Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ........Έρχονται μεγάλες ανατροπές στον Ωρωπό

-Υπάρχει στο Δήμο Ωρωπού συνδυασμός που συμμετείχε στις εκλογές και ανακηρύχθηκε παρανόμως από αβλεψία των δικαστών και δημιουργεί σοβαρά θέματα ακυρότητας των εκλογών;;;;;;;
-Ποιος συνδυασμός δεν έπρεπε να ανακηρυχθεί λόγω ποσόστωσης;;;;;;;;

Ολόκληρη η απόφαση του Πρωτοδικείου Χαλκίδος2014
Δημοσιεύτηκε η απόφαση που εγκρίνει-απορίπτει συνδυασμούς και υποψηφίους.
Δείτε την απόφαση
..........Γ) ΄Οσον αφορά τον συνδυασμό «ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου:
Επειδή στα Τοπικά Συμβούλια στα οποία έχουν δηλωθεί υποψήφιοι (11) δεν υπάρχει η απαραίτητη ποσόστωση γυναικών και πιο συγκεκριμένα σε 12 υποψηφιότητες Τοπικών Συμβούλων υπάρχουν 3 υποψηφιότητες γυναικών ενώ έπρεπε να υπάρχουν 4 (1/3 του 12) (άρθρα 19, 20, 21 του Ν.3852/2010) (βλ. ΣτΕ 4053/2011, ΣτΕ 2123/2011). Επομένως, κηρύσσει απαράδεκτη τη δήλωση του συνδυασμού στο σύνολό της.
Απόφαση ΣΤΕ 22123/2011
Η μη τήρηση της υποχρεωτικής ποσόστωσης υπερ των γυναικών [1/3 των υποψηφίων] κατά την κατάρτιση των συνδυασμών των δημοτικών εκλογών καθιστά αυτοδικαίως απαράδεκτη την υποβολή υποψηφιότητα του εν λόγω συνδυασμού χωρίς να απαιτείται η απόδειξη ότι η εν λόγω πλημμέλεια ασκεί επιρροή στο εκλογικό αποτέλεσμα. 
Δικαίωμα ένστασης
Ένσταση μπορεί να ασκήσει:
α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου, καθώς και
β) ο υποψήφιος κατά τις εκλογές στον οικείο δήμο.
(άρθρο 45 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)
Περιεχόμενο της ένστασης
1. Η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, βάσει του σχετικού πίνακα των αποτελεσμάτων ο οποίος ενσωματώνεται σε αυτή. 2. Λόγους ένστασης μπορούν να θεμελιώσουν: α) η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν εκλεγεί ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη,
β) η παράβαση του νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών ή κατά την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών και των προσώπων που ανήκουν σε αυτούς,
γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη αρίθμηση των ψηφοδελτίων.
(άρθρο 47 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)
                       Έτσι απλά για ενημέρωση

4 Μαΐ 2014


Άκυρη η υποψηφιότητα της Δέσποινας Μαρίνου, στο Δήμο Κύμης - Αλιβερίου. Το μήνυμα του υποψήφιού της, Μπάμπη Γκαρούτσου

Το πρωτοδικείο Χαλκίδας, ακύρωσε την υποψηφιότητα της Δέσποινα Μαρίνου, υποψήφιας δημάρχου στο Δήμο Κύμης - Αλιβερίου, με την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και το συνδυασμό "Ανατροπή - Νέα Αρχή".

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βγήκε εκτός επειδή δεν είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό γυναικών στο ψηφοδέλτιο: 
«Επειδή στα Τοπικά Συμβούλια στα οποία έχουν δηλωθεί υποψήφιοι 11 δεν υπάρχει η απαραίτητη ποσόστωση γυναικών και πιο συγκεκριμένα σε 12 υποψηφιότητες τοπικών Συμβούλων υπάρχουν 3 υποψηφιότητες γυναικών ενώ έπρεπε να υπάρχουν 4 (1/3 του 12) (άρθρα 19, 20, 21 του Ν.3852/2010) (βλ. ΣτΕ 4053/2011, ΣτΕ 2123/2011).
Επομένως, κηρύσσει απαράδεκτη τη δήλωση του συνδυασμού στο σύνολό της.»

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

ερεεεεεεεεεεεεεεεεεε τιιιιιιιιιιιι εχειιιιιιιιιιι να γινειιιιιιιιιιιιιιι