Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018

Στον "αέρα" η απευθείας ανάθεση στο ΒΑΡΙΚΟ

 Αυτή είναι η Θέση της Περιφέρειας Αττικής για το έργο στο ΒΑΡΙΚΟ.......όποια αλλαγή στο τρόπος εκτέλεσης του έργου και ιδιαίτερα της εκταμίευσης,επισημαίνεται,θα χρειασθεί νέα απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ιδικότερα:
-Υπάρχει μια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,εκτενέστατη για το τρόπο εκτέλεσης του έργου.
-Υπάρχει προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειες Αττικής με την Δήμαρχο Ωρωπού,που συνομολογούν τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
-Υπάρχει πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του  έργου(αν τηρείται η προγραμματική συμφωνία) αποτελούμενη από δυο(2)περιφερειακούς συμβούλους,δυο(2) υπαλλήλους της Γενικής Δνης Προγραμματισμού έργων και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Ωρωπού.
Τώρα πως θα βρει το τρόπο ο "οραματιστής"αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωρωπού,είναι δικό του θέμα!!!!!!!!!!!Γιά να δούμε ποίος από την επιτροπή παρακολούθησης θα βάλει την υπογραφή του!!!!!!!
Απόσπασμα της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και της προγραμματικής σύμβασης με υπογραφή Θωμά Ρούσση.
Θωμά για άλλη μια  φορά,κάποιοι εκμεταλλεύονται την υπογραφή σου.....μετά το ΧΥΤΥ Πολυδενδρίου!!!!!
..............................To έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Ωρωπού σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα και σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, η οποία συντάχθηκε από ιδιώτη μηχανικό, θεωρήθηκε τον Ιούνιο του 2017 από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Ωρωπού και εγκρίθηκε με την με αριθμό 210/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής Ειρήνη Δούρου, 2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Ωρωπού» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στον Ωρωπό, Λ. Χαλκουτσίου 50, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ωρωπού Θωμά Ρούσση
ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο, τον προϋπολογισμό και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης δεν επιτρέπονται.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΣΣΗΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: