούν τρόπους και μέσα να καταπολεμήσουν.Η διαφθορά, όμως εκτός από την οικονομική ζημία που προκαλεί, διαβρώνει υποχθόνια ευάλωτες δομές του κράτους, προκαλώντας αργά αλλά σταθερά την απαξίωση των κρατικών μηχανισμών, μεγεθύνοντας ταυτόχρονα την απογοήτευση των πολιτών και την έλλειψη εμπιστοσύνης τους προς το κράτος. Η διαφθορά εκτείνεται από τα ανώτερα μέχρι τα κατώτατα στελέχη της κρατικής ιεραρχίας και σ’ αυτή εμπλέκονται οικονομικοί παράγοντες  ή ακόμη και απλοί πολίτες σε ατομικές περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να συντηρείται και να αναπαράγεται η αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού.

Είναι γνωστό ότι, σήμερα, εκτός της σοβαρής οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Χώρα, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό κοινωνική κρίση που δεν συνδέεται άμεσα με την οικονομική κρίση.
Η κοινωνική κρίση είναι βαθύτερη της οικονομικής και έχει παγιοποιηθεί από τα προηγούμενα της οικονομικής κρίσης χρόνια και σχετίζεται με την διαφθορά.
Κάποιους τους ενοχλεί ο έλεγχος νομιμότητας,
προσπαθούν μάλιστα να μεταθέσουν την προσωπική τους ευθύνη και ανεπάρκεια 
βάζοντας μπροστά "παιδικά όνειρα¨" και δήθεν επαγγελματικά συμφέροντα,δεν έχουν το θάρρος να αναγνωρίζουν ότι είναι οι μόνοι και αποκλειστικά  υπεύθυνοι.Αγαπητοί διαχειριστές του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ωρωπού αναλαμβάνοντας τις ευθύνες σας υπάρχει και ο δρόμος της παραίτησης,διευκολύνοντας τον Δήμαρχο.
Η τρομοκρατία της σιωπής δεν με αφορά: Γιάννης Μπουλέκος.
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Αυτοί είναι που "ταλαιπωρούν" τον Άι Βασίλη στον Ωρωπό !!!!!!

               Ψάχνοντας για ευαίσθητους!!!!!!!!!!!!!!!
Η αλήθεια είναι πως όποιος βρίσκεται απέναντι από όλους αυτούς που διοικούν σήμερα το Δήμο ώρες-ώρες νιώθει την ανάγκη να σηκώσει τα χέρια ψηλά.!!!Πολύ απλά γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν παίζονται!!!!!Ρε πόσο χοντρόπετσοι είναι;;;Στη κοινωνία πίστευα,ότι υπάρχει και ένα όριο και λίγο "τσίπα".Κάποτε μόλις κάτι ακουγόταν,μόλις κάτι γραφόταν στο τύπο για περίεργες συμβάσεις ή ύποπτες αγορές έκαναν πίσω.Προσωρινά;;;Το ξανασκέφτονταν;;;;;Φοβόντουσαν και έκαναν πίσω;;;Τι να σας πω.........Τώρα αν αργότερα  συνέχιζαν δεν μπορώ να το γνωρίζω.Πάντως έκαναν πίσω....
Τα παλικάρια της Δημαρχοπαρέας,δεν ιδρώνει το αυτί τους,δεν λένε να το βάλουν κάτω...Βρε δεν πα να τους λες πως σπαταλάνε τα λεφτά του κόσμου σε καιρούς σκληρούς και δύσκολους για πανάκριβες και αρκετές φορές άχρηστες γιορτές και φιέστες;;;;Αυτοί τίποτα!!!!Εκεί το βιολί τουςΤο Νομικό Πρόσωπο Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ,δεν είναι κάτι αόριστο και ανώνυμο.Το Νομικό πρόσωπο  διορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνο και υπόλογο για πράξεις,αλλά και για παραλήψεις,έχουν όλοι ονοματεπώνυμα!!!!
Θέλω να αναφερθώ προσωπικά σε κάθε ένα ξεχωριστά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου,όχι αόριστα αλλά με αποφάσεις,ημερομηνίες κ.λ.π.
1.Πότε αποφασίσθηκε η λειτουργία και η εγκατάσταση του χωρίου του Άι Βασίλη και που;;;;;
2.Υπάρχει αίτηση του Νομικού Προσώπου Περιβάλλοντος και Πολιτισμού προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με αίτημα την παραχώρηση της χερσαίας ζώνης;;;;;;;
3.Υπάρχουν προσφορές για την εγκατάσταση και λειτουργία του χωρίου για να κριθεί η συμφέρουσα ;;;;;;
4.Πότε υπεγράφη η συμφωνία του ιδιώτη με το Νομικό Πρόσωπο;;;;;;
5.Ποσό είναι το τίμημα που θα πληρώσει το Νομικό Πρόσωπο στον ιδιώτη;;;;;;;;
6.Υπάρχει υγειονομικός υπεύθυνος και όχι μόνο;;;;;;;
Για να δούμε ;;;;αν με μια τέτοια  πρωτοβουλία θα σπάσει το "μουγκαφών"..ναι ή όχι;;;;; Είναι καιρός, κάποιοι να επιλέξουν την νομιμότητα και να σπάσουν την ένοχη σιωπή τους!!!Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Η "ταλαιπωρία¨" του Άι Βασίλη στον Ωρωπό!!!

Την 4η Δεκεμβρίου 2014 στις 13.00μμ,σε έκτακτη.........!!!!!!!..... συνεδρίαση του

Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού,απόντων των συμβούλων Βασίλη Μπιλίρη και Διονύση Καμπιώτη,με την υπ αριθμ 129/2014 απόφαση παραχωρήθηκαν 832τμ χερσαίας Λιμενικής Ζώνης ,αντί του ποσού των 50.00e στο ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου για την διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων.
Για να μην το ξεχάσω η "έμμισθη πένα "του Δήμου από τις 2 Δεκεμβρίου με ανάρτηση της,διαφημίζει τις εκδηλώσεις.......τότε που είναι το έκτακτο;;;;;;;;;
  Αυτές όμως οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις έχουν ένα τίμημα,για άλλους ένα ευρώ ......για άλλους 40.000χιλ ευρώ......και για άλλους 80.000χιλ ευρώ!!!!
Είναι αυτονόητο,ότι κάποια στιγμή τα εντάλματα θα έφταναν στον ΕΠΊΤΡΟΠΟ!!!!και ως εκ θαύματος ο επίτροπος απέρριψε τα εντάλματα!!!!!!!!!ΓΙΑΤΙ;;;;;;;;;;;;;.ΚΑΤΙ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ....ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΙΑ!!!!!!!!!Αγαπητοί Κύριοι του συνδυασμού "ΠΡΩΤΑ Η ΠΑΡΤΗ ΣΑΣ"αυτά δεν καταγγέλλαται για τον κ.Οικονομάκο!!!!!!!!!!!
Και τώρα για την Νομιμότητα!!!!!!!!!!!!!!!!
Ο πρώην κοινοτάρχης Συκάμινου γνώριζε για τις απαιτούμενες εγκρίσεις-άδειες!!!!!!!Αν δεν γνώριζε τότε κακώς βρίσκεται εκεί που βρίσκεται!!!!!!
Οι ευθύνες είναι βαρύτατες των υπηρεσιών του Δήμου και του  πρώην κοινοτάρχη Συκάμινου. 
Ομάδα ενεργών πολιτών του Δήμου εκπροσωπούμενη από το Γιάννη Μπουλέκο  στα πλαίσια των επαγγελματικών και όχι μόνο δραστηριοτήτων του απευθύνθηκαν στις αρμόδιες αρχές.....αυτό είναι νόμιμο ή παράνομο;;;;;;;;;;;;;Γιατί
 κάποιους τους ενοχλεί;;;;;;Δηλαδή ο έλεγχος νομιμότητας πράξεων της διοίκησης,όταν
 μάλιστα σε αυτές τις δραστηριότητες εμπλέκονται αποκλειστικά παιδιά,ενοχλεί αντί να τους κάνει πολύ προσεκτικούς.
Εμείς κάναμε κάτι απλό,ζητήσαμε ο Άι Βασίλης να λειτουργήσει 
 ΝΟΜΙΜΑ στον Δήμο Ωρωπού.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΩ  ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ


Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ πρίν την κατάθεση αιτήσεως πρός τον κ.ΓΑΖΒΙΝΙΑΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2014

Πρός τον κ.ΓΑΖΒΙΝΙΑΝ,αντιδήμαρχο οικονομικών του Δήμου Ωρωπού

Κύριε αντιδήμαρχε των οικονομικών του Δήμου μας,απευθύνομαι δημόσια σε σας όχι μόνο λόγω της αποκλειστικής και θεσμικής σας αρμοδιότητας για τα οικονομικά του  Δήμου αλλά και γιατί πιστεύω απόλυτα στην κοινωνική σας ευαισθησία,άλλα και λόγω των προεκλογικών σας δεσμεύσεων(Ειδικό Ταμείο Κοινωνικής Συμπαράστασης....έτσι δεν το είχατε ονομάσει;;;;;;;)
Κύριε αντιδήμαρχε,σας κάλω να δώσετε στην δημοσιότητα,

 • τις μηνιαίες αντιμισθίες (μικτές και καθαρές) των αιρετών του δήμου μας, του δημάρχου και των  αντιδημάρχων, ανά δικαιούχο
 • τα ονόματα των αντιδημάρχων που αμείβονται από το δήμο και αυτούς που αμείβονται από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου ή είναι συνταξιούχοι
 • τις μηνιαίες αποζημιώσεις (μικτές και καθαρές) των προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων του Καλλικρατικού μας δήμου, ανά δικαιούχο.

 • Αναμένω λοιπόν με ενδιαφέρον τα στοιχεία που θα δημοσιοποιηθούν, και όχι ειδικά σ΄εμένα που είμαι ένας απλός δημότης, ένα μη θεσμικό πρόσωπο που εκπροσωπεί ένα μικρό διαδικτυακό ΜΜΕ.

  Για να μη ξεχνιόμαστε η παρακράτηση του 20% από τις αντιμισθίες  έχει κωδικό;;;;;;
  Καλές γιορτές σε όλους μας!!!!κάποιοι όμως δεν θα κάνουν!!!!

  Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

  Οι δυνάμεις του φόβου.

  Αρθρογράφος: Ιός
  Σαράντα χρόνια από την ίδρυσή του, το ΠΑΣΟΚ είναι βέβαια φάντασμα του πανίσχυρου κόμματος της δεκαετίας του 1980, αλλά έχει τουλάχιστον την ικανοποίηση ότι συνεργάζεται στην κυβέρνηση με εκείνους που το θεωρούσαν τότε εθνικό κίνδυνο.
  «Αν ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ, θα πεινάσεις κι εσύ και τα παιδιά σου» έλεγε τις προάλλες ο Αδωνις Γεωργιάδης. Παρόμοιες δηλώσεις θα συναντήσει κανείς και σε εκπροσώπους της κυβέρνησης με λιγότερο απύλωτα στόματα. Αλλά δεν είναι κάτι νέο. Από ό,τι φαίνεται, οι ιθύνοντες της Νέας Δημοκρατίας έχουν αποφασίσει να αντιμετωπίσουν το κόμμα της Αριστεράς, το οποίο προηγείται πλέον όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στις εκλογικές αναμετρήσεις, με τη μέθοδο που εφάρμοζαν οι προκάτοχοί τους στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με σκοπό την αναχαίτιση του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια γνωρίζουμε όλοι πού οδήγησε εκείνη η προεκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Οχι μόνο στη θριαμβευτική επικράτηση του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981 με το πρωτοφανές 48,70%, αλλά και στην κατάρρευση του ίδιου του συντηρητικού κόμματος, το οποίο με 35,87% δέχτηκε την πιο σοβαρή μέχρι τότε ήττα του και οδηγήθηκε σε αλλαγή ηγεσίας και σοβαρή κρίση, από την οποία έκανε χρόνια να ανακάμψει.
  Μπορεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνά με το ΠΑΣΟΚ, αλλά εκείνη την εποχή το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου αντιπροσώπευε το απόλυτο κακό στα μάτια του ηγετικού πυρήνα του κόμματος που βρισκόταν στην εξουσία από τις πρώτες εκλογές της Μεταπολίτευσης. Κυρίως επειδή το ΠΑΣΟΚ ανήκε σε ένα πολιτικό ρεύμα, το οποίο πρώτη φορά διεκδικούσε την κυβερνητική εξουσία με συνθήματα ριζοσπαστικά και σε μεγάλο βαθμό δανεισμένα από την παραδοσιακή Αριστερά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή η ελληνική Αριστερά βρισκόταν εγκλωβισμένη στο δικό της περιθώριο και δεν φαινόταν ικανή να διεκδικήσει κυβερνητικό ρόλο. Αλλωστε, μόλις το 1974 είχε νομιμοποιηθεί η παρουσία του ΚΚΕ στην ελληνική πολιτική.
  Οσα συνέβησαν σ’ εκείνη την προεκλογική περίοδο είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα για το σήμερα. Οχι βέβαια επειδή τάχα η ιστορία επαναλαμβάνεται, ούτε επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το «νέο ΠΑΣΟΚ». Τίποτα απ’ αυτά. Το μόνο που φαίνεται να παραμένει ίδιο είναι το συντηρητικό DNA της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι έτοιμη να ανασύρει από εκείνη την εποχή τη δοκιμασμένη (και αποτυχημένη) συνταγή της «αντιμαρξιστικής» κινδυνολογίας. Και μάλιστα, να τη συνοδεύει –όπως τότε- με το παράλληλο άνοιγμα στις ιδέες και τα στελέχη της Ακροδεξιάς.
   

  Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

  Πρός τον κ.ΓΑΖΒΙΝΙΑΝ,αντιδήμαρχο οικονομικών του Δήμου Ωρωπού

  Κύριε αντιδήμαρχε των οικονομικών του Δήμου μας,απευθύνομαι δημόσια σε σας όχι μόνο λόγω της αποκλειστικής και θεσμικής σας αρμοδιότητας για τα οικονομικά του  Δήμου αλλά και γιατί πιστεύω απόλυτα στην κοινωνική σας ευαισθησία,άλλα και λόγω των προεκλογικών σας δεσμεύσεων(Ειδικό Ταμείο Κοινωνικής Συμπαράστασης....έτσι δεν το είχατε ονομάσει;;;;;;;)
  Κύριε αντιδήμαρχε,σας κάλω να δώσετε στην δημοσιότητα,

 • τις μηνιαίες αντιμισθίες (μικτές και καθαρές) των αιρετών του δήμου μας, του δημάρχου και των  αντιδημάρχων, ανά δικαιούχο
 • τα ονόματα των αντιδημάρχων που αμείβονται από το δήμο και αυτούς που αμείβονται από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου ή είναι συνταξιούχοι
 • τις μηνιαίες αποζημιώσεις (μικτές και καθαρές) των προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων του Καλλικρατικού μας δήμου, ανά δικαιούχο.

 • Αναμένω λοιπόν με ενδιαφέρον τα στοιχεία που θα δημοσιοποιηθούν, και όχι ειδικά σ΄εμένα που είμαι ένας απλός δημότης, ένα μη θεσμικό πρόσωπο που εκπροσωπεί ένα μικρό διαδικτυακό ΜΜΕ.

  Για να μη ξεχνιόμαστε η παρακράτηση του 20% από τις αντιμισθίες  έχει κωδικό;;;;;;
  Καλές γιορτές σε όλους μας!!!!κάποιοι όμως δεν θα κάνουν!!!!

  Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

  Δήμος Ωρωπού:Τα "λαμπάκια¨ φωτίζουν την μαυρίλα σας !!!!!

  Γ....ω τα λαμπάκια σας!!!!!!!!!!!Καί ποιά η διαφορά με τίς λάμπες!!!!!
  Δεν ξέρω τι να γράψω.....αυτή η χωρίς προηγούμενο τραγωδία, νομίζω πως μας έχει αφήσει όλους άφωνους.
  Ποια λόγια μπορούν να περιγράψουν την καταστροφή, την απόγνωση, την απελπισία και τον πόνο, τόσων χιλιάδων ανθρώπων, που απ'την μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν στον δρόμο;
  Γι'αυτό και μένεις βουβός.....παρακολουθείς το κακό και περιμένεις το χειρότερο......
  Δεν μπορείς, παρ'όλα αυτά να μην εξοργιστείς με αυτούς τους τύπους της Δημοτικής αρχής, μου θυμίζουν την παροιμία «εδώ ο κόσμος χάνεται και το μ.....ί χτενίζεται».....ο καθένας απ' αυτούς προσπαθεί να εκμεταλλευτεί προς όφελος της παράταξής του τα γεγονότα......κι εν τω μεταξύ, η απόγνωση όσων έχασαν από την μια στιγμή στην άλλη το βιός μιας ολόκληρης ζωής, ξεχειλίζει........
  Όπως ξεχειλίζει και η αηδία να τους παρακολουθείς .............
  Άει σιχτίρ.....μπουρδολόγοι......
  Για να μην ξεχνιόμαστε!!!!!!!!!!!στίς 12 Απριλίου 2014!!!!!!
  ......Ο κ. Ρούσσης στην ομιλία του που σκόρπισε ενθουσιασμό στους δημότες(έτσι έγραφε η έμμισθη πένα) που την παρακολούθησαν, ανακοίνωσε μερικά από τα κοινωνικά μέτρα που θα πάρει σαν δημοτική αρχή και τα οποία είναι:
  α) Για όσους δημότες δηλώνουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ, τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ανεξαρτήτου εισοδήματος και τα Άτομα με ειδικές ανάγκες ανεξαρτήτου εισοδήματος, καταργούνται οι συνδρομές στις δραστηριότητες της ΚΕΔΩ, στα ΚΑΠΗ και τα τροφεία στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. 
  β) Δημιουργείται Ειδικό Ταμείο Κοινωνικής Συμπαράστασης με πηγές χρηματοδότησης που θα προέλθουν πρωτίστως από τη μείωση κατά 20% των  αντιμισθιών του δημάρχου(μήπως μπορείτε να δημοσιεύσετε τις αντιμισθίες από τον Σεπτέμβριο), των αντιδημάρχων, του γενικού γραμματέα του δήμου, του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και του προέδρου του νομικού προσώπου του  δήμου. Οι εισφορές στο Ειδικό Ταμείο Κοινωνικής Συμπαράστασης θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δήμου και τα έσοδα θα διατίθενται αποκλειστικά στη χρηματοδότηση των συνδρομών που καταργούνται σε ΚΕΔΩ, ΚΑΠΗ και τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. 
  γ) Εξίσωση των δημοτικών τελών και των τελών ύδρευσης σε όλες της τοπικές και δημοτικές Κοινότητες. 
  δ) Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για δύο χρόνια όλων των νέων επιχειρήσεων που θα έχουν ως έδρα το Δήμο Ωρωπού, στο πλαίσιο της στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας και της τοπικής ανάπτυξης.
      
        Και επιτέλους ξύπνησαν !!!!!!!!!!!!!!!

          ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  8/12/2014
  Με κατάπληξη παρακολουθούμε την «πανηγυρική» έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της νέας Δημοτικής Αρχής, με τεράστιο κόστος και χωρίς να έχει ληφθεί υπ όψιν η οικονομική κατάσταση και η κρίση την οποία διέρχεται η κοινωνία μας.
  Εκδηλώσεις κοινότυπες, συνηθισμένες, χωρίς καμιά προσέγγιση της δυσκολίας επιβίωσης που αντιμετωπίζει η μέση οικογένεια του τόπου μας, προσφέρει Kαρουζέλ και παγοδρόμια, σε παιδάκια που προφανώς στερούνται άλλα πολύ πιο σημαντικά πράγματα, για την ίδια τους την ύπαρξη. Και το κόστος ;
  Απίστευτα υψηλό για τα οικονομικά δεδομένα και την οικονομική κατάσταση των Δημοτών, 70000 σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Δημοτικής Αρχής.
  Μήπως θα ήταν προτιμότερο, αυτό το ποσό να δινόταν στις άπορες φτωχές οικογένειες και στα παιδάκια που φέτος τα Χριστούγεννα θα είναι γεμάτα σκοτάδι και σιωπή, χωρίς λαμπιόνια και χωρίς στολίδια;
  Μήπως θα ήταν προτιμότερο, αυτό το ποσό να δίνονταν στη ΚΕΔΩ, προκειμένου να προσφέρει δωρεάν τα προγράμματα της στα παιδιά των Δημοτών του Ωρωπού ;
  Μα αυτή η Δημοτική Αρχή δεν ήταν, που μέχρι πριν λίγους μήνες μιλούσε για εκδηλώσεις βιτρίνας και πολυτέλειας και κατηγορούσε, πως ο Δήμος πετάει σε άχρηστες και περιττές γιορτές - πανηγυράκια τα χρήματα των Δημοτών ;
  Τι άλλαξε τώρα ;
  Προφανώς τίποτα. Απλά κάποιοι αποφάσισαν να στήσουν τα δικά τους πανηγυράκια .
  Και όσο για τις διαδικασίες ;
  Αυτές πραγματικά δεν τηρήθηκαν ποτέ και πουθενά, αφού είχε κυκλοφορήσει και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και μετά πάρθηκε απόφαση για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων!
  Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε και κάτι ακόμα ιδιαίτερα σημαντικό για μας, αλλά και ιδιαίτερα σημαντικό για τον «μαχητικό» τρόπο που σκέπτεται η νέα Δημοτική Αρχή να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα της περιοχής μας.
  Ο Τόπος που επιλέχθηκε να στηθεί το χωριό του Άη Βασίλη είναι και απαράδεκτος, αλλά και προκλητικός.
  Όχι βέβαια για την τοποθεσία , αλλά γιατί σε αυτόν ακριβώς το χώρο σταμάτησε πριν λίγο καιρό να χτυπά ένα μέρος της καρδιάς της περιοχής μας.
  Σταμάτησε η ιστορική γραμμή των φέρυ μπόουτ Ωρωπού- Ερέτριας.
  Σήμερα η Δημοτική Αρχή, κλείνοντας αυτόν τον χώρο, αποδέχεται σαν τετελεσμένο το γεγονός και δεν αφήνει περιθώρια διεκδίκησης της επαναλειτουργίας της γραμμής.
  Και να σκεφτεί κανείς πως στις επόμενες μέρες, ο Δήμαρχος σε «θεατρικές» συναντήσεις με αρμοδίους, θα επιδιώξει δήθεν την επαναλειτουργία της γραμμής.
  Η Δυναμική Πολιτεία εκφράζει την αντίθεση της για όλες αυτές τις αστείες μεθοδεύσεις και προειδοποιεί αυτούς που θεωρούν πως εύκολα θα περνούν τα όσα θέλουν, πως έχουν γνώση οι φύλακες και θα ξεσκεπάζουμε κάθε τέτοια ενέργεια.
  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ

  Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

  "Μάζεψαν οι μέρες"

  «Μάζεψαν οι μέρες» έλεγαν οι παλιοί και εννοούσαν ότι πλησιάζει η στιγμή όπου θα πρέπει ο καθείς να σταθεί απέναντι στις ευθύνες του και να πει ή να κάνει αυτό που αρμόζει. Οι μέρες «μαζεύουν» προειδοποιώντας. Δημιουργώντας συνθήκες τέτοιες όπου το τοπίο προϊδεάζει και προετοιμάζει. Οι μέρες αυτές αφαιρούν από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα τα φτιασίδια και τα παραπετάσματα. Αποσύρουν τους παραμορφωτικούς φακούς που χρησιμοποιούν γραφίδες, κάμερες, επαΐοντες και καθ' ύλην αρμόδιοι για τα του βίου και της πολιτείας μας.
  Στη λειτουργία του ελληνικού κράτους, στις σχέσεις μας μέσα στην κοινωνία η ατμόσφαιρα είναι πια αποπνικτική. Ποτέ άλλοτε τα χρώματα δεν ήταν τόσο μελανά. Μια κυβέρνηση σε πλήρη παράλυση, ανίκανη για το οτιδήποτε. Ακόμα και να παραιτηθεί.
  Αυτή η μαυρίλα πλανάται σε όλους τους τομείς της κοινής μας ζωής. Στην Παιδεία, την Υγεία, τη Δημόσια Διοίκηση, τον αγροτικό τομέα, την εργασία και βέβαια τον Πολιτισμό.
  Η αποδόμηση οπουδήποτε θεσμού στον χώρο του Πολιτισμού, η κατεδάφιση οποιασδήποτε κατάστασης δημιουργίας άρχισε πριν τα Μνημόνια και τους περίφημους εφαρμοστικούς νόμους. Στα χρόνια των Μνημονίων κατέρρευσαν πια τα πάντα. Έναν πολιτιστικό πληθωρισμό ζούμε. Πολλές θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, δρώμενα σε κάθε γωνιά, σε κάθε υπόγειο ή οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο χώρο. Φιλότιμες προσπάθειες νεότερων αλλά και παλιότερων δημιουργών. Καταβάλλουν μόχθο, προσπάθεια, μεράκι. Αλλά πίσω από όλες αυτές τις δημιουργικές καταθέσεις που πασχίζουν να φέρουν μια κάποια «άνοιξη», να ανοίξουν «νέους δρόμους» μέσα από «σύγχρονες ματιές», φοβάμαι πως απλώς υπάρχει η αγωνία της επιβίωσης. Της καλλιτεχνικής και οικονομικής. Υπάρχει η ανάγκη επιβεβαίωσης της τέχνης μας και των τρόπων της.
  Ποτέ άλλοτε οι άνθρωποι της Τέχνης και του Πολιτισμού δεν ήταν τόσο μόνοι. Ποτέ άλλοτε κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν ενδιαφέρθηκε λιγότερο γι' αυτό που υποκριτικά ονομάζει «βαριά βιομηχανία της χώρας». Δηλαδή τον Πολιτισμό. Γεννιούνται μεγάλες, σημαντικές επιτυχίες; Φοβάμαι πως αναδεικνύονται αυτές που αποφασίζουν να κατασκευάσουν τα παντοδύναμα μέσα, διά του τηλεοπτικού φακού και της ιλουστρασιόν εκδοχής του εντύπου, όπου, μαζί με τους «Βίους Αγίων», το cd μιας μοδάτης τραγουδίστριας και των κουπονιών για ψώνια σε κάποιο σούπερ μάρκετ, προσφέρει και πληροφόρηση για τον «Βόιτσεκ» του Μπίχνερ, τον «Αίαντα» του Σοφοκλή ή την «Ψύχωση» της Σάρα Κέιν.
  Ανάμεσα σε πολλούς αδαείς που χειρίζονται την πληροφόρηση και τη δημιουργία τετελεσμένων, υπάρχουν και εξαίρετες μονάδες με γνώση και άποψη. Όμως συμμετέχουν κι αυτοί (ως εργαζόμενοι;..) στην όλη επιχείρηση. Αν οι πρώτοι δεν αντιλαμβάνονται, αυτοί ξέρουν! Και είναι λυπηρό.
  Βεβαίως, κανένα κράτος και καμία κυβέρνηση δεν έχουν δουλειά να επιβάλλουν ή να καταδείξουν τη μία ή την άλλη εκδοχή στην καλλιτεχνική δημιουργία. Έχουν υποχρέωση όμως να δημιουργήσουν θεσμούς, να προστατεύσουν το δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή, τη δημιουργία, και βέβαια να φροντίσουν για την εξάλειψη της εκμετάλλευσης της εργασίας και των δικαιωμάτων των δημιουργών.
  Τώρα είναι η ώρα λοιπόν να πουν και οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών τον δικό τους λόγο. Είναι η ώρα να μιλήσουν στο φως για όλα αυτά που δυσκολεύουν το έργο τους. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, πέρα από εκείνον της αντίστασης στη βαρβαρότητα που μας έχει επιβληθεί. Αν κάποιος καίγεται από την ανάγκη να εκφραστεί, το κάνει για να παραδώσει τη φλόγα που τον καίει στον συνάνθρωπο. Σε αυτό που άκομψα ίσως ονομάζουμε «κοινό». Η δημιουργία, ακόμα και η πιο προσωπική, έχει αναφορά στον άνθρωπο. Από αυτόν ξεκινά και σ' αυτόν επιστρέφει. Σ' αυτόν τον «άλλο» με τον οποίο συνυπάρχουμε.
  Γι' αυτόν τον άνθρωπο, λοιπόν, έφτασε η στιγμή που ο καθείς οφείλει να σταθεί απέναντι στις ευθύνες του και να πει ή να κάνει αυτό που πρέπει. Η σκηνή, το πλατό, το καβαλέτο, το γραφείο, η πρόβα και η παράσταση είναι εκεί έξω. Στους δρόμους και στην κοινωνία. Μαζί με την κοινωνία, γιατί οι μέρες μάζεψαν και η μαυρίλα δεν αντέχεται πια...

  * Ο Πάνος Σκουρολιάκος είναι μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

  Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ: Σύλληψη δύο υπαλλήλων.

  Με προσημειωμένα χαρτονομίσματα συνελήφθησαν δύο υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατά τη διαδικασία ελέγχου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Καπανδρίτι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής.
  Οι δύο υπάλληλοι κρατούνται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται η σχετική ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, καθώς και το κατηγορητήριο, προκειμένου να ακολουθηθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία για την πειθαρχική τους δίωξη.
  Σημειώνεται, ότι η Περιφερειάρχης Αττικής επικοινώνησε, άμεσα, τόσο με τον καταγγέλλοντα, όσο και με το Σώμα Εσωτερικών Υποθέσεων.
  «Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής θεωρεί υψίστης σημασίας προτεραιότητα την πάταξη φαινομένων διαφθοράς που υπονομεύουν τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης,  απαξιώνουν το έργο των δημοσίων λειτουργών και λειτουργούν σε βάρος των πολιτών» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

  Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

  Σάν σήμερα,25 Νοεμβρίου 1942 "ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ"

  «Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα
  στέλνει περήφανο χαιρετισμό
  μιας Ανάστασης νέας χτυπά η καμπάνα
  μηνούν τα όπλα μας το Λυτρωμό».
  Ανατίναξη της σιδηροδρομικής γέφυρας του Γοργοποτάμου στους πρόποδες της Οίτης, έχει αναγνωριστεί σαν μια από τις σημαντικότερες αντιστασιακές επιχειρήσεις δολιοφθοράς ενάντια στους φασίστες κατακτητές κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Υλοποιήθηκε με επιτυχία την νύχτα της 25ης προς την 26η Νοεμβρίου 1942 από κοινού από δυνάμεις του ΕΛΑΣ (150 άνδρες υπό τον Άρη Βελουχιώτη που δρούσαν στην περιοχή της Ρούμελης, του ΕΔΕΣ (60 άνδρες υπό τον Ναπολέοντα Ζέρβα που είχαν έρθει με πορεία από την Ήπειρο) και μια 12μελή ομάδα  σαμποτέρ μέλη της Βρετανικής Στρατιωτικής Αποστολής( ΒΣΑ) με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Έντυ Μάγερς και υπαρχηγό τον ταγματάρχη   Κρις Γουντχάουζ. Η ανατίναξη της γέφυρας στο Γοργοπόταμο, που η λάμψη της ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, εκτός από τη σημασία της για την ευρύτερη πορεία του πολέμου υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων,  εμψύχωσε τους Έλληνες και όλους τους υπόδουλους λαούς. Ήταν ακόμα  η πρώτη μεγάλη επιτυχία των Ελλήνων ανταρτών και έδωσε σημαντική ώθηση   στο αντιστασιακό  κίνημα.
   Αυτή ήταν όμως η πρώτη και η τελευταία κοινή αντιστασιακή ενέργεια. Η συνεργασία Άρη και Ζέρβα δεν θα επαναληφθεί λόγω της εχθρικής προπαγάνδας και της διαλυτικής δουλειάς  του ΕΔΕΣ σε βάρος του ΕΛΑΣ με την υποκίνηση των Άγγλων. Γιατί όπως η ιστορία απέδειξε με δραματικό τρόπο  για τη χώρα μας,  η διακοπή του δρόμου ανεφοδιασμού του Ρόμελ δεν ήταν  η μοναδική αποστολή της Βασιλικής Στρατιωτικής Αποστολής.  Ο απώτερος στόχος των Αγγλων ήταν να  εδραιώσουν τη στρατιωτική παρουσία των Άγγλων στην Ελλάδα και να θέσει κάτω από τον έλεγχό της το ελληνικό αντιστασιακό κίνημα για να μπορούν να καθορίσουν κατά τα συμφέροντα τους τις  μετέπειτα πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Γι αυτό οι επικεφαλής της βρετανικής αποστολής   ο Μάγερς και ο Γουντχάουζ,   παρέμειναν στα ελληνικά βουνά και μετά το πέρας της αποστολής και στη συνέχεια διετέλεσαν αρχηγοί της Αγγλικής Στρατιωτικής Αποστολής στη χώρας μας, την  Special Operations Executive (SOE),  μια οργάνωση που κατεύθυνε τις επιχειρήσεις πίσω από τις γραμμές του εχθρού.
  Το γεγονός ότι με το Γοργοπόταμο αρχίζει η ανάμειξη των Άγγλων στα ελληνικά πράγματα ο Γιώργος Χουλιάρας-Περικλής, το υπογραμμίζει με τα παρακάτω λόγια: Εκείνο που δεν μπορεί κανείς να απαντήσει εύκολα και με βεβαιότητα. Τι βάραινε περισσότερο, δηλαδή ποιο ήταν το πρώτο στην ιδέα των Εγγλέζων ν’ αποφασίσουν στο γκρέμισμα της γέφυρας; Η συμβολή της στο συμμαχικό αγώνα ή με το χτύπημα αυτό, την ανατίναξη της γέφυρας, επεδίωκαν να επιβάλουν ντε φάκτο τον Ζέρβα σαν αρχηγό της ελληνικής Αντίστασης, και από εδώ και πέρα με τη δική τους παρουσία στα ελληνικά βουνά και όργανό τους το Ζέρβα να παίξουν το ρόλο τους- να χαλιναγωγήσουν το αντάρτικο κίνημα, που από αυτό θα εξαρτιόταν στις καινούργιες συνθήκες οι μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα;(Χουλιάρας, 2006:213).
  Μετά την ήττα των Γερμανών και των συμμάχων τους σε όλες τις χώρες που έλαβαν μέρος  στον απελευθερωτικό αγώνα αναγνωρίστηκαν και τιμήθηκαν οι Αντιστασιακοί. Στην Ελλάδα αντίθετα οι αγωνιστές της Αντίστασης τα  χρόνια που ακολούθησαν τον Εμφύλιο πόλεμο αντιμετωπίστηκαν με διώξεις, φυλακίσεις  και εξορίες από το κράτος και παρακράτος της δεξιάς.
  Η αναγνώριση της  Εθνικής Αντίστασης και ο ελεύθερος επαναπατρισμός όλων των πολιτικών προσφύγων ήταν βασικά αιτήματα των Αντιστασιακών και όλων των αριστερών και δημοκρατικών  δυνάμεων τα μετεμφυλιακά χρόνια.  Χρειάστηκαν 30 πέτρινα χρόνια, η θλιβερή εμπειρία της στρατιωτικής δικτατορίας και η άνοδος του δημοκρατικού κινήματος για να αναγνωρισθεί  επίσημα στη χώρα μας η Εθνική Αντίσταση.
  Η αναγνώριση της καθολικής Αντίστασης περιόδου 1941-1944 έγινε από τη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με το  ΝΔ 1285/20.9.82 και επικυρώθηκε  με το ΠΔ 379/83. Όμως, πολύ πριν την επίσημη αναγνώριση της  η Εθνική Αντίσταση και οι αξίες της είχαν  καταξιωθεί  στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
  Και είναι ακριβώς οι διαχρονικές ιδέες για ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ  μαζί με την αγωνιστική στάση και το ήθος   των αντιστασιακών που παραμένουν πηγή δύναμης  και εμπνέουν τους κοινωνούς αγώνες μέχρι σήμερα.
  Δυστυχώς, ακόμα κι αυτή η λειψή αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης (εξαιρέθηκε η περίοδος του Εμφυλίου) δεν  έγινε με περίσσια καρδιάς από μεριάς της Πολιτείας  και των συντηρητικών κύκλων και πολλά από τα αιτήματα των αντιστασιακών παραμένουν ανεκπλήρωτα. Αντίθετα,  οι αγωνιστές της εαμικής Αντίστασης  που σήκωσαν το βάρος του Αγώνα και αντιμετωπίστηκαν με διώξεις και εξορίες καθώς και τα κόμματα της Αριστεράς  χαιρέτησαν την επίσημη  αναγνώριση της Εθνικής  Αντίστασης γιατί στις δοσμένες συνθήκες  σηματοδοτούσε το τέρμα του μετεμφυλιακού διχασμού. 
  Το ιδεολόγημα μια ενιαίας Εθνικής Αντίστασης σίγουρα βόλεψε τους κύκλους της συντήρησης στη χώρα μας, αφού αποσιώπησε τις ευθύνες τους τα χρόνια της φασιστικής κατοχής της χώρας μας. Πόσο ‘εθνική’ όμως ήταν  στην πραγματικότητα η Αντίσταση όταν η Επίσημη Ελληνική Κυβέρνηση και ο Βασιλιάς   στα δύσκολα χρόνια δραπέτευσαν στο εξωτερικό, τα αστικά κόμματα σαμποτάρισαν ή φάνηκαν απρόθυμα να  συμμετέχουν στο κάλεσμα για ένοπλο αγώνα και οι προδότες και  ταγματασφαλίτες- έστω ελάχιστοι- δεν έλειψαν από το Ελληνικό Έθνος;  Μήπως   αυτή η επίκληση της ενότητας του Έθνους,   βαθμιαία βοήθησε στην υποβάθμιση και αποσιώπηση του αντιφασιστικού-δημοκρατικού και κοινωνικού περιεχομένου του  εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα;
  Με την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης,  η 25η Νοεμβρίου, ημέρα ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου, καθιερώνεται σαν ημέρα επίσημου γιορτασμού της ενωμένης  Εθνικής Αντίστασης. Και αυτό φαίνεται δικαιολογημένο. Πρώτον γιατί η επιχείρηση ήταν σημαντική και βοήθησε στο συμμαχικό αγώνα ενάντια στις δυνάμεις του Άξονα  και δεύτερο γιατί είναι μια αντιστασιακή πράξη που συμβολίζει την εθνική ομοψυχία. Ο γιορτασμός της επετείου ορίστηκε να γίνεται  στο χώρο δίπλα από την ιστορική γέφυρα και την ευθύνη της οργάνωσης της επετείου  έχουν οι αντιστασιακές οργανώσεις, η Νομαρχία Φθιώτιδας και ο Δήμος Γοργοποτάμου, σήμερα δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Λαμίας.
  Μέχρι το 1991, ο Γοργοπόταμος γιορτάζονταν κοινά από όλες τις Αντιστασιακές οργανώσεις  και τα πολιτικά  κόμματα. Το 1992, οι εαμικές αντιστασιακές οργανώσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις υπαναχωρήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα θέματα  των Αντιστασιακών απέχουν από τον επίσημο εορτασμό. Στο εξής  το ΚΚΕ και η  ΠΕΑΕΑ οργανώνουν κάθε χρόνο ξεχωριστή εκδήλωση περισσότερο  κομματικού χαρακτήρα για το Γοργοπόταμο. Ξεχωριστή εκδήλωση με κατάθεση στεφάνου και ομιλίες στο άγαλμα του Αρη Βελουχιώτη στη Λαμία  οργανώνουν τα τεςλευταί χρόνια και οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ Φθιώτιδας.
  Από την άλλη, η επίσημη επέτειος στο βαθμό μάλιστα που οι αντιστασιακοί φεύγουν σιγά-σιγά από τη ζωή, μετατρέπεται βαθμιαία σε μια απονευρωμένη από το ουσιαστικό της περιεχόμενο φιέστα των διάφορων  παραγόντων του δικομματισμού.
  Το χρονικό της επιχείρησης
  Οι  Άγγλοι σαμποτέρ ξεκίνησαν  από την Αίγυπτο και την 30 Σεπτεμβρίου 1942 πέφτουν με αλεξίπτωτα στη Γκιώνα. Σκοπός τους, να έλθουν σε επαφή με Έλληνες αντάρτες και να υλοποιήσουν την «Επιχείρηση Χάρλινγκ», που είχε σχεδιάσει το Συμμαχικό Αρχηγείο Μέσης Ανατολής για να κόψουν το δρόμο ανεφοδιασμού των γερμανικών δυνάμεων του Ρόμελ στο μέτωπο της  Βόρειας Αφρικής.   Το σχέδιο  προέβλεπε την ανατίναξη μιας από τις τρεις γέφυρες Παπαδιάς, Ασωπού και Γοργοποτάμου πάνω από τις οποίες διέρχεται η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – Αθηνών που ήταν η μοναδική αξιόπιστη δίοδος προς τα λιμάνια της Νότιας Ελλάδας. Οι επικεφαλής της ΒΣΑ  από την πρώτη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους στην Ελλάδα, έκαναν ότι ήταν δυνατό για να έρθουν σε επαφή με τον δικό τους άνθρωπο, τον   Ναπολέοντα Ζέρβα, έχοντας την πεποίθηση ότι αυτός και οι ανταρτικές  δυνάμεις του ήταν αρκετές για να την εκτέλεση της αποστολής.  Για το τον ΕΛΑΣ,  δεν ήθελαν να έχει ανάμειξη στην επιχείρηση ανατίναξης, γιατί τον  θεωρούσαν αντίπαλο με τους απώτερους στόχους τους  για την Ελλάδα.  Αναγκάστηκαν όμως να συνεργαστούν μαζί τους όταν διαπίστωσαν ότι ο Ζέρβας  δε διέθετε της απαραίτητες δυνάμεις για την ανατίναξη της γέφυρας. Η επιχείρηση προβλέπονταν να γίνει αρχές Οκτώβρη εν όψει της  αναμέτρησης  των συμμαχικών δυνάμεων με τα στρατεύματα του Ρόμελ στο Ελ Αλαμέιν. Έγινε με καθυστέρηση  γιατί οι Άγγλοι απέφευγαν τον ΕΛΑΣ επιδιώκοντας επαφή με τον Ζέρβα που βρίσκονταν στην Ήπειρο.
  Οι Άγγλοι  περισυλλέγονται  την αντάρτικη ομάδα  του ΕΛΑΣ  με επικεφαλής τον Καραλίβανο και κρύβονται για πολύ διάστημα σε μια σπηλιά της Γκιώνας, προσπαθώντας να συνδεθούν με το Ζέρβα αλλά το κατορθώνουν με τη βοήθεια του ΕΛΑΣ  μόλις την 9 Νοεμβρίου 1942 στη Στρώμη Ευρυτανίας. Εκεί φτάνει και ο Άρης που έχει ειδοποιηθεί με επιστολή του Ζέρβα. Στην ιστορική συνάντηση των τμημάτων του ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ και Βρετανικής αποστολής στη Βίνιανη ο Άρης Βελουχιώτης συμφωνεί να συμμετάσχει ο ΕΛΑΣ στην επιχείρηση της ανατίναξης. Τα αντάρτικα τμήματα παίρνουν το δρόμο της επιστροφής και στις 20 Νοέμβρη συναντήθηκαν όλοι ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ και Ζέρβας στο Μαυρολιθάρι. Όλοι συμφώνησαν ότι στόχος του σαμποτάζ θα ήταν η γέφυρα του Γοργοποτάμου.
  Τρεις μέρες αργότερα έγινε η κατόπτευση του χώρου από κοινή ομάδα ανταρτών και στις 22 Νοεμβρίου καταστρώθηκε το τελικό σχέδιο. Η γέφυρα του Γοργοποτάμου φυλασσόταν από 100 ιταλούς και 5 γερμανούς στρατιώτες. Η φρουρά διέθετε βαριά πολυβόλα και οπλοπολυβόλα και η εξουδετέρωσή της απαιτούσε αιφνιδιασμό και καλό σχεδιασμό. Το σχέδιο ανατίναξης της γέφυρας ήταν των Εγγλέζων και συγκεκριμένα του Ε. Μάγιερς, που ήταν ειδικός σ” αυτού του είδους τα σαμποτάζ. Το σχέδιο όμως της επίθεσης για την κατάληψη της γέφυρας – έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανατίναξή της – διατυπώθηκε από τον Άρη, που ο ίδιος υπαγόρευσε στον Κωστούλα Αγραφιώτη (Κώστα Καβρέτζο), στις 25 Νοέμβριου, λίγες ώρες πριν την επιχείρηση. Στη διαταγή – όπως διασώθηκε από ιστορικές μαρτυρίες – προβλέπονταν τα εξής: Το νότιο βάθρο της γέφυρας με φρουρά 80 Ιταλών και πλήρη οχύρωση ανέλαβε να καταλάβει τμήμα 60 ανταρτών του ΕΛΑΣ, με αρχηγό τον έφεδρο υπολοχαγό Κωστούλα (Κώστα Καβρέτζο). Το βόρειο βάθρο της γέφυρας που φυλασσόταν από 30 Ιταλούς και η οχύρωση του μόλις είχε αρχίσει  ανέλαβε τμήμα 20 ανταρτών του ΕΔΕΣ με επικεφαλής τους ανθυπολοχαγούς Παπαχρήστου και Πετροπουλάκη. Την υπονόμευση και ανατίναξη της γέφυρας ανέλαβαν οι ειδικευμένοι Βρετανοί σαμποτέρ στους οποίους δόθηκε βοήθεια λίγων εκπαιδευμένων ανδρών του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ. Επίσης, δυο ομάδες του ΕΛΑΣ, με 15 άνδρες η κάθε μία και ένα Βρετανό σαμποτέρ, ανέλαβαν να υπονομεύσουν τη σιδηροδρομική γραμμή ένα χιλιόμετρο περίπου προς το νότο κι ένα χιλιόμετρο προς το βορρά, έτσι ώστε να αποκλειστεί η δυνατότητα αποστολής ενισχύσεων στον εχθρό με τρένο. Αρχηγός της μίας ομάδας τέθηκε ο Διαμαντής (Γιάννης Αλεξάνδρου) και της άλλης ο Ηρακλής (Κώστας Σκαρμούτσος). Μια ακόμη ομάδα 15 ΕΛΑΣιτών, με αρχηγό το Χρυσιώτη, ανέλαβε να καταστρέψει με βενζίνη την ξύλινη οδική γέφυρα του ποταμού για την περίπτωση που θα έκαναν την εμφάνισή τους από κει εχθρικές ενισχύσεις. Μια ομάδα από οκτώ άνδρες του ΕΔΕΣ, με επικεφαλής τον υπασπιστή του Ζέρβα Μιχάλη  Μυριδάκη, ανέλαβε να εξουδετερώσει το πολυβολείο, που πιθανόν να υπήρχε. Στην περίπτωση που δεν υπήρχε πολυβολείο αποστολή της ήταν να ενισχύσει την ομάδα Κωστούλα. Επίσης, μια ακόμη ομάδα από δέκα άνδρες του ΕΔΕΣ ανέλαβε να πλευροκοπήσει τους Ιταλούς νοτιότερα της άμυνας του νότιου βάθρου. Τέλος, γενική εφεδρεία ορίστηκε ομάδα 30 ανδρών του ΕΛΑΣ με αρχηγό το Δ. Δημητρίου – Νικηφόρο. Χρόνος έναρξης της επιχείρησης καθορίστηκε η 11η βραδινή και η γενική αρχηγία ανατέθηκε στο Ναπολέοντα Ζέρβα.
   Πρώτα γκρεμίστηκε το νότιο βάθρο της γέφυρας από το τμήμα του ΕΛΑΣ  που ενήργησε αιφνιδιαστικά και εξουδετέρωσε την Ιταλική φρουρά παρόλο που ήταν ο δυσκολότερος στόχος.  Την επιχείρηση της ανατίναξης περιγράφει με ζωντανό και γλαφυρό τρόπο ο Νικηφόρος: «Βούιζε συνέχεια ο τόπος. Έντεκα και δέκα η ώρα στο μεταξύ. Έντεκα και τέταρτο. Σε πέντε λεπτά, έπρεπε ναχουν τελειώσει με τα βάθρα, σύμφωνα με τη διαταγή. Ήρθε και είκοσι! Τα  μάτια μας καρφωμένα στο βόρειο βάθρο, ίσα μπροστά μας να δούμε την άσπρη φωτοβολίδα. Αυτή περιμέναμε πρώτη. Αυτού ο πιο εύκολος στόχος. Έντεκα και εικοσιένα! Και είκοσι δύο! Ο τόπος ρόχαζε άγριος. Βούιζε κι αντιλάμπιζε. Και οι σάλπιγγες καλούσαν πάλι προχωρείτε. Πήγε και εικοσιτρία. Και τότε φσσσς! Βλέπουμε πάνω από το Νότιο βάθρο άστραψε χαρισάμενη η πράσινη φωτοβολίδα και γύρισαν απότομα εκεί σαν κουρδισμένα τα κεφάλια μας, όλων. Χύθηκε ολούθε τρεμίζοντας ένα φως καταρράκτης πρασινωπός. Αγαλλιούσαμε, έξαλλη η χαρά μας. Σχεδόν ήταν το αίσιο τέλος αυτό! Ο Εντυ, κατουρημένος. Εμείς διπλά και τριπλά ενθουσιασμένοι-οι δικοί μας, προπορεύτηκαν, κι ας ήταν η πιο δύσκολη η δουλειά τους (26-27).
  Αντίθετα το τμήμα του ΕΔΕΣ που ανέλαβε να καταλάβει το  βόρειο βάθρο αν και είχε επικεφαλής δυο μόνιμους αξιωματικούς υποχώρησε και διαλύθηκε όταν οι Ιταλοί άνοιξαν πυρ εναντίον τους. Το γεγονός αυτό έβαλε σε κίνδυνο όλη την επιχείρηση. Την κατάσταση έσωσε το εφεδρικό τμήμα του ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον Νικηφόρο  το οποίο μετά από σκληρή μάχη  το κατέλαβε δίνοντας  τη δυνατότητα στους Άγγλους σαμποτέρ να ολοκληρώσουν  την ανατίναξη της γέφυρας. Οι γερμανικές  ενισχύσεις από τη Λαμία αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία από τις ενέδρες των τμημάτων του ΕΛΑΣ. Η επιχείρηση που κράτησε 4 ώρες και στέφθηκε με επιτυχία.  Στη  μάχη που δόθηκε με την ιταλική φρουρά της γέφυρας, σκοτώθηκαν 25 στρατιώτες ενώ οι Έλληνες είχαν μόνο δυο τραυματίες. Οι κάτοικοι των γύρω χωριών και της Λαμίας  που άκουγαν τους πυροβολισμούς και τις εκρήξεις μέσα στη νύχτα κρατούσαν την ανάσα τους από την αγωνία.
  Δυο μέρες μετά την ανατίναξη της γέφυρας οι Ιταλοί, σε αντίποινα, παίρνουν από τις φυλακές της Λαμίας 16 πατριώτες  από τη γειτονική Υπάτη από τους οποίους τους 7 θα εκτελέσουν μπροστά στην γκρεμισμένη γέφυρα. Τους υπόλοιπους θα τους εκτελέσουν στα Καστέλια της Παρνασσίδας, μαζί με άλλους 10 κατοίκους.
  Τα ονόματα των εκτελεσμένων:
  1. Αθαν. Γ. Παπακυριαζής  συνταγματάρχης
  2. Δημ. Ν. Παγορόπουλος
  3. Ίωαν.    Κ. Παγορόπουλος
  4. Ανάργυρος  Ν. Λυμπερόπουλος
  5. Κωνστ. Δ.  Μπουκακιώτης
  5. Κωνστ. Γ. Σιαμπάνης
  7. Πολύβιος Ι. Μπρόφας
  8. Εύαγγ.   Κ. Παγώνης
  9. Σάββας Γ. Σφήκας                     
  10. Στυλ. Ι. Λαμπρόπουλος
  11. Βασ. Ν. Σακκας
  12. Βασ. Γ. Σπανός
  13. Χρήστος  Γ. Κοντογεώργος
  14. Αθαν. Γ. Σιδεροκάλτσης
  15. Κων/νος  Δ. Καραγιάννης
  16. Χρήστος  Α. Λουκόπουλος
  Η ιστορική αλήθεια  δεν παραγράφεται!
  Ο Γοργοπόταμος δεν έγινε αμέσως ευρύτατα γνωστός ούτε διαφημίστηκε για τη μεγάλη πολιτική και στρατιωτική σημασία του. Ο Ελληνικός τύπος την περίοδο της κατοχής επιχείρησε να μειώσει μέχρι εκμηδενισμού τη συμμετοχή του ΕΛΑΣ στην επιχείρηση του Γοργοπόταμου. Χαμηλοί τόνοι τηρήθηκαν στην αρχή και από τον Εαμικό Αντιστασιακό τύπο (Φαράκος,1997). Είναι χαρακτηριστικό πως το κοινό ανακοινωθέν που το υπογράψανε ο Εντυ, ο Ζέρβας και ο Άρης δεν δημοσιεύτηκε ποτέ  στον ελληνικό τύπο αλλά   ούτε και το ΚΚΕ το δημοσιοποίησε με την δικαιολογία ότι το πληροφορήθηκε καθυστερημένα. Κι όμως! Όπως αναφέρει  ο καπεταν Θωμάς στο βιβλίο του ‘η οργάνωση της Λαμίας ήξερε. Ο ίδιος ο Άρης το διαβίβασε στον Ηλία Μανιάτη, τον έμπιστο τοποτηρητή του Σιάντου’ ( Χατζηπαναγιώτου, 1982:173).
  Από την άλλη μεριά, οι Βρετανοί έκαναν ότι μπορούσαν  για να μειώσουν τη συμβολή του ΕΛΑΣ στην επιχείρηση, να παρουσιάσουν συρρικνωμένη ακόμα και την ποσοτική συμμετοχή του. Μερικές μέρες μετά την ανατίναξη, το BBC κάνει ένα διθυραμβικό απολογισμό του σαμποτάζ στο Γοργοπόταμο. Η εκπομπή του Λονδίνου μίλησε μόνο για το στρατηγό Ζέρβα  και για  ‘ομάδες ελλήνων ανταρτών’. Ούτε λέξη για τον ΕΛΑΣ και τον αρχηγό του, Άρη Βελουχιώτη. Ο Νικηφόρος γράφει χαρακτηριστικά:  Από τη στιγμή που γυρίσαμε στο Μαυρολιθάρι, μαζευόμασταν αδημονώντας αντάρτες και κόσμος γύρω στο μοναδικό ραδιόφωνο του χωριού ν ακούσουμε αν θα πούνε τίποτα για την επιχείρηση. Και, να, αυτό το βράδυ, ύστερα από το σήμα με τα κουδουνάκια, η εκπομπή άρχισε αμέσως με το Γοργοπόταμο.  Μας κυρίεψε αδημονία και ευτυχισμένη έξαψη. Αιφνιδιαστήκαμε όμως την ίδια στιγμή. «Δυνάμεις  ελλήνων ανταρτών, υπό τον στρατηγόν Ζέρβαν..» Κι έτσι συνέχεια . Παντού, σε όλα ο Ζέρβας. Γι αυτόν όλοι οι ύμνοι. Γι αυτόν και παράσημο. Για μας, για τον Άρη, ούτε λέξη. Μας καβαλίκεψε τότε ο διάβολος. Πολλοί άρχισαν να βρίζουν τους Άγγλους.  Έτρεμα μέσα μου..  ότι αυτό ήταν μια ψυχρή υπολογισμένη βολή εναντίον μας. Γυρίζαμε ξυπόλητοι και γυμνοί  στις λάσπες στα χιόνια και στο θάνατο κι αυτοί μέσα στα ζεστά τους γραφεία , άρχιζαν τη συνομωσία τους. …
  Οι εφημερίδες που έφτασαν από την Αθήνα δεν ανέφεραν λέξη για τον ΕΛΑΣ και τον Άρη  αλλά δημοσίευαν  στην πρώτη σελίδα την επικήρυξη του Ναπολέοντα Ζέρβα αντί 100 εκατομμυρίων δραχμών. Δεν χρειαζόταν να σου το πει κανένας, γράφει ο Νικηφόρος. Ήταν φανερή και σκόπιμη η νέα  ρεκλάμα του στρατηγού. Και μια νέα απόδειξη ότι βρισκόμασταν στο σωστό δρόμο εμείς για την Πατρίδα μας.
   Ο Γ. Χουλιάρας- Περικλής  δίνει παρόμοια περιγραφή για τη προκλητικά μεροληπτική  στάση των Άγγλων και του ελληνικού τύπου και συμπληρώνει: «Έτσι με την επιτυχία του Γοργοπόταμου οι Εγγλέζοι πέτυχαν ταυτόχρονα και τον άλλο σκοπό που είχαν, να διαφημίσουν τον Ζέρβα, τον άνθρωπο που προόριζαν ν αναδείξουν και να επιβάλουν για αρχηγό του αντάρτικου στην Ελλάδα, να τον παρουσιάσουν σαν συνεργάτη τους για να τον κάνουν τελικά πειθήνιο όργανό τους» (Χουλιάρας,2006:3).
  Μεταπολεμικά η τύχη του Γοργοπόταμου διαμορφώθηκε μέσα στις περίπλοκες συνθήκες ήττας και διωγμού  της εαμικής παράταξης. Οι κρατούντες ιδεολογικοί μηχανισμοί της εξουσίας παρουσίαζαν το ένδοξη αντιστασιακή επιχείρηση  σαν αποκλειστικό κατόρθωμα  του ΕΔΕΣ και των Βρετανών σαμποτέρ. Την ίδια στιγμή η ηγεσία  του ΚΚΕ έδειχνε απροθυμία να ασχοληθεί με τον Γοργοπόταμο που  συνδεόταν πρώτα με τον ‘μισητό’ αντίπαλο Ζέρβα και  τον ‘αποκηρυγμένο’ Άρη Βελουχιώτη. Ο ίδιος ο  Ζέρβας  στα «Απομνημονεύματα του» που δημοσιεύτηκαν στην Ακρόπολις σε συνέχειες το 1949-50 και σε αρθογραφία του στον τύπο  αναφέρεται στην επιχείρηση μονόπλευρα και με πολλές ιστορικές ανακρίβειες. Με   διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας  κινούνται και οι μαρτυρίες των Εγγλέζων. Ο Μάγερς (ECW. Myers) στο βιβλίο του «Η Ελληνική Περιπλοκή: Οι Βρετανοί στην κατεχόμενη Ελλάδα» (1975).  Ο Μουντχάουζ φανατικός  υπερασπιστής του Ζέρβα  σε αφήγηση του στην εφημερίδα  «Ακρόπολις» που δημοσιεύτηκε σε συνέχειες από τις 11 Απριλίου 1965 προσπαθεί να υποβαθμίσει τη συμμετοχή του ΕΛΑΣ στην επιχείρηση. Ισχυρίζεται ότι το ΕΑΜ- ΕΛΑΣ δεν είχε πρόθεση να πάρει μέρος στην ανατίναξη της γέφυρας.Όταν ο Άρης κατάλαβε ότι η επιχείρηση θα γινόταν, έστω και χωρίς τις δικές του δυνάμεις, δεν διακινδύνευσε ν’ αφήσει το Ζέρβα να πάρει όλη τη δόξα: προσφέρθηκε αμέσως να συνεργασθεί. Αναγκάζεται όμως να παραδεχτεί στη συνέχεια τη σημαντική συμβολή του Άρη Βελουχιώτη που τον αποκαλεί πολεμική μεγαλοφυΐα του ΕΛΑΣ (σελ.107),  για την επιτυχία της επιχείρησης, λέγοντας: Το αποτέλεσμα ήταν μια κοινή επιχείρηση, που ίσως ποτέ δεν θα γινόταν αν δεν ήταν ο Ζέρβας και δεν θα σημείωνε επιτυχία αν δεν ήταν ο Άρης (σελ.217).
  Αλλά η Ιστορία δεν παραγράφεται. Το 1953 ο Νικηφόρος (Δημήτρης Δημητρίου) ο οποίος  μόλις είχε απολυθεί από τις φυλακές εξέδωσε ένα βιβλίο για το ιστορικό σαμποτάζ με τίτλο  «Αντάρτης στα βουνά της Ρούμελης (Χρονικό 1940-44), Το χρονικό του Γοργοπόταμου». Το βιβλίο προκάλεσε αίσθηση και προξένησε αντιδράσεις που έφτασαν   μέχρι δικαστική δίωξη του συγγραφέα γιατί έδωσε μια διαφορετική εκδοχή, τονίζοντας  το πρωταγωνιστικό ρόλο του Άρη Βελουχιώτη και του ΕΛΑΣ για την επιτυχία της επιχείρησης. Μια ιστορική εκδοχή  διαφορετική από αυτή που είχε διαμορφωθεί μέχρι τότε αφενός κάτω από τη μονόπλευρη ενημέρωση από την πλευρά του ΕΔΕΣ και αφετέρου κάτω από την τάση της ηγεσίας του ΚΚΕ να μην αφήσει να γίνεται λόγος για τον Άρη. Μετά το πρώτο του βιβλίο- μαρτυρία ο Νικηφόρος κυκλοφόρησε ένα επόμενο σύντομο κείμενο με τίτλο «Μετά το Γοργοπόταμο» που έκανε εντύπωση στον κόσμο της Αριστεράς. Τα βιβλία αυτά βοήθησαν στην αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας αλλά και στην προσπάθεια που είχε αρχίσει από πολλούς αντιστασιακούς για αποκατάσταση του Άρη από το κόμμα. 
  Ο Πάνος Λαγδάς  στο βιβλίο του ΄ΑΡΗΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ- τόμος Β” δίνει μια  λεπτομερή περιγραφή του χρονικού της Ανατίναξης της γέφυρας και των όσων ακολούθησαν βασισμένος σε διασταυρωμένες μαρτυρίες αγωνιστών όπως το Νικηφόρο, τον Λάμπρο, τον Κωστούλα, τους Καραλιβαναίους, τον Θάνο, Πελοπίδα και άλλους.
   Στις  κατηγορίες και ιστορικές ανακρίβειες των Ζέρβα, Μουντχάουζ και Μάγιερς αλλά  και τις αντιφάσεις μεταξύ των μαρτυριών για την επιχείρηση απαντά τεκμηριωμένα ο Γιώργος Χουλιάρας-Περικλής στο βιβλίο του,  «Ο δρόμος είναι άσωτος..», υπερασπιζόμενος τον ΕΛΑΣ και τον ΑΡΗ. «΄Οπως και τότε, αμέσως μετά την επιχείρηση, έτσι και σήμερα ύστερα από τόσα χρόνια από τότε, εξακολουθούν σε κάθε ευκαιρία που τους δίνεται να κατηγορούν τον ΕΛΑΣ και τον Άρη με σκοπό να μειώσουν τη συμβολή τους στην πετυχημένη έκβαση της επιχείρησης, αλλά κυρίως να αποδείξουν ότι τάχα το ΕΑΜ δεν το ενδιέφερε ο πόλεμος ενάντια στον κατακτητή αλλά ο αγώνας για την κατάληψη της εξουσίας» (Χουλιάρας 212-213)Αλλά και την αποφασιστική συμβολή του εφεδρικού τμήματος με επικεφαλής  τον Νικηφόρο για την ολοκλήρωση της επιχείρησης επιβεβαιώνει ο Χ. Χουλιάρας, τονίζοντας σχετικά: «Αλλά τη νέα επίθεση στη νότια πλευρά δεν την ανέλαβε ούτε ο Πυρομάγλου, που γράφει ο Μάγερς, ούτε ο Αλέκος Ζέρβας, όπως γράφει ο αδελφός του Ναπολέων Ζέρβας. Την νέα επίθεση την ανέλαβε ο φυσικός αρχηγός της εφεδρείας, αποτελούμενης αποκλειστικά από 30 άντρες του ΕΛΑΣ ο Δ. Δημητρίου ( Νικηφόρος)».