Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

Πολύ σκληρός ο ΘΩΜΑΣ !!!!

Κάτι ξέρει ο Θωμάς!!!!
Για ανταλλαγή κατηγορεί την "Αδύναμη Πολιτεία"!!!!!Μάλλον την βάζει στην επιφάνεια με Δελτίο Τύπου,από την αφάνεια και την ανυπαρξια της!!!!
Απόσπασμα από το Δελτίο του ΘΩΜΑ...μόνος του το έγραψε!!!!!!!!!!!
*******Δεν γνωρίζουμε αν η “Δυναμική Πολιτεία” στις ανταλλαγές έχει ειδικευτεί και είναι μέρος της πολιτικής που ακολουθεί, αλλά εμείς δεν ανταλλάσουμε και δεν υποθηκεύουμε το μέλλον του Δήμου μας με οποιαδήποτε έργα γεννήματα κυβερνητικών δοσοληψιών. Ίσως κρίνει εξ ιδίων.*********

Λέξη: ανταλλαγή, Ετυμολογία: [<μτγν. ἀνταλλαγή < ἀνταλλάσσω] (Το μεγαλύτερο λεξικό Συνωνύμων - Αντιθέτων)Δείτε και: Κλίση Αρχαίας  Κλίση Νέας  Γνωμικά κ.ά.  Ομόρριζα  Λεξικά Δημοτικού 
Επιλέξτε σημασία για να δείτε τα συνώνυμά τηςΜέροςΠλήρες Ερμήνευμα
ανταλλαγή(ανταλλαγή αιχμαλώτων / δώρων) Ουσ.το να δίνει κάποιος σε άλλον κάτι και να παίρνει από αυτόν κάτι άλλο αντί γι' αυτό
ανταλλάσσω(ανταλλάσσω διαμέρισμα με οικόπεδο) Ρ. μετ.κάνω ανταλλαγή
ανταλλάσσω(ανταλλάσσω γνώμες / ιδέες / ύβρεις) Ρ.λέω κάτι σε κάποιον και αυτός μου λέει κάτι παρόμοιο

Επιστολή των "αγιορειτών" στον ΧΙΤΛΕΡ

Κάποιοι νομίζουν ότι ο υπουργός Παιδείας  ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ είναι ανιστόρητος!!!!!!!
Ας διαβάσουν την επιστολή
Η επιστολή έχει συνταχθεί «Εν Αγίω Ορει τη 13/26 Απριλίου 1941» και απευθύνεται «Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους ΚύριονΑδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον»...
Πρόκειται για την επιστολή που έστειλαν προς τον Χίτλερ - μια μέρα πριν (!) η Βέρμαχτ μπει στην Αθήνα - οι μονές του Αγίου Ορους «ικετεύοντες» να τους θέσει «υπό την υψηλήν προστασίαν και κηδεμονίαν» του!

«Εξοχότατε, οι βαθυσεβάστως υποσημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερών Βασιλικών Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Ορους Αθω, λαμβάνομεν την εξαιρετικήν τιμήν ν' απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα και παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν και κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον (...) Οι μοναχοί του Ορους Αθω οθενδήποτε και αν κατάγονται θα διατηρήσουσιν τα κτήματα και τα πρότερα αυτών δικαιώματα και θ' απολαύουσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, πλήρους ισότητος δικαιωμάτων και προνομίων (...). Την διατήρησιν του καθεστώτος τούτου της αυτονόμου μοναχικής πολιτείας, ικανοποιούντος πλήρως άπαντας τους εν Αγίω Ορειεν ασκουμένους ανεξαρτήτως εθνικότητος Ορθοδόξους μοναχούς και εναρμονιζόμενοι προς τον σκοπόν και την αποστολήν αυτών, παρακαλούμεν και ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψηλήν προστασίαν και κηδεμονίαν Αυτής. Τον Βασιλέα των Βασιλευόντων και Κύριον των Κυριευόντων εξ όλης ψυχής και καρδίας ικετεύοντες, όπως επιδαψιλεύση τη Υμετέρα Εξοχότητιυγείαν και μακροημέρευσιν επ' αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Εθνους. Υποσημειούμε θα βαθυσεβάστως».

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016

Τους βαρέθηκα.........είναι όλοι τους ανύπαρκτοι δεν κάνουν τίποτα για να τους διαβάσω την διαγωγή!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!