«Θέμα: Για τους ΧΑΔΑ Συκαμίνου του Δήμου Ωρωπού και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει υποστεί η περιοχή.
Μεσούντος του ψευδεπίγραφου, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων στον Ασωπό, που υιοθέτησε το ΥΠΕΚΑ το Φλεβάρη του 2010, διαπιστώνεται και πάλι ότι στην πράξη η κατάσταση οδεύει από το κακό στο χειρότερο.
Μόνο στα όρια της τότε κοινότητας (τώρα τοπική κοινότητα) Συκάμινου (του δήμου Ωρωπού) εντοπίστηκαν τρεις ΧΑΔΑ (ανεξέλεγκτες χωματερές) με έντονη την παρουσία επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Mία από αυτές - η κοινοτική ανεξέλεγκτη χωματερή στη θέση "Μπουρδέχτη" - βρίσκεται σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων από τον πολύπαθο Ασωπό και τον τροφοδοτεί, ιδιαίτερα σε περιόδους βροχοπτώσεων, με τοξικά στραγγίσματα. Σημειώνεται ότι οι τρείς πιο πάνω ΧΑΔΑ - για λόγους που δεν γνωρίζουμε - δεν έχουν ενταχθεί, παρόλη την επικινδυνότητά τους, στο πρόγραμμα του ΕΔΣΝΑ για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ της Αττικής.
Υπεύθυνες για την κατάσταση αυτή, που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των λαϊκών στρωμάτων της ευρύτερης περιοχής και το περιβάλλον (με πρώτο "θύμα" τα επιφανειακά και υπόγεια νερά της περιοχής) είναι τόσο οι προηγούμενες όσο και η σημερινή κυβέρνηση, καθώς το βασικό τους κριτήριο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Αττική, και σε όλη τη χώρα, ήταν και παραμένει η κερδοφορία του μεγάλου κεφάλου. Ευθύνες, όμως, έχουν επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η Περιφέρεια Αττικής, ο ΕΔΣΝΑ και η τοπική διοίκηση της περιοχής τόσο η προηγούμενη (κοινοτική Αρχή Συκαμίνου) όσο και η μετά το 2010 (δημοτική Αρχή Ωρωπού), η τελευταία λόγω - κυρίως - της ένοχης σιωπής της άρα και της συνέργειάς της στη διατήρηση και επιδείνωση των επιπτώσεων σε βάρος της υγείας και του περιβάλλοντος.
Όλα τα παραπάνω πιστοποιούνται και από τις ίδιες τις κρατικές και περιφερειακές υπηρεσίες με μια σειρά από αυτοψίες, εκθέσεις ελέγχου, πράξη βεβαίωσης παράβασης, χημικές - ορυκτολογικές αναλύσεις και άλλα υπηρεσιακά έγγραφα. Μεταξύ άλλων αναφέρουμε εδώ:
  • Την από 3.5.2010 Έκθεση Αυτοψίας κλιμακίου της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) και τη σχετική υπ’ αρ. 2975/23.7.10"Έκθεση μερικού ελέγχου … σχετικά με Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων [σ.σ.: ΧΑΔΑ] στις θέσεις "Μπουρδέχτη" και "Φυτό" της Κοινότητας Συκαμίνου – Κλήση σε απολογία". Η υπόψη Έκθεση απευθύνεται προς τον κοινοτάρχη Συκαμίνου με "αποδέκτες προς ενέργεια" την τότε (διορισμένη) Περιφέρεια (και τώρα Αποκεντρωμένη Διοίκηση) Αττικής και την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αν. Αττικής. Σε αυτήν διαπιστώνεται και στους δύο ΧΑΔΑ "η ύπαρξη … επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων … κατά παράβαση του νόμου …".
  • Την από 4.10.2011 Έκθεση Αυτοψίας της ΕΥΕΠ και τη σχετική υπ’ αρ.630/15.3.12 "Έκθεση μερικού ελέγχου … για το Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων της πρώην Κοινότητας Συκαμίνου - Κλήση σε απολογία". Η Έκθεση μερικού ελέγχου αναφέρεται στο ΧΑΔΑ στη θέση "Μπουρδέχτη" και φέρει το χαρακτηρισμό "επείγον" και με αυτήκαλείται σε απολογία ο δήμαρχος Ωρωπού.Αποστέλλεται επίσης "προς ενέργεια" στο ΣΥΓΑΠΕΖ (Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών) για "την άμεση λήψη μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς στο πλαίσιο του ΠΔ 148/2009". Πέραν των αναφερόμενων στην προηγούμενη υπ’ αρ. 2975/2010 Έκθεση, σε αυτήν διαπιστώνονται νέες απορρίψεις επικίνδυνων αποβλήτων που τεκμηριώνονται και με πολυσέλιδη "Έκθεση Χημικών - Ορυκτολογικών Αναλύσεων Βιομηχανικών Απορριμμάτων σε ΧΑΔΑ περιοχής Συκαμίνου Αττικής - Φεβρουάριος 2012)".
  • Την από 5.10.2011 Έκθεση Αυτοψίας της ΕΥΕΠ στον ΧΑΔΑ στη θέση "Σταφίδα" ή "Παλιάμπελα", παρόχθια του Ασωπού, της Τ.Κ. Συκαμίνου του δ. Ωρωπού, όπου διαπιστώθηκαν επίσης απορρίψεις, μεταξύ άλλων, και επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων.
  • Τουπ’ αρ. 2747/9.12.2011 επείγον έγγραφο της Ειδικής Γραμματέα Περιβάλλοντοςπρος το δήμαρχο Ωρωπού, την Εισαγγελία Πρωτοδικών το ΣΥΓΑΠΕΖ και την ΕΥΕΠ με κοινοποίηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και την Περιφέρεια Αττικής και αντικείμενο την ενημέρωση των παραληπτών για την από 4.10.2011 Έκθεση Αυτοψίας της ΕΥΕΠ στη θέση "Μπουρδέχτη" και για τις αναλύσεις του ΙΓΜΕ σε δείγματα που πάρθηκαν από υπαλλήλους του κατά την υπόψη αυτοψία. Στο έγγραφο αυτό δίνεται έμφαση στα προκαταρκτικά τότε ευρήματα του ΙΓΜΕ, σύμφωνα με τα οποία διαπιστώθηκε ότι η σύνθεση ορισμένων δειγμάτων απαιτεί τη διάθεσή τους σε ΧΥΤΕΑ (χώρο ταφής επικίνδυνων αποβλήτων), άλλα είναι επικίνδυνα βιομηχανικά και "ορισμένων η υψηλή περιεκτικότητά τους σε ασβέστη και σε άλλα στοιχεία χημικής προέλευσης προβληματίζει ιδιαίτερα".
  • Το υπ’ αρ. 89/23.8.12 Εξ. Επείγον έγγραφο του ΣΥΓΑΠΕΖ προς την Αποκ. Διοίκηση Αττικής, το Δήμο Ωρωπού και την Εισαγγελία Πρωτοδικών με κοινοποίηση στην ΠΕ Αν. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής με αίτημα, προς την Αποκ. Διοίκηση Αττικής, την υπαγωγή σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης του δ. Ωρωπού για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς του ΧΑΔΑ στη θέση "Μπουρδέχτη". Στο έγγραφο σημειώνεται ότι "για την εφαρμογή της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει προκληθεί είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και η Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) …"
  • Το υπ’ αρ. 14520/22.2.2013 έγγραφο της Περιφ. Αττικής προς την Αποκ. Διοίκηση Αττικής όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται: "Κατά την αυτοψία μας στις 21.02.2013 [σ.σ.: στην πιο πάνω μνημονευθείσα θέση ‘Σταφίδα’] διαπιστώθηκε πως μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων η στάθμη του ποταμού [σ.σ.: του Ασωπού] ανέβηκε σημαντικά (πλημμύρα), ενώ το νερό όταν υποχώρησε από τα πρανή, συμπαρέσυρε απόβλητα που βρίσκονταν θαμμένα στην παρόχθια ιδιόκτητη έκταση[σ.σ.: όπου υπάρχει ο ΧΑΔΑ]". Κατόπιν αυτού σημειώνεται η ανάγκη νέων διερευνητικών τομών στην υπόψη θέση.
Η ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των πιο πάνω φορέων συνεχίστηκε υπό το αδιάφορο βλέμμα της πολιτικής ηγεσίας των εμπλεκομένων Υπουργείων, χωρίς κανένα πρακτικό μέτρο, με τους ΧΑΔΑ του Συκάμινου να εξακολουθούν απτόητοι να ρυπαίνουν τον Ασωπό, το έδαφος και τα υπόγεια νερά, μια πραγματική περιβαλλοντική και υγειονομική πληγή. Ύστερα από 4 και πλέον χρόνια από την πρώτη αυτοψία της ΕΥΕΠ που διαπίστωσε τη σοβαρότητα του προβλήματος των 3 ΧΑΔΑ ούτε καν η χρηματοδότηση της μελέτης αποκατάστασης για τον ένα από αυτούς (στη θέση "Μπουρδέχτη") δεν έχει διασφαλιστεί. Κι ενώ όλα έδειχναν ότι τη σχετική πρόνοια θα αναλάμβανε επιτέλους το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής (σχετικό και το από 22.7.13 έγγραφο της Αποκ. Διοίκησης Αττικής προς το Π.Τ.Α.Α) με Πρόεδρο τον κ. Γιάννη Σγουρό, αποφασίστηκε τελικά στη συνεδρίαση του ΔΣ του υπόψη Ταμείου, την 11.10.13, να προωθηθεί το σχετικό αίτημα του δήμου Ωρωπού στον ΕΔΣΝΑ (με πρόεδρο επίσης τον κ. Σγουρό), "ο οποίος θα αναλάβει και όλες τις διαδικασίες για τη χρηματοδότηση του έργου". Και στο μεταξύ η ρύπανση του Ασωπού, των υπόγειων νερών και του εδάφους συνεχίζεται ακάθεκτη, χωρίς κανένα αρμόδιο πολιτικό πρόσωπο να ενδιαφερθεί μέχρι σήμερα για τον εντοπισμό των βιομηχανιών από τις οποίες προέρχονται τα παράνομα απορριφθέντα βιομηχανικά απόβλητα, επικίνδυνα και μη.
Ύστερα από τα παραπάνω ερωτώνται οι κ. Υπουργοί,
1.Γιατί δεν μερίμνησαν ώστε να ενταχθούν οι ΧΑΔΑ του Συκαμίνου στο πρόγραμμα αποκατάστασης των 11 (από τους 22 μεγάλους) ΧΑΔΑ της Αττικής, που κι αυτό παρουσιάζει δραματική υστέρηση στην υλοποίησή του.
2.Γιατί δεν έδωσαν σχετική εντολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες για τον εντοπισμό των πηγών προέλευσης των παράνομα απορριπτομένων βιομηχανικών αποβλήτων, παρόλο που η σύσταση των αποβλήτων αυτών "φωτογραφίζει" μερικές από αυτές (π.χ. μονάδες επεξεργασίας αλουμινίου). Αποδέχονται την ασυδοσία του βιομηχανικού (στην προκείμενη περίπτωση) κεφαλαίου να ρυπαίνει και μάλιστα χωρίς καμιά συμμετοχή στο κόστος αποκατάστασης της περιβαλλοντικής βλάβης που η ανεξέλεγκτη δράση τους προκαλεί.
3.Εάν δεν προτίθενται να παραμείνουν σε απραξία ως προς το σοβαρό αυτό ζήτημα, ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύουν να πάρουν ώστε να εκπονηθεί άμεσα η απαιτούμενη μελέτη και να προχωρήσει γρήγορα η αποκατάσταση των πιο πάνω ΧΑΔΑ αλλά και η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει υποστεί, και συνεχίζει να υφίσταται, η υπόψη περιοχή».