Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Η τύχη των εκλογικών ενστάσεων στό Δήμο Ωρωπού

-Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επίδοσης των ενστάσεων στο Δήμο Ωρωπού.Οι ενστάσεις θα συζητήσουν την Τετάρτη 3η Σεπτεμβρίου στο 19ο Τμήμα του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
-Έχουν περιέλθει στα χέρια όλων των
εμπλεκομένων οι λόγοι των ενστάσεων. Είναι αξιοσημείωτο ότι από αυτή την διαδικασία δεν απουσιάζει η "προβατίνα".
-Αυτό που είναι το κυρίαρχο και θα απασχολήσει το δικαστήριο  και μάλιστα έχει κριθεί με τελεσίδικες στο περελθόν  αποφάσεις  των Διοικητικών Πρωτοδικείων όσο και του Συμβουλίου Επικρατείας είναι οι ποσοστώσεις του 1/3.
-Δημοσιεύω σήμερα έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών προς τους Προέδρους Πρωτοδικών.
-Σύμφωνα με πληροφορίες στη δικαστική διαδικασία θα παρέμβει και το "Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα δικαιώματα του Ανθρώπου"
-Θα πρότεινα σε κάποιους ανεγκέφαλους να μην παραπληροφορούν,"κοντός ψαλμός αλληλούια".
Μάλιστα θέλω να θυμίσω 3η Σεπτεμβρίου 1843 επανάσταση Καλλέργη και παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 17760
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Προέδρους Πρωτοδικών
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ (Δια των Περιφερειακών Ενοτήτων) 
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Κίμων Σιδηρόπουλος
e-mail : k.sidiropoulos@ypes.gr
Τηλέφωνο : 213-1364321
FAX : 213-1364383
ΘΕΜΑ: Ανακήρυξη συνδυασμών
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων στη διενέργεια των 
δημοτικών εκλογών, για την εύρυθμη συμμετοχή των πολιτών σε αυτές, σας 
γνωρίζουμε τα ακόλουθα.
Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 2β και γ του ν. 3852/ 2010 ορίζεται ότι η 
δήλωση του συνδυασμού είναι νόμιμη, εάν περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι 
σύμβουλοι για το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των δημοτικών και τοπικών 
κοινοτήτων, αντίστοιχα. Θεωρείται ότι η πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής απαιτείται 
όταν σε ένα δήμο υπάρχουν τρεις (3) και άνω δημοτικές και τοπικές κοινότητες, 
αντίστοιχα, και επομένως μπορεί να υπολογιστεί το ένα τρίτο αυτών. Έτσι, σε δήμους 
όπου υπάρχουν μία ή δύο δημοτικές ή μία ή δύο τοπικές κοινότητες δεν απαιτείται, για 
τη νομιμότητα της δήλωσης κατάρτισης ενός συνδυασμού να προτείνονται υποψήφιοι 
σύμβουλοι σε κάποια από αυτές
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γιάννης Μιχελάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: