Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Τρία εργοστάσια ΒΙΟΜΑΖΑΣ στόν ΑΥΛΩΝΑ

Με ημερομηνίες 9/1/2016, 8/1/2016 και 12/12/2015 κατατέθηκαν τρεις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αντίστοιχα εργοστάσια  στην Περιφέρεια Αττικής πού αφορούν τη  Δημοτική κοινότητα Αυλώνα.Οι ημερομηνίες δημόσιας ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗΣ είδη τρέχουν όπως θα διαβάσετε στις παρακάτω αναρτήσεις,η διαβούλευση έχει ξεκινήσει από την 11/1/2016 και λήγει στις 26/2/2016.
Ερωτήματα
1.Ο Δήμος Ωρωπού είναι ενημερωμένος;;;;;;;;;;;;;;
2.Καλά,κανένας Νομαρχιακός Σύμβουλος δεν είχε την ευαισθησία να ενημερώσει τους κατοίκους;;;;;;Κάποιοι που είναι πραγματικά ενημερωμένοι πρέπει να ντρέπονται
1.Ανακοίνωση για ΜΠΕ, της ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ7128/5140/14//15 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:
Α) τίτλο έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αεριοποίηση Φυτικών Ξυλώδων Πρώτων Υλών», υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η με α/α: 6α (Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου) και α/α: 7 (Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς καύσης βιομάζας)
Β) θέση έργου: θέση ‘’ΤΣΟΥΜΠΑ ή ΜΠΕΡΜΠΑΤΙ, του Δήμου Ωρωπού, στην Περιφερειακή Ενότητα   Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής
Γ) φορέα έργου: ‘’Γαιοδυναμική ‘Αρτεμις Εννέα ΕΠΕ’’.
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 11/1/16-26/2/16
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 11/1/2016-12/2/2016- στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 15/2/2016- 26/2/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

2.Ανακοίνωση για ΜΠΕ Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα της ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΥΟ ΕΠΕ, στη θέση Μπαθέζα στο Δήμο Ωρωπού

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ7127/5139/14/17-12-2015 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:
Α) τίτλο έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα φυτικά έλαια/ βιορευστά- vegetableoil, ισχύος1MWe», υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η με α/α: 5 και με είδος έργου: «Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς βιορευστών και βιοκαυσίμων»
Β) θέση έργου: «ΜΠΑΘΕΖΑ», στη Δημοτική Ενότητα  Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού, στην Περιφερειακή Ενότητα   Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής
Γ) φορέα έργου: ‘’ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΥΟ ΕΠΕ’’
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 11/1/2016- 26/2/2016
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 11/1/2016-  12/2/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 15/2/2016- 26/2/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

3.Ανακοίνωση για ΜΠΕ Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα της ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΥΟ ΕΠΕ, στη θέση Μπαθέζα στο Δήμο Ωρωπού

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ7127/5139/14/17-12-2015 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:
Α) τίτλο έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα φυτικά έλαια/ βιορευστά- vegetableoil, ισχύος1MWe», υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η με α/α: 5 και με είδος έργου: «Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς βιορευστών και βιοκαυσίμων»
Β) θέση έργου: «ΜΠΑΘΕΖΑ», στη Δημοτική Ενότητα  Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού, στην Περιφερειακή Ενότητα   Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής
Γ) φορέα έργου: ‘’ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΥΟ ΕΠΕ’’
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)
26/2/2016ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 11/1/2016- 
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 11/1/2016-  12/2/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 15/2/2016- 26/2/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφημερίδα την  «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πρώτα ο δημότης κυρ Κώστα και μετά ο σύριζα. Και τους δύο τους υπηρέτησες και ίσως τους υπηρετείς ακόμα

Ανώνυμος είπε...

ΔΙΟΔΙΑ + ΒΙΟΜΑΖΑ + ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ +++++

Ανώνυμος είπε...

Καλα το λέτε και το γράφετε, ειναι παράνομα η οχι; Αν ειναι νόμιμα αφήστε να δουλέψουν επιτελους

Ανώνυμος είπε...

ΣΤΑ ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΑ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ;

Ανώνυμος είπε...

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ 28 Ιανουαρίου 2016 - 10:24 π.μ.

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟ SITE ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΑΠΟ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΞΕΝΙΤΕΙΑ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ... ΤΟΝ " ΚΥΡ ΚΩΣΤΑ" ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ, ΑΛΛΑ ΕΝΩ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ, ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΠΟΥ ΜΠΕΡΔΕΥΤΙΚΕ.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΤΛ ΚΤΛ..
ΚΥΡΙΕ ΚΩΣΤΑ, ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΑ ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ.. ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ, ΤΙ ΔΕΞΙΟΣ, ΤΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΠΙΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ....
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΠΕΙΝΑΣΟΥΝ...
ΑΝΕΤΟΙΜΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΣΥΡΙΖΑ, ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΩΣΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ, ΤΩΡΑ ΠΕΣΜΟΥ ΠΟΙΟΣ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ..
ΑΝ ΕΙΧΕΣ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΞΕΝΙΤΕΙΑ, ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΣ ΠΩΣ ΟΔΕΥΟΥΜΕ ΤΑΧΥΣΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΡΑΧ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ, ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ.. ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΠΕΙΝΑ ! ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΜΙΚΡΟΚΤΗΜΑΤΑΚΙΑ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΠΙΟ ΜΑΚΡΟΠΟΘΕΣΜΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΤΙ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ;
ΚΙ ΑΝ ΠΑΝΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΜΙΛΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ !!!
ΚΑΤΑΛΗΓΩ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ, ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ..
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑΥΤΟ " ΚΥΡΙΕ ΚΩΣΤΑ" ΜΟΥ ?
ΤΡΩΓΟΜΑΣΤΕ ΣΑΝ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ, ΠΝΙΓΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ ΜΑΣ ...
ΚΙ Ο ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ : ΤΙ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΡΟΥΣΣΗΣ, ΤΙ ΔΑΥΡΗΣ ΚΑΙ ΤΙ ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ....
ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ !!!! ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
ΙΣΩΣ ΟΛΟΙ ΤΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΥΤΑ, ΑΛΛΑ ΤΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ; ΠΡΟΣΚΟΛΛΟΜΕΘΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ, ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Η ΔΗΜΑΡΧΟ, ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΛΕΨΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ Η ΝΑ ΨΩΝΙΖΕΙ π.χ.Ο ΔΗΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΜΑΣ, ΚΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΡΩΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΩΣ ΠΟΤΕ ;;;
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΠΙΑ ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ " ΚΥΡΙΕ ΚΩΣΤΑ"

Ο ΩΡΩΠΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ανώνυμος είπε...

ΣΤΑ ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΑ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΓΙΑΣΕΜΑΚΗΣ ;;;;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Ο ΑΒΑΝΤΑΔΌΡΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ