Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Αυτή είναι η αλήθεια για τους ΑΓΡΟΤΕΣ

Α. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Β. ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (Ν. 4336/2015 - ΦΕΚ Α 94/14.8.2015)
 1. Ο προσδιορισμός του καθαρού αγροτικού εισοδήματος γίνεται λογιστικά , δηλαδή από τα έσοδα αφαιρούνται τα έξοδα.
 2. Το καθαρό αγροτικό εισόδημα φορολογείται με συντελεστή φόρου εισοδήματος που είναι 13%.
 3. Τα έξοδα που αναγνωρίζονται για να αφαιρεθούν, έχουν καθοριστεί με το Ν. 4172/2013 «για τη φορολογία εισοδήματος» και έχουν διευκρινιστεί με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ πολ. 1116/2015. Περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες (αγορές σπόρων, νεογνών, λιπασμάτων, φαρμάκων, καλλιεργητικές δαπάνες, δαπάνες άρδευσης, δαπάνες για ημερομίσθια εργατών, κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, τόκους και έξοδα δανείων, αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, ασφαλιστικές εισφορές κλπ), εφόσον αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.
 4. Δεν φορολογούνται οι αγρότες, για τις επιδοτήσεις που εισπράττουν μέχρι του ποσού των 12.000 €. Δεν φορολογούνται στο σύνολό τους οι αποζημιώσεις.
 5. Για το πετρέλαιο κίνησης ντήζελ που χρησιμοποιούν λαμβάνουν επιστροφή φόρου κατανάλωσης που ανέρχεται σε 264 € ανά χιλιόλιτρο .
Γ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (Ν. 4336/2015 - ΦΕΚ Α 94/14.8.2015). Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ 221 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ.
 1. Από Οκτώβριο 2015 σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντήζελ σε δύο ίσα στάδια, από τον Οκτώβριο 2015 και τον Οκτώβριο 2016 . Συγκεκριμένα από 1/10/2015 μέχρι 30/9/2016 επιστρέφεται ποσό 130 € και από 1/10/2016 καταργείται η επιστροφή. Νομοθετήθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος Δ, Υποπ/φος Δ5 του Νόμου (σελίδα 966 και προαπαιτούμενα σελίδα 1015).
 2. Από το έτος 2016 για τα εισοδήματα που αποκτώνται προβλέπεται σταδιακή εξομοίωση των εισοδημάτων των αγροτών με τις άλλες κατηγορίες (στο πλαίσιο του κώδικα φορολογίας εισοδήματος) με ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το φορολογικό έτος 2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017 (προαπαιτούμενα σελίδα 1016).
Δ. ΑΛΛΑΓΕΣ με το Ν.4342/2015 (ΦΕΚ Α 143/9.11.2015) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ».
Στο άρθρο 51 έγινε νομοτεχνική διόρθωση σχετικά με τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντήζελ. Συγκεκριμένα συμπληρώθηκε η ημερομηνία 30/9/2016 που είχε παραληφθεί στο κείμενο του Ν. 4336/2015. Δηλαδή με το Ν. 4342/2015 για τους αγρότες ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ !!!


Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.
 1. Προβλέπεται για τους τραπεζικούς λογαριασμούς ακατάσχετο ποσό ύψους 1.250 €, εφόσον έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο στο taxis ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού.
 2. Για όσους φορολογούμενους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία και δεν έχουν κάνει ρύθμιση καταβολής τους, στέλνεται εντολή στις Τράπεζες να διενεργούν κατάσχεση των οφειλόμενων ποσών και να τα αποδίδουν στο Δημόσιο.
 3. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη μεταχείριση για τις οφειλές των αγροτών και εφαρμόζονται όσα ισχύουν για όλους τους φορολογούμενους.
 4. Για τους αγρότες που είχαν ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές και δεν τις είχαν ρυθμίσει ή δεν είχαν δηλώσει ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό έγινε αυτομάτως κατάσχεση των ποσών που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις ενισχύσεις τους . 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΑΓΡΟΤΕΣ


Α. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ .
Οι επαγγελματίες υποχρεώνονται να τηρούν λογιστικά βιβλία και να αναγράφουν σε αυτά τα έσοδα και τα έξοδά τους.
Οι αγρότες τηρούν βιβλία όταν τα έσοδά τους υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 €

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ .
Στους επαγγελματίες τα καθαρά κέρδη υπολογίζονται με αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα που έχουν αναγράψει στα βιβλία τους.
Για όλους τους αγρότες ακόμα και αν δεν τηρούν βιβλία υπολογίζονται τα κέρδη με αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα.

Γ. ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ .
Τα έξοδα που αναγνωρίζονται για να αφαιρεθούν αφορούν γενικά αγορές εμπορευμάτων και οποιαδήποτε δαπάνη αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα . Απαραίτητο είναι τα έξοδα να αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.
Ειδικότερα για τους αγρότες τα έξοδα που αναγνωρίζονται περιλαμβάνουν τις αγορές σπόρων, νεογνών, λιπασμάτων, φαρμάκων, καλλιεργητικές δαπάνες, δαπάνες άρδευσης, δαπάνες για ημερομίσθια εργατών, κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, τόκους και έξοδα δανείων, αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, ασφαλιστικές εισφορές .

Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ.
Για τον υπολογισμό του φόρου τα καθαρά κέρδη πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή φόρου που για το έτος 2015 για τους επαγγελματίες είναι :
Ποσό κερδών
συντελεστής
Από 1 μέχρι 50.000 €
26%
Πάνω από 50.000 €
33%

Για τους αγρότες ο συντελεστής φόρου είναι 13% για όλα τους τα κέρδη.

Ε. ΤΕΚΜΗΡΙΑ.
Για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος ισχύουν τα τεκμήρια για όλους τους φορολογούμενους. Εάν τα τεκμήρια είναι μεγαλύτερα από τα πραγματικά εισοδήματα τότε το φορολογητέο εισόδημα είναι το τεκμαρτό.


Δεν υπάρχουν σχόλια: