Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Η ποσόστωση-συμμετοχή των γυναικών είναι έλλειμμα δημοκρατίας στοv Δήμο Ωρωπού.

Από την εποχή του Διαφωτισμού,  ως θεωρητικό κατασκεύασμα, το  δημοκρατικό πολίτευμα ως σύστημα  κατανομής εξουσίας προϋποθέτει τη  συνύπαρξη πολλών “διαφορετικοτήτων”  που έχουν ίσα δικαιώματα έκφρασης  και αντιπροσώπευσης στα πλαίσια  του πλουραλισμού. Όμως δεδομένου  ότι πράγματι η κοινωνία δεν είναι  κάτι ομοιογενές, για τη μεγαλύτερη  δυνατή εξασφάλιση της ισότητας των  υποκειμένων γίνεται μια προσπάθεια  άμβλυνσης των ανισοτήτων μέσω μιας  ομοιογενοποίησης και όχι αποδοχής του  διαφορετικού. 
Ωστόσο το φύλο ως βιολογικό γνώρισμα  αλλά και κοινωνική κατασκευή, δημιουργεί  δύο πόλους μέσα στην κοινωνία, η οποία  τους αποδίδει ρόλους που αφορούν κάθε  τομέα της ζωής, ιδίως στην πολιτική. Το  γνώρισμα αυτό φαίνεται πως δεσμεύει τα  άτομα και κυρίως τις γυναίκες, η παρουσία  των οποίων είναι ακόμα και σήμερα ισχνή  στις εξουσιαστικές δομές. Η ποσόστωση,  ευρωπαϊκής προέλευσης προϊόν, εισήχθη  στη χώρα μας το 1989 ως αίτημα κυρίως  κάποιων γυναικείων οργανώσεων για  επίλυση του δημοκρατικού ελλείμματος  που ως τότε μάστιζε την ελληνική κοινωνία  λόγω της εν γένει πατριαρχικής της δομής  που απέτρεπε τη συμμετοχή των γυναικών  στα κοινά.

Το ζήτημα δεν είναι η αποδόμηση του  φύλου, αλλά η αποδοχή, αναγνώριση και  συμμετοχή αυτού στην πολιτική διαδικασία.  Φυσικά ένα θετικό μέτρο από μόνο του δεν  μπορεί να αποτελέσει πανάκεια, μπορεί  όμως να γίνει το εφαλτήριο τόσο για την  προσέλκυση περισσότερων γυναικών  στην συμμετοχή στα κοινά, όσο και για  μια γενικότερη αλλαγή αντίληψης της  κοινωνίας. Κάθε αριστερή συλλογικότητα  που μάχεται για το σοσιαλισμό μέσω των  αρχών της ελευθερίας και της δημοκρατίας 
οφείλει να αντίκειται σε συντηρητικές  λογικές που αφήνουν κοινωνικές ομάδες  εκτός πολιτικής διαδικασίας. Αυτό σημαίνει  πως για την πραγμάτωση μια ουσιαστικής  δημοκρατίας είναι αναγκαία η χειραφέτηση  των γυναικών, ως καταπιεσμένης κοινωνικής  ομάδας, κάτι που όχι μόνο θα αμβλύνει  την ανισότητα μεταξύ των φύλων, αλλά  ενδεχομένως θα δράσει απελευθερωτικά  και για άλλες καταπιεσμένες κοινωνικές  ομάδες προωθώντας τη ριζοσπαστική  μετάλλαξη της ίδιας της Δημοκρατίας.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

e re agouri pou etimazese na fas sikaminioti

Ανώνυμος είπε...

OLA EDO PLIRONONTE. SKEPSOU POSO IPOULA FER8IKES STON LITSA k RUSI

Ανώνυμος είπε...

Μερικές επισημάνσεις:

Η υποχρεωτική ποσόστωση είναι θεσμοθετημένος φασισμός.

Δεν υπάρχει έλλειμα δημοκρατίας. Υπάρχει έλλειμα δημοκρατικών θεσμών.

Έχουν πολύ ενδιαφέρον οι απόψεις αρκετών διαφωτιστών για την συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική.