Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Η ένσταση του πρώην κοινοτάρχη Συκάμινου κατά του κ.Γιασημάκη

Ο πρώην κοινοτάρχης Συκάμινου θεματοφύλακας του περιβάλλοντος τώρα και εισηγητής της Συνταγματικής αναθεώρησης.
Να τι ζητάει ο πρώην κοινοτάρχης Συκάμινου για την ακύρωση του κ.Γιασημάκη
1............ο Συνδυασμός "ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ" του οποίου είναι επικεφαλής ανακηρύχτηκε παρανόμως,στο βαθμό που περιέβαλε στη δήλωση κατάρτισης του 83 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους αντί 82,που ήταν ο ανώτατος επιτρεπόμενος από το νομό αριθμός.Στην αδόκητη περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι ο επιστάμενος,καίτοι επικεφαλής ενός παρανόμως ανακηρυχθέντος συνδυασμού,μπορεί να επιτύχει με την ένσταση του την ακύρωση της εκλογής και την επανάληψη της...........
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:Επί του ανωτέρω ζητήματος, το ΣτΕ έκρινε ότι, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 18 παρ. 2 περ. β' του ν. 3852/2010, στην περίπτωση Δήμων που δεν αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια αλλά αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο ανώτατος αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων κάθε συνδυασμού δεν υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των μελών του δημοτικού , αλλά με βάση τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, επί του οποίου υπολογίζεται αυτοτελώς  δεδομένου ότι μόνο με τον τρόπο αυτό είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός του ανώτατου αριθμού των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας.(ΜΑΛΑΚΑΣΑ :μονοεδρική,έως τρείς υποψηφίους)
2 Για την ποσόστωση
.............επιτάσσει την επανατοποθέτηση του νομοθέτη-ή του δικαστή,όταν η συνταγματική δικαιολόγηση ενός κανόνα τίθεται σε αμφισβήτηση λόγω νεοτέρων εξελίξεων ή διότι η πρόγνωση ως προς τις συνέπειες του κανόνα αποδείχθηκε εσφαλμένη...........
ΝΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: