Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Το προτεινόμενο σχέδιο καταστατικού από τον κ.Γιαμαρέλο

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Ωρωπός, Σάββατο 11/1/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χαιρετίζουμε την ειλικρινή ανταπόκριση στο κάλεσμά μας και την ταυτότητα απόψεων που είχαμε στην συνάντησή μας σήμερα με τα στελέχη και τον Επικεφαλής της Παράταξης «ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣ- ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ» κ. Επαμεινώνδα Δημητρίου , στη βάση ενός σχεδίου προτεινόμενου Καταστατικού για την Δημιουργία Αυτοδιοικητικού Φορέα με την προτεινόμενη ονομασία : «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΩΡΩΠΟΥ».
Το κάλεσμα αυτό έχει σταλεί, σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και έχει γνωστοποιηθεί ,σε κάθε πολίτη, μέσα από κάποια τοπικά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, που είχαν την καλοσύνη και την ευαισθησία να το δημοσιεύσουν.
Ήλθε η ώρα που ο καθένας από την πλευρά του πρέπει να κάνει τις επιλογές του.
Σε λίγες ημέρες ξεκινάμε τις διαδικασίες που προβλέπονται από το προτεινόμενο Καταστατικό.
Για την πληρέστερη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου επισυνάπτεται το Σχέδιο προτεινόμενου Καταστατικού και ευελπιστούμε ότι θα τύχει ευρείας δημοσιοποίησης από τις ηλεκτρονικές εφημερίδες και τα άλλα μέσα ενημέρωσης της περιοχής του Δήμου Ωρωπού.
Ακράδαντη πεποίθησή μας είναι ότι αυτοί που έχουν ειλικρινές ενδιαφέρον για τον τόπο θα δηλώσουν την παρουσία τους και την επιθυμία τους να προσφέρουν, από οποιαδήποτε θέση επιθυμούν, αυτό που μπορούν και θέλουν .
Η αγάπη για την Πατρίδα και την Κοινωνία, μας ενώνει όλους και μας κάνει περισσότερο πλούσιους και δυνατούς.
« εν τη ενώσει, η ισχύς».
Με τιμή,
Γεώργιος Χ. Γιαμαρέλος.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΩΡΩΠΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1.- ΙΔΡΥΣΗ ,ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός αυτοδιοικητικός φορέας με την επωνυμία
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΩΡΩΠΟΥ ,
που βασίζεται στην εθελοντική εργασία και προσφορά των μελών του, καθώς και στην συνεργασία άλλων πολιτών.
Ο διακριτικός τίτλος του αυτοδιοικητικού αυτού φορέα είναι «ΕΛ.ΚΟΙΝ.ΩΡ » και η απόδοσή του με λατινικούς χαρακτήρες «EL.KOIN.OR».
Ως έμβλημά του ορίζεται σύνθεση με υπαινικτικές αναφορές στους στόχους του φορέα.
Η σφραγίδα του φορέα περιλαμβάνει τον διακριτικό του τίτλο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, καθώς και το έμβλημά του.
ΑΡΘΡΟ 2.- ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Έδρα του φορέα ορίζεται ο Ωρωπός.
Τα όργανα διοίκησής του νομίμως συνεδριάζουν και νομίμως αποφασίζουν και εκτός έδρας.
Ο φορέας μπορεί να συγκροτεί Toμείς δραστηριοτήτων, Παραρτήματα, Γραφεία και Τεχνικές, Εκπαιδευτικές, Ερευνητικές ή άλλες μονάδες υποστήριξης ή διάδοσης ή ενίσχυσης του έργου του, ή να ορίζει εκπροσώπους του σε πόλεις, κωμοπόλεις ή τοποθεσίες της Ελλάδος , ή του Εξωτερικού για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
ΑΡΘΡΟ 3.- ΣΚΟΠΟΙ
1.- Η διεκδίκηση της Διοίκησης του Δήμου Ωρωπού με την δημιουργία ομώνυμης δημοτικής Παράταξης ( ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΩΡΩΠΟΥ) και με τον ομώνυμο διακριτικό τίτλο, (ΕΛ.ΚΟΙΝ. ΩΡ.).
2.- Η αξιοποίηση των πολλαπλών δυνατοτήτων της περιοχής για ανάπτυξη, πρόοδο και ευημερία.
3.- Η έρευνα, τεκμηρίωση και ανάδειξη της μοναδικής παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς του Καλλικράτειου Δήμου Ωρωπού. ( Αρχαία Γραία, Αμφιαράειο κ.α.)
4.-Η προάσπιση και προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, των ηθών και εθίμων, της παράδοσης, και άλλων κοινωνικών αγαθών όπως η παιδεία , η υγεία, ο αθλητισμός, η πρόνοια, το δημόσιο συμφέρον, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ποιότητα ζωής κ.α.
5.- Η καλλιέργεια πνεύματος ομαδικής προσπάθειας, συνεργασίας, άμιλλας, αλληλεγγύης , και η δημιουργία κλίματος δημιουργικής χαράς και ικανοποίησης.
6.- Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, και εθελοντική συμμετοχή και δράση των δημοτών, για όλα τα θέματα που απασχολούν την τοπική Αυτοδιοίκηση, και την Κοινωνία.
ΑΡΘΡΟ 4.- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ
1.- Γιά την υλοποίηση των σκοπών του ο Φορέας απευθύνεται και αγκαλιάζει όλους τους Δημότες , Κατοίκους και Φίλους του Δήμου Ωρωπού.
2.- Ο Αυτοδιοικητικός Φορέας σέβεται όλα τα πολιτικά κόμματα και τα θρησκευτικά δόγματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους.
3.- Ο Αυτοδιοικητικός Φορέας ελεύθερα και αυστηρά ακομμάτιστα, σεβόμενος το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους θα προσπαθήσει να υλοποιήσει τους σκοπούς του με:
α).-Την δημιουργία δημοτικής παράταξης,
β).- Την δημιουργία τομέων δραστηριοτήτων, γ).- Την συμβολή του στην ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους, ,της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης , τους Συνεταιρισμούς, τα Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου ή Ιδιωτικού δικαίου και τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.
δ).-Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την δημιουργία ή την διεύρυνση, μέσω κατάλληλων νομικών μορφών, συμπράξεων, κοινοπραξιών , συνεταιρισμών, ή άλλων φορέων, που αναλαμβάνουν τη μελέτη, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση έργων ή δράσεων που συνδέονται με τους σκοπούς του.
ε).-Την αξιοποίηση της θαυμάσιας Νεολαίας μας και των πολλαπλών δυνατοτήτων της νέας τεχνολογίας.
στ).- Την διοργάνωση σεμιναρίων ,συνεδρίων, ημερίδων, ομιλιών, εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων, την παραγωγή ενημερωτικών και άλλων εκδόσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και την υποστήριξη του έργου του και της αποστολής του.
ζ) .-Την έκδοση ενημερωτικού εντύπου.
η).-την αξιοποίηση και στήριξη του τοπικού έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και των άλλων Μ.Μ.Ε. της ευρύτερης περιοχής.
θ).- Την διεθνή συνεργασία μεταξύ των φορέων και των προσώπων, που δραστηριοποιούνται σε συναφή πεδία. ι).-Την κάθε άλλη μορφή δράσης, που δεν απαγορεύεται από τον Νόμο και εντάσσεται στους σκοπούς του , ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Η επικοινωνία του φορέα με τα μέλη του θα γίνεται εκτός από τους συνήθεις τρόπους και με την έκδοση ενημερωτικού εντύπου, μέσω του Διαδικτύου, με τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας του Φορέα, με ανοιχτή επικοινωνία με τους πολίτες και ηλεκτρονική συμμετοχή για την διατύπωση γνώμης σε μεγάλα θέματα που αφορούν τους σκοπούς του Φορέα.
ΑΡΘΡΟ 6. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Ο Αυτοδιοικητικός Φορέας μπορεί να συνεργάζεται ή να εγγράφεται μέλος σε άλλες ενώσεις, συνδέσμους, ομοσπονδίες, οργανώσεις, Εθνικούς ή άλλους διεθνείς οργανισμούς με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Ο Αυτοδιοικητικός Φορέας μπορεί να δημιουργήσει ή να συμβάλλει στη δημιουργία άλλων μη κυβερνητικών φορέων( μη κερδοσκοπική εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο, ίδρυμα, μη κυβερνητική οργάνωση κλπ.)εφόσον, με την ίδρυσή τους ή με την συμμετοχή του σε αυτές εξυπηρετούνται οι ευρύτεροι στόχοι του.
ΑΡΘΡΟ 7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Η Δημοτική Παράταξη του Αυτοδιοικητικού Φορέα κατέρχεται αυτοδύναμα στις Αυτοδιοικητικές εκλογές και διεκδικεί την Διοίκηση του Δήμου Ωρωπού, σύμφωνα με το άρθρο3 παρ.1 του καταστατικού.
Στην περίπτωση συνεργασιών ή συμπράξεων με άλλες δημοτικές παρατάξεις και κοινή κάθοδο στις Αυτοδιοικητικές εκλογές απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης των τακτικών μελών του φορέα .
Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συνεργασίας ή Σύμπραξης
ΑΡΘΡΟ8. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Η Ίδρυση του Αυτοδιοικητικού φορέα περιλαμβάνει δύο Προϊδρυτικές Συνελεύσεις και την Ιδρυτική Συνέλευση.
Στην πρώτη Προϊδρυτική Συνέλευση : α) Εγγράφονται οι επιθυμούντες να είναι μέλη του Αυτοδιοικητικού Φορέα. β)Εκλέγεται προεδρείο της Συνέλευσης( Πρόεδρος και Γραμματέας). γ) Συζητώνται ένα προς ένα τα άρθρα του προτεινόμενου Καταστατικού, σημειώνονται τυχόν προσθήκες, διαγραφές, διορθώσεις, προτάσεις, παρατηρήσεις κλπ, που γίνονται δεκτές κατά πλειοψηφία, από τα μέλη της Συνέλευσης. δ) Εκλέγεται προσωρινή πενταμελής Επιτροπή για την διαχείριση των διαδικασιών μέχρι την εκλογή μελών για το Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο του Φορέα. ε) Ορίζεται ημερομηνία Σύγκλησης της Δεύτερης Προϊδρυτικής Συνέλευσης.
Στην Δεύτερη Προϊδρυτική Συνέλευση : α) Εγγράφονται τυχόν νέα μέλη, β) προεδρεύουν δύο από τα μέλη της προσωρινής πενταμελούς Επιτροπής. γ) Συζητώνται και πάλι ένα προς ένα τα άρθρα του Καταστατικού μετά την ενσωμάτωση όσων αποφασίστηκαν στην προηγούμενη Συνέλευση. γ) Γίνονται δεκτές ,κατά πλειοψηφία, και ενσωματώνονται στο Καταστατικό και άλλες παρατηρήσεις , ιδέες , προτάσεις, σχόλια κ.α. δ)Συζητώνται οι λεπτομέρειες των διαδικασιών Σύγκλησης της Ιδρυτικής Συνέλευσης του Αυτοδιοικητικού Φορέα. ε) ορίζεται ημερομηνία Σύγκλησης Ίδρυτικής Συνέλευσης του Αυτοδιοικητικού Φορέα.
Στην Ιδρυτική Συνέλευση του Αυτοδιοικητικού Φορέα:
α).-Εγγράφονται τυχόν νέα μέλη.
β).- Προεδρεύουν δύο από τα πέντε μέλη της προσωρινής πενταμελούς Επιτροπής.
γ).-Συζητώνται, εάν υπάρχουν , θέματα που έχουν σχέση με το καταστατικό μετά την ενσωμάτωση και όσων αποφασίσθηκαν στην Δεύτερη Προϊδρυτική Συνέλευση. δ).- Διαβάζονται τα ονόματα των Ιδρυτικών μελών του Φορέα. ε) .-Επικυρώνεται το καταστατικό .
στ).- Εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του Αυτοδιοικητικού Φορέα
ΑΡΘΡΟ9.- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Σ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑΑΡΘΡΟ10.-ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα καθορίζονται οι διαδικασίες Ίδρυσης της Δημοτικής Παράταξης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού. Oρίζεται ημερομηνία της Ιδρυτικής Συνέλευσης .
Μέλη της Δημοτικής Παράταξης είναι όλα τα τακτικά μέλη που έχουν καταθέσει αίτηση εγγραφής ακόμη και την ημέρα της Ιδρυτικής Συνέλευσης της Δημοτικής Παράταξης καθώς και τα ιδρυτικά μέλη του Αυτοδιοικητικού φορέα σύμφωνα με τα άρθρα ……, του καταστατικούτου. Κατά την Ιδρυτική Συνέλευση της Δημοτικής Παράταξης καταρτίζεται ο κατάλογος των μελών της , που αποτελεί τον εκλογικό κατάλογο για την ψηφοφορία και την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη του Αρχηγού της παράταξης και των δύο Αναπληρωτών Αρχηγών. ( Αναπληρωτής Αρχηγός Α΄) και (Αναπληρωτής Αρχηγός Β΄)
Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα, τα ταμειακώς εντάξει, τακτικά μέλη του Αυτοδιοικητικού Φορέα.
Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων γίνεται με γραπτή αίτηση προς το προεδρείο της Συνέλευσης. Το Προεδρείο συντάσσει το ψηφοδέλτιο.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για Αρχηγός της Παράταξης έχουν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης που είναι εγγεγραμμένα στους Εκλογικούς Καταλόγους της.
Η Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική επιτροπή για την διενέργεια των εκλογών.
Αρμοδιότητες Εφορευτικής Επιτροπής
Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τον εκλογικό κατάλογο και τα ψηφοδέλτια, από το Προεδρείο της Ιδρυτικής Συνέλευσης. Φροντίζει για την κάλπη, παραβάν ,κ.α. που εξασφαλίζουν την μυστικότητα της ψηφοφορίας.
Τηρεί την διαδικασία της ψηφοφορίας και εκδίδει τα εκλογικά αποτελέσματα
ΑΡΘΡΟ 11.- ΕΚΛΟΓΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
Εφ΄ όσον οι υποψήφιοι είναι πάνω από 10 (δέκα) Αρχηγός ανακηρύσσεται αυτός που θα λάβει το 40% και άνω των ψηφοδελτίων.
Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν έλαβε το ποσοστό αυτό η εκλογική διαδικασία συνεχίζεται με τους 5 πρώτους κατά σειρά εκλογής υποψηφίους. Σε περίπτωση ισοψηφίας συμπεριλαμβάνονται και οι ισοψηφίσαντες με τον πέμπτο. Αρχηγός ανακηρύσσεται αυτός που θα λάβει το 42% και άνω των ψηφοδελτίων.
Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει πάνω από το 42% των ψηφοδελτίων, τότε η ψηφοφορία διεξάγεται μεταξύ των τριών πρώτων και σε περίπτωση ισοψηφίας συμπεριλαμβάνονται και οι ισοψηφίσαντες με τον τρίτο. Αρχηγός ανακηρύσσεται αυτός που θα πάρει τα περισσότερα ψηφοδέλτια, Αναπληρωτής Αρχηγός Α΄ ανακηρύσσεται ο δεύτερος σε αριθμό ψηφοδελτίων υποψήφιος και Αναπληρωτής Αρχηγός Β ΄, ο τρίτος σε αριθμό ψηφοδελτίων υποψήφιος Αρχηγός. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην Τρίτη θέση, η Εφορευτική Επιτροπή διεξάγει κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση η εκλογική διαδικασία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται μεταξύ των δύο και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας αυτός που στην πρώτη ψηφοφορία είχε τα περισσότερα ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ12.- ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο εκλεγείς Αρχηγός της Δημοτικής Παράταξης ,που είναι και ο υποψήφιος Δήμαρχος ,με τους δυο άλλους κατά σειρά υποψήφιους Αρχηγούς , το Δ.Σ. και το Ε.Σ. του Φορέα συγκροτούν την εκτελεστική επιτροπή που θα αναλάβει την συγκρότηση του Ψηφοδελτίου, την σχεδίαση του Προεκλογικού Αγώνα και την κάλυψη όλων των αναγκών για την διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών και απαιτήσεων ,που προβλέπονται από τον νόμο, για την συμμετοχή της Δημοτικής Παράταξης στις Αυτοδιοικητικές εκλογές.
ΑΡΘΡΟ13.- Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
Η Εκτελεστική Επιτροπή παραλαμβάνει τις αιτήσεις των τακτικών μελών που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στις Αυτοδιοικητικές εκλογές.
Όλα τα τακτικά μέλη του Αυτοδιοικητικού Φορέα έχουν το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για την θέση του Δημοτικού Συμβούλου. Ο αριθμός των υποψηφιοτήτων είναι απεριόριστος. Συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο δικαιωματικά: α) ο Αρχηγός της Παράταξης ως υποψήφιος Δήμαρχος, και οι Αναπληρωτές Αρχηγοί. Σε περίπτωση κωλύματος, την θέση του Αρχηγού και υποψήφιου Δημάρχου καταλαμβάνει ο Αναπληρωτής Αρχηγός Α΄. Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναπληρωτή Αρχηγού Α΄, τότε την θέση του Αρχηγού και υποψήφιου Δημάρχου καταλαμβάνει ο Αναπληρωτής Αρχηγός Β΄. β).- Οι εν ενεργεία Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ωρωπού. γ) Οι πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ωρωπού. δ) Οι πρωτεύσαντες και μη εκλεγέντες , κατά τις τελευταίες εκλογές υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των Δημοτικών Παρατάξεων και όλων των γεωγραφικών διαμερισμάτων του Καλλικράτειου Δήμου Ωρωπού. ε) Οι διατελέσαντες Δήμαρχοι και Πρόεδροι όλων των Δήμων και Κοινοτήτων πριν την εφαρμογή του Καλλικράτη στ) Ικανός αριθμός άλλων πολιτών που επιθυμούν να ασχοληθούν με τα κοινά και να προσφέρουν στον τόπο.
Η εκτελεστική Επιτροπή , με γνώμονα τις διατάξεις του νόμου, το καταστατικό του Φορέα και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων θα προβεί στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου.
Όσοι καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας, ακόμη και αν δεν συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο , θα έχουν την δυνατότητα να στελεχώσουν :
α)επιτροπές τουΝ.3852/2010.
β)Τα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων του Δήμου,
γ)ΤαΔ.Σ. των Δημοτικών Επιχειρήσεων,
δ) την υπευθυνότητα Τομέα ή Τμήματος του Αυτοδιοικητικού Φορέακλπ .
ΑΡΘΡΟ14. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
α)Ο Αυτοδιοικητικός Φορέας για την υλοποίηση των σκοπών του ιδρύει τομείς δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού του, όπως π.χ Τομέας Πολιτισμού, Τομέας Παιδείας, Τομέας Αθλητισμού, Τομέας Υγείας και Πρόνοιας, Τομέας Εργασίας και Παραγωγικών δραστηριοτήτων, Τομέας Τουρισμού και Ανάπτυξης, Τομέας Περιβάλλοντος, Τομέας Τεχνικών Έργων , Τομέας Ερευνών και Μελετών για ένταξη τεχνικών έργων στο ΕΣΠΑ κ. α. β) Ο κάθε Τομέας ιδρύεται με απόφαση της Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ. γ) Κάθε Τομέας δύναται να δημιουργεί Τμήματα όπως π.χ: Τομέας Πολιτισμού: Τμήμα Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Τμήμα Πολιτισμικής Κληρονομιάς κλπ. δ) Για την δημιουργία Τμήματος Τομέα απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα. ε) Οι τομείς και τα Τμήματά τους στελεχώνονται με τακτικά και αρωγά μέλη. στ)Επικεφαλής των τομέων ή των τμημάτων ορίζεται από το Δ.Σ., Τακτικό ή Αρωγό ή Επίτιμο ή μέλος Ευεργέτης του Φορέα. ζ) Ή έδρα του κάθε τομέα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. η) Κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα του Δήμου Ωρωπού δικαιούται ,υποχρεωτικά, να αποτελεί έδρα ενός Τομέα ή Τμήματος Τομέα. θ) Κάθε μέλος του Φορέα μπορεί να στελεχώνει όσους τομείς δραστηριοτήτων επιθυμεί. ι) Οι Τομείς δραστηριοτήτων λειτουργούν με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, που εγκρίνει το Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 15.-ΣΧΕΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ 16.- ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο Φορέας λειτουργεί με διοικητική και Οικονομική αυτοτέλεια και διέπεται μόνον από τις διατάξεις του Καταστατικού του και της κείμενης Νομοθεσίας.
Ο Αυτοδιοικητικός Φορέας δέχεται στις τάξεις του κάθε δημότη και πολίτη χωρίς να εξετάζει ή να ενδιαφέρεται για τις κομματικές του προτιμήσεις .
Λειτουργεί αυστηρά ακομμάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο4 παρ. 3 του Καταστατικού του.
Για την προώθηση των Θεμάτων και την επίλυση των προβλημάτων του Δήμου κρίνεται επωφελής και είναι ευπρόσδεκτη κάθε βοήθεια από οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα του Ελληνικού ή Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Το Δ,Σ. του Φορέα μπορεί με αποφασή του να αναθέτει σε μέλη του που έχουν προσβάσεις σε πολιτικά κόμματα, την αποστολή της ενημέρωσης και υποστήριξης εκ μέρους των, επί των προβλημάτων του Δήμου Ωρωπού.
Κάθε ουσιαστική Βοήθεια ή σοβαρή προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων του Δήμου ,από τα πολιτικά κόμματα, θα προβάλλεται με δελτία τύπου ή άλλο πρόσφορο μέσο επικοινωνίας του Φορέα με τους δημότες Ωρωπού.
Ο Φορέας εφόσον καλείται θα παρευρίσκεται με εκπρόσωπο ή εκπροσώπους του σε εκδηλώσεις, ΟΛΩΝ των πολιτικών κομμάτων, σε οποιοδήποτε γεωγραφικό διαμέρισμα του Δήμου Ωρωπού.
Τα μέλη του Αυτοδιοικητικού Φορέα πρέπει να σέβονται την αυστηρά ακομμάτιστη λειτουργία του και να μην προβαίνουν σε πράξεις και ενέργειες που ακυρώνουν την βασική αρχή της ακομμάτιστης και υπερκομματικής, λειτουργίας του.
ΑΡΘΡΟ 17.- ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Πόροι του Φορέα είναι: -Το δικαίωμα εγγραφής, οι συνδρομές ή οι έκτακτες εισφορές των μελών. -Τα έσοδα από την διοργάνωση εκδηλώσεων ή την έκδοση-διάθεση εντύπων, οπτικοακουστικού υλικού, κλπ. - Οι επιχορηγήσεις από ελληνικούς ή διεθνείς θεσμικούς φορείς. - Οι δωρεές, οι κληρονομιές, οι κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη. –Οι χορηγίες, με την γνωστή μορφή τους, αλλά και με την παράλληλη ανάπτυξη του θεσμού της λαϊκής χορηγίας. -Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του.
ΑΡΘΡΟ 18. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Τα μέλη του Φορέα διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά, επίτιμα και ευεργέτες.
Τακτικά μέλη
Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών, δημότης ή εν δυνάμει δημότης Ωρωπού, εφόσον υποβάλει ενυπόγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία καταχωρούνται τα στοιχεία του, δηλαδή ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τόπος γεννήσεως, διεύθυνση κατοικίας του καθώς και δήλωση ότι: α)Αποδέχεται ανεπιφύλακτα το παρόν καταστατικό, τυχόν εσωτερικό κανονισμό και τις νόμιμες αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. β)Δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού.
Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζει για την αίτηση του ενδιαφερομένου, το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή της.
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στον Φορέα.
Μετά την έγκριση της αίτησης, το νέο μέλος καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής του.
Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν και Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου που θα εκπροσωπούνται από φυσικό πρόσωπο, οριζόμενο από τα ίδια. Τα Ν.Π. πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση με την ακριβή επωνυμία τους, διεύθυνση και Α.Φ.Μ.
Τακτικά Μέλη θεωρούνται και τα Ιδρυτικά μέλη του Αυτοδιοικητικού Φορέα.
Αρωγά μέλη
Αρωγά μέλη γίνονται με απόφαση του Δ.Σ., μετά από σχετική αίτηση, όσοι πολίτες (δημότες, κάτοικοι, φίλοι του Ωρωπού),επιθυμούν να συνδράμουν με κάθε τρόπο στην υλοποίηση των σκοπών του Φορέα, δηλαδή: -Με προσφορά εθελοντικής εργασίας. – Με παροχή οικονομικής ενίσχυσης. – Με δραστηριοποίηση σε πολλά επίπεδα λειτουργίας του Φορέα όπως π.χ. δημόσιες σχέσεις, στελέχωση Τομέων ή Τμημάτων τους ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4,14, 15 του Καταστατικού.
Τα αρωγά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ούτε την υποχρέωση να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή στον Φορέα.Επίτιμα μέλη
Επίτιμα Μέλη γίνονται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που συνέβαλαν με εξαιρετικό τρόπο στην προώθηση των σκοπών του Αυτοδιοικητικού Φορέα. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, εκτός από τα φυσικά πρόσωπα και Οργανώσεις, μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προσώπων και Επιτροπές εντός και εκτός Ελλάδος, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ. α.
Στα επίτιμα μέλη μπορούν να ανατεθούν μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα αρμοδιότητες που έχουν σχέση με έρευνες , μελέτες και προπαρασκευαστικές διαδικασίες
θεμάτων του Δήμου Ωρωπού σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού. Στα επίτιμα μέλη μπορούν να ανατεθούν με απόφαση του Δ.Σ. και άλλες αρμοδιότητες σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 14, 15, του Καταστατικού. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση της ετήσιας συνδρομής προς τον Φορέα.
Μέλη Ευεργέτες
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα μπορεί να απονέμει την διάκριση του «μέλους- ευεργέτη» σε πρόσωπα φυσικά και νομικά, που ενίσχυσαν με εξαιρετικό τρόπο τον Φορέα. Η τιμητική αυτή διάκριση μπορεί να απονεμηθεί και σε Οργανώσεις, Εταιρείες, Ενώσεις Προσώπων και Επιτροπές της Ελλάδας και του Εξωτερικού, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συνεταιρισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.α.
Στα μέλη Ευεργέτες μπορούν, με απόφαση του Δ.Σ. να ανατεθούν αρμοδιότητες σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 14, 15 του Καταστατικού.
Τα μέλη Ευεργέτες απαλλάσσονται από την υποχρέωση της ετήσιας συνδρομής προς τον Φορέα.
ΑΡΘΡΟ 19.- ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ
Ο αριθμός των μελών του Αυτοδιοικητικού Φορέα είναι απεριόριστος.
Ο Φορέας εξακολουθεί να υπάρχει εφόσον τα τακτικά μέλη του δεν είναι λιγότερα από είκοσι(20).
ΑΡΘΡΟ 20. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ
Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος του Αυτοδιοικητικού Φορέα όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα, εξ αιτίας αμετάκλητης ποινικής καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, καθώς και όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπία, κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση ,δόλια χρεωκοπία, δωροδοκία, δωροληψία, βιασμό , παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη και εκβιασμό. Η αμετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε μέλους του Αυτοδιοικητικού Φορέα για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήματα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την ιδιότητα του μέλους.
Δεν γίνονται δεκτά ως μέλη και εφόσον έχουν εγγραφεί, διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ., όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις στόχοι και η δράση αντιβαίνουν στους σκοπούς του Αυτοδιοικητικού Φορέα.
ΑΡΘΡΟ21.- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ.
Όλα τα μέλη του Αυτοδιοικητικού Φορέα έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Τα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν ενεργά στην λειτουργία του Φορέα και να απολαμβάνουν ενημέρωση, συμμετοχή στις αποφάσεις του και ευκαιριών για συμμετοχή σε δραστηριότητες που προωθούν τους σκοπούς του Φορέα. Τα τακτικά μέλη ,που έχουν το επιπλέον δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, υποχρεούνται εκτός από το δικαίωμα εγγραφής τους να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή προς τον Φορέα ,το ύψος της οποίας ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ. Σ.
Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να ορίζει υψηλότερα ποσά για το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και χαμηλότερα στους Φοιτητές, Νέους έως 30 χρόνων, Συνταξιούχους, Πολύτεκνους και μακροχρόνια άνεργους.
Όλα τα μέλη έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις αρχές και τις αξίες του Αυτοδιοικητικού Φορέα όπως αυτές αναπτύσσονται στο παρόν Καταστατικό. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα Συλλογικά όργανα όπως π.χ. η Γενική Συνέλευση είναι σεβαστές και εκτελεστέες από όλα τα μέλη του Φορέα. Αναθεώρηση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το Καταστατικό. Η παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού εξετάζεται από το Ε.Σ, και εφόσον διαπιστωθούν, το Ε.Σ. εισηγείται στο Δ.Σ. την επιβολή πειθαρχικών ποινών.
ΑΡΘΡΟ22.- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ
Το Εποπτικό Συμβούλιο ( Ε.Σ.) επιτηρεί την εύρυθμη λειτουργία όλων των οργάνων του Φορέα και είναι αρμόδιο να κρίνει κάθε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.
Το Εποπτικό Συμβούλιο εισηγείται στο Δ.Σ. ποινές για όποιο μέλος αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς και τις αρχές του Φορέα, παρεμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του , την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του προς τον Φορέα ή εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο( Δ.Σ.) ασκεί την πειθαρχική εξουσία κατά των μελών και επιβάλλει τις ποινές της επίπληξης, της μομφής, ή της διαγραφής, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης.
Σε κάθε περίπτωση , το μέλος που φέρεται να έχει υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα, έχει δικαίωμα ακρόασης από το Δ.Σ. και καλείται υποχρεωτικά σε έγγραφη απολογία πριν από την επιβολή της πειθαρχικής ποινής.
Κατά της απόφασης δύναται να ασκηθεί έφεση , εντός μηνός από την κοινοποίησή της στο μέλος, η οποία κατατίθεται στον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και συζητείται στην προσεχή Γενική Συνέλευση του Φορέα.
Ουδεμία διαγραφή μέλους είναι επιτρεπτή χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα.


ΑΡΘΡΟ 23. -ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Φορέα που είναι ταμειακά εντάξει. Η Γενική Συνέλευση( Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο του Αυτοδιοικητικού Φορέα και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά τον χρόνο και έκτακτα με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. ή έγγραφη αίτηση του 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών, η οποία πρέπει να απευθύνεται προς το Δ.Σ. και να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται με ευθύνη του Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα μέσα σε 45 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Η πρόσκληση για την Γ.Σ. τοιχοκολλείται στα γραφεία του Φορέα,και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά ή τηλε-ομοιο-τυπικά (fax), στα μέλη του Φορέα δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. Η Γ.Σ. είναι νόμιμη και συνεδριάζει έγκυρα ,όταν βρίσκεται σε απαρτία , δηλαδή όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά συν ένα από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. συγκαλείται εκ νέου εντός οκτώ ( 8) ημερών. Στην περίπτωση της επαναληπτικής Γ.Σ. η πρόσκληση τοιχοκολλάται στα γραφεία του Φορέα πέντε ημέρες πριν από την διεξαγωγή της, ενώ δεν απαιτείται η αποστολή ατομικών προσκλήσεων προς τα μέλη. Η επαναληπτική Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων μελών. Για την λήψη απόφασης από την Γ.Σ. απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Περισσότερο ενισχυμένη πλειοψηφία απαιτούν ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στο παρόν Καταστατικό.
Αντιπροσώπευση μελών στην Γενική Συνέλευση.
Τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Φορέα μπορούν να συμμετέχουν στην Γ.Σ. είτε αυτοπροσώπως, είτε να αντιπροσωπεύονται από άλλο τακτικό μέλος. Για την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να εκπροσωπεί στην Γενική Συνέλευση ένα μόνο άλλο τακτικό μέλος.
Διαδικαστικές λειτουργίες της Γενικής Συνέλευσης.
Κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει, κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ.Σ. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία ( ονομαστική ή με ανάταση των χεριών), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό ή πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή ζητήματα εμπιστοσύνης ή μομφής προς το Δ.Σ. ή για εκλογή μελών του Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/3 των μελών , οπότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και κλειστή κάλπη. Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται υποχρεωτικά :
α) Ο απολογισμός δράσης του Δ.Σ., β)Ο απολογισμός των Τομέων γ) ο οικονομικός απολογισμός δ) η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου,ε) ο απολογισμός της Δημοτικής Παράταξης. Η Γ.Σ. εγκρίνει τον απολογισμό της Διοίκησης και όλων των Τομέων, τον προγραμματισμό των δράσεων και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Στην αρμοδιότητα της έκτακτης Γ.Σ. ανήκει η απόφαση περί παύσης μελών του Δ.Σ. Ειδικά για την περίπτωση αυτή απαιτείται απαρτία του ½ των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Για να αχθεί πρόταση μομφής προς το Δ.Σ. ως θέμα στην Συνέλευση αυτή, θα πρέπει να υπογράφεται κατ΄ελάχιστο από το 1/10 των τακτικών μελών του Φορέα.
Εφορευτική Επιτροπή
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή . που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη της τακτικής Γ.Σ. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της.
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει την διαλογή των ψήφων, την κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες με την σειρά επιτυχίας τους, καθώς και τους αναπληρωματικούς και συντάσσει πρακτικό.
ΑΡΘΡΟ 24.- ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Αυτοδιοικητικός , Φορέας διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά(7) τακτικά μέλη. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία (3) μέλη. Η θητεία του ορίζεται τριετής, και αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής των μελών του.
Σε μέλη του Συμβουλίου είναι δυνατό να ανατίθενται ειδικές αρμοδιότητες ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
Υποβολή υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ.
Οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Δ.Σ. υποβάλλονται έγγραφα στον Πρόεδρο του Δ.Σ., το αργότερο πέντε ( 5) ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης και καταγράφονται κατ΄ αλφαβητική σειρά σε ενιαίο κατάλογο, από τον οποίο κάθε τακτικό μέλος του Φορέα επιλέγει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του. Κατά την ψηφοφορία κάθε τακτικό μέλος του Φορέα έχει δικαίωμα τόσων σταυρών κατ’ ανώτατο όριο, όσα είναι και τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψηφούν.
Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.
Σε περίπτωση που τακτικό μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί ή εκλείψει, αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος που πήρε τις περισσότερες ψήφους κατά τις αρχαιρεσίες και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Το αναπληρωματικό μέλος το οποίο καταλαμβάνει την θέση του τακτικού έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που αντικατέστησε.
Συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ.
Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται μέσα σε επτά(7) ημέρες από την εκλογή τους, με πρωτοβουλία και πρόσκληση του πλειοψηφί σαντος συμβούλου και σε περίπτωση αδυναμίας του με πρωτοβουλία οποιουδήποτε εκλεγέντος συμβούλου και εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Τα αξιώματα του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Φορέα καταλαμβάνουν κατά κανόνα, ο πρώτος και ο δεύτερος σε σειρά επιτυχίας εκλεγείς Σύμβουλος και σε περίπτωση κωλύματος υποβάλλονται υποψηφιότητες και ακολουθεί μυστική ψηφοφορία. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τα άλλα αξιώματα. Τα αξιώματα στον Φορέα είναι τιμητικά και άμισθα. Αρμοδιότητες του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην διοίκηση, στον προγραμματισμό, στην υλοποίηση των σκοπών και στην διαχείριση της περιουσίας του Φορέα, εκτός από τις υποθέσεις εκείνες που κατά νόμο ή κατά το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να εξουσιοδοτήσει μέλος ή μέλη του Φορέα προκειμένου να ενεργούν ξεχωριστά ή μαζί για να: α) αναλαμβάνουν, αποσύρουν και διακινούν καταθέσεις του Φορέα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μέχρι του ποσού που καθορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. β)υπογράφουν αποδείξεις και εντάλματα πληρωμών, πληρώνουν και εισπράττουν για λογαριασμό του Φορέα. Το Δ.Σ.δύναται να αναθέτει στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών την σύνταξη έκθεσης για την Οικονομική διαχείριση του Φορέα.
Συνεδριάσεις, απαρτία και λήψη αποφάσεων στο Δ.Σ.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Δ.Σ. δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να θεωρήσει ότι μέλος του που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε πάνω από τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις του παραιτήθηκε και ως εκ τούτου να προχωρήσει στην διαδικασία αντικατάστασής του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν Καταστατικό. Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ., μετά την εξάντληση του καταλόγου των αναπληρωματικών μελών μειωθεί κάτω των τεσσάρων (4) συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. για την συμπλήρωση των κενών θέσεων μέχρι το πέρας της θητείας του Δ.Σ.
Καθήκοντα Προέδρου του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Φορέα ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής , φορολογικής ή άλλης αρχής, και ενώπιον κάθε τρίτου. Εκπροσωπεί επίσης τον Φορέα σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. Συμμετέχει, όπως και τα άλλα μέλη του Δ.Σ, στην εκτελεστική επιτροπή της Δημοτικής παράταξης του Φορέα σύμφωνα με το άρθρο…του παρόντος καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 25.- ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 26.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.
ΑΡΘΡΟ 27.- ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΑΡΘΡΟ 28.- ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: