Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Τρία εργοστάσια ΒΙΟΜΑΖΑΣ στόν ΑΥΛΩΝΑ

Με ημερομηνίες 9/1/2016, 8/1/2016 και 12/12/2015 κατατέθηκαν τρεις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αντίστοιχα εργοστάσια  στην Περιφέρεια Αττικής πού αφορούν τη  Δημοτική κοινότητα Αυλώνα.Οι ημερομηνίες δημόσιας ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗΣ είδη τρέχουν όπως θα διαβάσετε στις παρακάτω αναρτήσεις,η διαβούλευση έχει ξεκινήσει από την 11/1/2016 και λήγει στις 26/2/2016.
Ερωτήματα
1.Ο Δήμος Ωρωπού είναι ενημερωμένος;;;;;;;;;;;;;;
2.Καλά,κανένας Νομαρχιακός Σύμβουλος δεν είχε την ευαισθησία να ενημερώσει τους κατοίκους;;;;;;Κάποιοι που είναι πραγματικά ενημερωμένοι πρέπει να ντρέπονται
1.Ανακοίνωση για ΜΠΕ, της ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ7128/5140/14//15 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:
Α) τίτλο έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αεριοποίηση Φυτικών Ξυλώδων Πρώτων Υλών», υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η με α/α: 6α (Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου) και α/α: 7 (Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς καύσης βιομάζας)
Β) θέση έργου: θέση ‘’ΤΣΟΥΜΠΑ ή ΜΠΕΡΜΠΑΤΙ, του Δήμου Ωρωπού, στην Περιφερειακή Ενότητα   Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής
Γ) φορέα έργου: ‘’Γαιοδυναμική ‘Αρτεμις Εννέα ΕΠΕ’’.
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 11/1/16-26/2/16
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 11/1/2016-12/2/2016- στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 15/2/2016- 26/2/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

2.Ανακοίνωση για ΜΠΕ Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα της ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΥΟ ΕΠΕ, στη θέση Μπαθέζα στο Δήμο Ωρωπού

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ7127/5139/14/17-12-2015 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:
Α) τίτλο έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα φυτικά έλαια/ βιορευστά- vegetableoil, ισχύος1MWe», υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η με α/α: 5 και με είδος έργου: «Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς βιορευστών και βιοκαυσίμων»
Β) θέση έργου: «ΜΠΑΘΕΖΑ», στη Δημοτική Ενότητα  Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού, στην Περιφερειακή Ενότητα   Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής
Γ) φορέα έργου: ‘’ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΥΟ ΕΠΕ’’
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 11/1/2016- 26/2/2016
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 11/1/2016-  12/2/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 15/2/2016- 26/2/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

3.Ανακοίνωση για ΜΠΕ Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα της ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΥΟ ΕΠΕ, στη θέση Μπαθέζα στο Δήμο Ωρωπού

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ7127/5139/14/17-12-2015 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:
Α) τίτλο έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα φυτικά έλαια/ βιορευστά- vegetableoil, ισχύος1MWe», υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η με α/α: 5 και με είδος έργου: «Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς βιορευστών και βιοκαυσίμων»
Β) θέση έργου: «ΜΠΑΘΕΖΑ», στη Δημοτική Ενότητα  Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού, στην Περιφερειακή Ενότητα   Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής
Γ) φορέα έργου: ‘’ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΥΟ ΕΠΕ’’
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)
26/2/2016ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 11/1/2016- 
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 11/1/2016-  12/2/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 15/2/2016- 26/2/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφημερίδα την  «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

Βασίλης Λέκκας:Νομιμότητα και μόνο νομιμότητα.

Αυλώνας 23/1/2016

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΚΚΑ
ΜΕΛΟΥΣ ΑΝΑΓΚ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜ. ΣΑΛΕΣΙ ΜΠΟΥΓΑ
ΑΥΛΩΝΑ

ΘΕΜΑ: «ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ»

Αγαπητέ άγνωστε σχολιαστή, φίλε, «σόγαμπρε» Αυλωνίτη.
Διαβάζοντας την τοποθέτησή σου, «Τελειώνει ο Δημητρίου από τον Συνεταιρισμό», στο armeni avlonas 22/1/2016. Λόγω του ότι αναφέρομαι έμμεσα στο κείμενό σου μου δίνεις τη δυνατότητα να τοποθετηθώ και να ενημερώσω για τις επικείμενες εκλογές 31/1/2016 τους συνεταίρους αν και αποφεύγω να απαντάω σε άτομα που δεν έχουν το θάρρος να αποκαλύπτουν το όνομά τους συμμετέχοντας ευκαιριακά και ανώνυμα κριτικάροντας τα πάντα από την καρέκλα τους ανάλογα με την επιθυμία τους για ό,τι συμβαίνει στο τόπο μας.
Η προσφυγή μου στη δικαιοσύνη για την συμμετοχή στις εκλογές μελών του συνεταιρισμού χωρίς δικαίωμα ψήφου έγινε την 8/2/2013 και όπως όλες οι πρωτόδικες αποφάσεις έχουν το δικαίωμα να κριθούν στο Εφετείο.
Η συζήτηση στο Εφετείο θα γίνει στις 25/2/2016.

Η διαδικασία της εκλογής του προηγούμενου Δ.Σ. την 20/1/2013 έγινε κατόπιν αλλαγής άρθρων του καταστατικού από σχεδόν το σύνολο των μελών της Γενικής Συνέλευσης η οποία πραγματοποιήθηκε την 5/12/2010.
Από τους ελάχιστους που δεν ενέκριναν αυτή την αλλαγή ήμουν και εγώ προσφεύγοντας όμως μόνος μου στη Δικαιοσύνη στην αρχή για το Καταστατικό στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Μάρτιος 2011) και στη συνέχεια για τις εκλογές Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Φεβρουάριος 2013).
Φίλε διαμαρτυρόμενε σίγουρα είσαι ένα μέλος εξ αυτών που αποφασίσατε να γίνουν έτσι οι εκλογές και σήμερα βάζεις διάφορα ερωτήματα. Εάν πράγματι σε ενδιαφέρει η πορεία του Συνεταιρισμού έπρεπε να γνωρίζεις ότι οι εκλογές για το νέο Δ.Σ. εκ του Καταστατικού πρέπει να γίνουν πριν τη συμπλήρωση των 3 ετών. (Η θητεία του Δ.Σ. είναι 3 έτη). Η απόφαση του Πρωτοδικείου αναφέρει σχετικά για τη ψήφο:
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μερίδια. Κάθε ένα μερίδιο έχει τρεις ψήφους δηλ. 208 μερίδια Χ 3 ψήφους = 624 ψήφους το σύνολο. Άρα ο έχων 133/400 του μεριδίου έχει ένα (1) ψήφο. Ο έχων 266/400 έχει δύο (2) και ο έχων 400/400 έχει τρείς (3) ψήφους. Οι έχοντες λιγότερο από τα 133/400 του μεριδίου αποφασίζουν με το ποσοστό τους ποιος θα τους εκπροσωπήσει στη ψήφο.
Με την αναγνώριση από το Δ.Σ. να διεξαχθούν οι εκλογές σύμφωνα με την απόφαση της Δικαιοσύνης πριν την απόφαση του Εφετείου καθώς επίσης και οι ψήφοι στο ψηφοδέλτιο να είναι (4) με βρίσκει σύμφωνο.
Για οποιαδήποτε απορία, υπάρχει και η Γενική Συνέλευση ή η καλοπροαίρετη προσφυγή στη Δικαιοσύνη όπως η δική μου περίπτωση
(προσωπικά με τον κ.Δημητρίου δεν έχω τίποτα). Η Γενική Συνέλευση του έδωσε το δικαίωμα με την αλλαγή των άρθρων του καταστατικού που ψήφισε να γίνονται έτσι οι εκλογές. Με την ευκαιρία θέλω να ενημερώσω ότι η πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τις εκλογές θα είναι για συζήτηση και απόφαση αλλαγής άρθρων του καταστατικού.

Ευχαριστώ για την ευκαιρία ενημέρωσης που μου έδωσες.

Λέκκας Βασίλης
Ανεξάρτητος υποψήφιος του νέου Δ.Σ.


Υ.Γ. Όλοι μαζί έχουμε τη δύναμη να μεγαλουργήσουμε για το τόπο μας με τη σωστή διαχείριση του συνεταιρισμού αρκεί να μην εμφανιζόμαστε σε κάθε εκλογή και να μας απασχολεί μόνο η ψήφος.


Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Ο Βασίλης Λέκκας...έξω από τα δόντια

Αυλώνας,7/12/2013

Βασίλης Λέκκας

Δυστυχώς είμαι αναγκασμένος για μία ακόμα φορά να απαντήσω σε ανώνυμους που κάνουν κριτική χωρίς να τολμήσουν πρώτα να ενημερωθούν.
Σκοπός τους είναι να ρίξουν λάσπη γιατί πιστεύουν ότι κάτι θα μείνει.
Σας πληροφορώ ότι ο δικός μου σκοπός για ό,τι κάνω είναι για την συνεργασία τη διαφάνεια την οργάνωση και την ενημέρωση του συνόλου των δημοτών του Δήμου Ωρωπού αλλά και των μελών του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Αυλώνα.
Σας ενημερώνω:

 1. Όσες φορές εκλέχθηκα στο διοικητικό συμβούλιο του Συνεταιρισμού δεν έθεσα ποτέ υποψηφιότητα για πρόεδρος. Με ανοικτή μου επιστολή 28/11/2012 και με θέμα «Αρχαιρεσίες Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Αυλώνα Ιανουάριος 2013» πρότεινα προς τον πρόεδρο το εξής: Κύριε Δημητρίου εάν οι επόμενες εκλογές του Συνεταιρισμού αποφασίσετε να διεξαχθούν νομότυπα και νόμιμα και θελήσετε να είσαστε υποψήφιος έχοντας εξασφαλίσει το ανάλογο ποσοστό του 1/3 του μεριδίου για το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» τότε σας υπόσχομαι δημόσια ότι οι τρεις ψήφοι που διαθέτω από το ποσοστό μου είναι για την εκλογή σας.
Οι εκλογές έγιναν με τον παράτυπο τρόπο διότι δεν επείσθη το διοικητικό
συμβούλιο να διεξαχθούν νομότυπα και νόμιμα. Με την προσφυγή μου στο δικαστήριο αναμένουμε τη δίκη και την απόφαση.

 1. Με τον κ. Παπαγιάννη δεν έχω κάτι προσωπικό. Το ότι ζήτησα με επιστολή μου 18/6/2013 την ανάκληση των εγγράφων που είχαν την υπογραφή του σε αντίθεση με άρθρο του κανονισμού ύδρευσης δεν είναι κατηγορία. Η επιστολή μου έγινε δεκτή από τον κ. Δήμαρχο.

 1. Για όσους γνωρίζουν τη λειτουργία του σημερινού δημοτικού συμβουλίου, είναι μάταιο να προσπαθήσεις να ενημερώσεις τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης που τελικά με την πλειοψηφία που διαθέτουν θα πουν ένα ναι ή ένα όχι σύμφωνα με την πρόταση του εισηγητή.
Η πρόταση του εισηγητή στο θέμα Γνωμοδότηση για τη μελέτη
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις
της υπό ίδρυση δραστηριότητας, «διαλογή, μεταφόρτωση, επεξεργασία,
αξιοποίηση στερεών αποβλήτων» στη θέση Μπάθεζα Αυλώνα καταλήγει
ότι δεν θα προκαλεί πρακτικά καμία επιβάρυνση για το περιβάλλον.

Αναζήτησα τη μελέτη για προσωπική μου ενημέρωση και άποψη για το συμβούλιο στη δημοτική κοινότητα Αυλώνα από τον αντιδήμαρχο κ. Α. Λέκκα και τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου κ. Αρ. Πάντο. Με διαβεβαίωσαν ότι δεν έχουν αντίγραφο και η μελέτη βρίσκεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Μη έχοντας σχηματίσει προσωπική γνώμη επί της μελέτης και επειδή ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν δέχθηκε να συζητήσουμε επείγοντα θέματα που είχα καταθέσει με αίτησή μου αναγκάστηκα να αποχωρήσω από το Συμβούλιο.
Άρα δεν υπέγραψα και δεν συμφώνησα – όπως λανθασμένα σας έχουν πληροφορήσει- αποδεικνύοντας έτσι ότι εκτελείτε εντεταλμένη υπηρεσία συκοφαντίας και λάσπης.
Τέλος σας θυμίζω, ως δημοτικός σύμβουλος που ήμουν επί δημαρχίας Κυριακού γνωρίζω εκ των έσω ότι το σύνολο των συμβούλων ήμασταν ενημερωμένοι και ενωμένοι για κοινούς αγώνες ενάντια σε ό,τι μη ωφέλιμο για τον Αυλώνα.

Σήμερα δυστυχώς αποφεύγουν να μας ενημερώσουν.

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Αυτή είναι η αλήθεια για τους ΑΓΡΟΤΕΣ

Α. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Β. ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (Ν. 4336/2015 - ΦΕΚ Α 94/14.8.2015)
 1. Ο προσδιορισμός του καθαρού αγροτικού εισοδήματος γίνεται λογιστικά , δηλαδή από τα έσοδα αφαιρούνται τα έξοδα.
 2. Το καθαρό αγροτικό εισόδημα φορολογείται με συντελεστή φόρου εισοδήματος που είναι 13%.
 3. Τα έξοδα που αναγνωρίζονται για να αφαιρεθούν, έχουν καθοριστεί με το Ν. 4172/2013 «για τη φορολογία εισοδήματος» και έχουν διευκρινιστεί με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ πολ. 1116/2015. Περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες (αγορές σπόρων, νεογνών, λιπασμάτων, φαρμάκων, καλλιεργητικές δαπάνες, δαπάνες άρδευσης, δαπάνες για ημερομίσθια εργατών, κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, τόκους και έξοδα δανείων, αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, ασφαλιστικές εισφορές κλπ), εφόσον αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.
 4. Δεν φορολογούνται οι αγρότες, για τις επιδοτήσεις που εισπράττουν μέχρι του ποσού των 12.000 €. Δεν φορολογούνται στο σύνολό τους οι αποζημιώσεις.
 5. Για το πετρέλαιο κίνησης ντήζελ που χρησιμοποιούν λαμβάνουν επιστροφή φόρου κατανάλωσης που ανέρχεται σε 264 € ανά χιλιόλιτρο .
Γ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (Ν. 4336/2015 - ΦΕΚ Α 94/14.8.2015). Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ 221 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ.
 1. Από Οκτώβριο 2015 σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντήζελ σε δύο ίσα στάδια, από τον Οκτώβριο 2015 και τον Οκτώβριο 2016 . Συγκεκριμένα από 1/10/2015 μέχρι 30/9/2016 επιστρέφεται ποσό 130 € και από 1/10/2016 καταργείται η επιστροφή. Νομοθετήθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος Δ, Υποπ/φος Δ5 του Νόμου (σελίδα 966 και προαπαιτούμενα σελίδα 1015).
 2. Από το έτος 2016 για τα εισοδήματα που αποκτώνται προβλέπεται σταδιακή εξομοίωση των εισοδημάτων των αγροτών με τις άλλες κατηγορίες (στο πλαίσιο του κώδικα φορολογίας εισοδήματος) με ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το φορολογικό έτος 2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017 (προαπαιτούμενα σελίδα 1016).
Δ. ΑΛΛΑΓΕΣ με το Ν.4342/2015 (ΦΕΚ Α 143/9.11.2015) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ».
Στο άρθρο 51 έγινε νομοτεχνική διόρθωση σχετικά με τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντήζελ. Συγκεκριμένα συμπληρώθηκε η ημερομηνία 30/9/2016 που είχε παραληφθεί στο κείμενο του Ν. 4336/2015. Δηλαδή με το Ν. 4342/2015 για τους αγρότες ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ !!!


Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.
 1. Προβλέπεται για τους τραπεζικούς λογαριασμούς ακατάσχετο ποσό ύψους 1.250 €, εφόσον έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο στο taxis ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού.
 2. Για όσους φορολογούμενους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία και δεν έχουν κάνει ρύθμιση καταβολής τους, στέλνεται εντολή στις Τράπεζες να διενεργούν κατάσχεση των οφειλόμενων ποσών και να τα αποδίδουν στο Δημόσιο.
 3. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη μεταχείριση για τις οφειλές των αγροτών και εφαρμόζονται όσα ισχύουν για όλους τους φορολογούμενους.
 4. Για τους αγρότες που είχαν ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές και δεν τις είχαν ρυθμίσει ή δεν είχαν δηλώσει ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό έγινε αυτομάτως κατάσχεση των ποσών που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις ενισχύσεις τους . 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΑΓΡΟΤΕΣ


Α. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ .
Οι επαγγελματίες υποχρεώνονται να τηρούν λογιστικά βιβλία και να αναγράφουν σε αυτά τα έσοδα και τα έξοδά τους.
Οι αγρότες τηρούν βιβλία όταν τα έσοδά τους υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 €

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ .
Στους επαγγελματίες τα καθαρά κέρδη υπολογίζονται με αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα που έχουν αναγράψει στα βιβλία τους.
Για όλους τους αγρότες ακόμα και αν δεν τηρούν βιβλία υπολογίζονται τα κέρδη με αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα.

Γ. ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ .
Τα έξοδα που αναγνωρίζονται για να αφαιρεθούν αφορούν γενικά αγορές εμπορευμάτων και οποιαδήποτε δαπάνη αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα . Απαραίτητο είναι τα έξοδα να αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.
Ειδικότερα για τους αγρότες τα έξοδα που αναγνωρίζονται περιλαμβάνουν τις αγορές σπόρων, νεογνών, λιπασμάτων, φαρμάκων, καλλιεργητικές δαπάνες, δαπάνες άρδευσης, δαπάνες για ημερομίσθια εργατών, κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, τόκους και έξοδα δανείων, αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, ασφαλιστικές εισφορές .

Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ.
Για τον υπολογισμό του φόρου τα καθαρά κέρδη πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή φόρου που για το έτος 2015 για τους επαγγελματίες είναι :
Ποσό κερδών
συντελεστής
Από 1 μέχρι 50.000 €
26%
Πάνω από 50.000 €
33%

Για τους αγρότες ο συντελεστής φόρου είναι 13% για όλα τους τα κέρδη.

Ε. ΤΕΚΜΗΡΙΑ.
Για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος ισχύουν τα τεκμήρια για όλους τους φορολογούμενους. Εάν τα τεκμήρια είναι μεγαλύτερα από τα πραγματικά εισοδήματα τότε το φορολογητέο εισόδημα είναι το τεκμαρτό.


Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Και μαθαίνω...και βλέπω

Το τελευταίο καιρό είπα να ξεκουραστώ....αυτή η "μαυρίλα",μας έχει επηρεάσει άλλους λίγο και άλλους πολύ!!!!!!
-Έτσι σήμερα πρέπει να θυμίσω ότι η ΚΕΔ Ωρωπού στερείται φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας!!!!!!!!Και καλά,η χρηματοδότηση αγαπητέ Στέφανε τι έγινε;;;;;
-Πρέπει επίσης να θυμίσω το ρόλο των Σχολικών Επιτρόπων και ιδιαίτερα της Δευτεροβάθμιας!!!!!
-Πρέπει επίσης να θυμίσω ότι εντός των περιοριστικών όρων της Λίμνης Μαραθώνα δεν μπορεί ο Δήμος να έχει ανοίξει και να λειτουργεί χωματερή!!!!!!!Ευτυχώς που είναι περιφραγμένη!!!!!!!


                 ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ