Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Η ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ κάποιων ''δήθεν'' περί ενστάσεων στο Δήμο Ωρωπού

Γράφει ο εμπειρότατος κ. Ξύλος  περί των νομικών και όχι μόνο με τον τίτλο 

''Η φημολογία των ενστάσεων για την επανάληψη των δημοτικών εκλογών''…........Αιτία, ένα τυπικό λάθος που υπάρχει στην ποσόστωση με τους υποψήφιους συμβούλους μιας τοπικής κοινότητας, που στην ουσία δεν ακυρώνει τη θεωρία της ποσόστωσης, γιατί δεν την αλλοιώνει πραγματικά (διακαής πόθος-τοξική γνωμοδότηση).....και συνεχίζει αναγνωρίζοντας την ακυρότητα του συνδυασμού!!!!!!!........Από όλη τελικά την φημολογία αυτή, ένα μόνο είναι πιθανό αποτέλεσμα. Να μείνει εκτός δημοτικού συμβουλίου ένας άνθρωπος που θα έχει να προσφέρει πολλά στα δημοτικά πράγματα..........Κύριε Ξύλο,την έδρα του συνδυασμού που ακυρώνεται ποιος θα την πάρει;;;;;;Ο Παναγής από τα Μέγαρα;;;;

Το σημερινό μου δημοσίευμα,έχει ένα και μοναδικό στόχο,να αναδείξει την πραγματικότητα και την μόνη αλήθεια σε σχέση με το θέμα της ποσόστωσης και τις όποιες παρενέργειες προκύψουν από την κρίση της δικαιοσύνης
     -Να τι λέει η νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους

 Στην περίπτωση που γίνει δεκτή η ένσταση, δεν μπορεί να γίνει ανακατανομή των εδρών στο δημοτικό συμβούλιο μεταξύ των άλλων παρατάξεων που μετέχουν σ’ αυτό, καθώς ο νόμος ρητά ορίζει ότι σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός συνδυασμού στην εκλογική διαδικασία, τότε η επανάληψη των εκλογών είναι υποχρεωτική.


ΝΟΜΟΣ  4255/2014 – ΦΕΚ Α 89 – 11.04.2014(αυτό είναι  καινούργιο και σας ξέφυγε)
Άρθρο 33
1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3852/2010 καταργείται.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
β. O αριθμός συμβούλων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των υποψήφιων συμβούλων. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται, με βάση τον αριθμό των συμβούλων, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3852/2010. 
Ειδικά για τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας το ποσοστό του ενός τρίτου (1/3) υπολογίζεται επί του αριθμού των μελών του συμβουλίου των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων των συνδυασμών, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3), όπως αυτό έχει υπολογιστεί κατά τα ανωτέρω εδάφια, αρκεί να υφίσταται για το σύνολο των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, χωρίς να είναι αναγκαίο να επιμερίζεται ισομερώς σε καθεμία από τις ανωτέρω κατηγορίες υποψηφίων.
γ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψήφιων μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι μικρότερος του συνολικού αριθμού των αντίστοιχων μελών, σύμφωνα και με την παράγραφο 2 του άρθρου 19, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθμού των αντίστοιχων μελών, που περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.»


3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μήπως μπορείτε κ. Μπουλέκο να μου ερμηνεύσετε την παρακάτω παράγραφο που αναφέρει ο νόμος που έχετε αναρτήσει ;γιατί αυτό και μόνο δείχνει ότι δεν έχει πρόβλημα ποσόστωσης ο κος Δημητρίου ;
Ειδικά για τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας το ποσοστό του ενός τρίτου (1/3) υπολογίζεται επί του αριθμού των μελών του συμβουλίου των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων των συνδυασμών, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3), όπως αυτό έχει υπολογιστεί κατά τα ανωτέρω εδάφια, αρκεί να υφίσταται για το σύνολο των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, χωρίς να είναι αναγκαίο να επιμερίζεται ισομερώς σε καθεμία από τις ανωτέρω κατηγορίες υποψηφίων.

κωστας είπε...

Η ποσόστωση υπολογίζεται ξεχωριστά για τους υποψηφίους δημοτικούς σύμβουλους,,ξεχωριστά για τους υποψηφίους των δημοτικών κοινοτήτων και ξεχωριστά για τους υποψηφίους των τοπικών κοινοτήτων.

κωστας είπε...

Η ποσόστωση υπολογίζεται ξεχωριστά για τους υποψηφίους δημοτικούς σύμβουλους,,ξεχωριστά για τους υποψηφίους των δημοτικών κοινοτήτων και ξεχωριστά για τους υποψηφίους των τοπικών κοινοτήτων.