Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Γιάννης Μπουλέκος:"Ζητούμενο η τοπική Δημοκρατία¨"

Η ιστορική πορεία του θεσμού αλλά και η σημερινή πραγματικότητα του παραπαίοντος πολιτικού  συστήματος μας αποκαλύπτουν ότι οι παραπάνω στοχεύσεις, δηλαδή το διακύβευμα της δημιουργικής, ισχυρής και δημοκρατικής τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να ευδοκιμήσει στον ασφυκτικό κλοιό του κομματικού εναγκαλισμού ή της ψευδεπίγραφης χωρίς περιεχόμενο ανεξαρτησίας. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η διεκδίκηση της ισχυρής και δημοκρατικής αυτοδιοίκησης απαιτεί ευρείες προγραμματικές συγκλίσεις, συμμετοχικές διαδικασίες και αυτόνομο πολιτικό λόγο. Αυτό είναι το γόνιμο περιβάλλον, το θερμοκήπιο ανασύνταξης της Αυτοδιοίκησης.
Εξάλλου σε αυτό το πεδίο της αυτόνομης παραγωγής πολιτικών για την τοπική κοινωνία, την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή μπορούν και πρέπει να θεμελιωθούν οι βάσεις ενός νέου σύγχρονου, προοδευτικού και δημοκρατικού πολιτικού συστήματος στην κεντρική δομή του οποίου θα συγκροτηθεί επιτέλους το αναγκαίο επιτελικό κράτος.
 Η προοδευτική πολιτική για την αυτοδιοίκηση, το κρίσιμο αυτό διακύβευμα των εκλογών του 2014,είναι πρωτίστως το σημαντικό κεφάλαιο μίας εθνικής εναλλακτικής  πρότασης αναγέννησης της χώρας, μίας πρότασης που θεμελιώνεται στην ανασύνταξη της κοινωνίας και στην ανασυγκρότηση του πολιτικού και διοικητικού συστήματος.
Ο αγώνας για την δημοκρατική ανασυγκρότηση του Δήμου και την ανάσταση της χώρας περνά  μέσα από την ισχυρή, με εξουσία, αρμοδιότητες και πόρους, τοπική αυτοδιοίκηση. Για να διεξαχθεί όμως αυτός ο αγώνας απαιτούνται αιρετοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών που έχουν σταθερή πολιτική προσήλωση σε αυτόν τον αγώνα, που δεν υποτάσσουν την αυτοτέλεια και την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης στο ιδιοτελές και στο κομματικό συμφέρον. Απαιτούνται επομένως πραγματικά ανεξάρτητοι και πολιτικά αυθύπαρκτοι αιρετοί, φορείς νέων ιδεών και ικανοί να διαχειριστούν τις τύχες των τοπικών κοινωνιών με αναπτυξιακό προσανατολισμό.
Οι Δήμοι σήμερα καλούνται να σηκώσουν το βάρος της αλληλεγγύης στους οικονομικά ασθενέστερους που διαρκώς πληθαίνουν και να οργανώσουν αποτελεσματικές κοινωνικές δομές με διαφάνεια και αντικειμενικότητα μακριά από πελατειακές πρακτικές του θλιβερού και καταρρέοντος πολιτικού συστήματος του χθες. Η διατήρηση ή ανάκτηση και η σφυρηλάτηση της κοινωνικής συνοχής στις τοπικές κοινωνίες  αποτελεί σήμερα το πρώτο αλλά όχι το μοναδικό μέλημα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Χωρίς την κοινωνική συνοχή τίποτε άλλο δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο ερείπια ψυχών, θεσμών και πολιτικών.
 Για όλα αυτά χρειάζεται σχεδιασμός, συντονισμός και αποτελεσματική δράση. Πρέπει να ανακτήσουμε και να προσαρμόσουμε στις σύγχρονες προσδοκίες έννοιες όπως ο δημοκρατικός σχεδιασμός, ο κοινωνικός έλεγχος και η ενθάρρυνση των δημιουργικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Σε αυτές τις προσδοκίες ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι κεντρικός και καθοριστικός. Συμμετέχει σε όλα τα επίπεδα του σχεδιασμού και προγραμματίζει, συντονίζει και εμπνέει.  Για να γίνουν όλα αυτά απαιτούνται δημοκρατικοί τοπικοί ηγέτες άλλων διαστάσεων, διαφορετικοί από τους μεμψίμοιρους διαχειριστές ή τους πολυμήχανους πολιτικάντηδες.
Πραγματικά ζωντανή τοπική δημοκρατία, με ανοικτές στην κοινωνία λειτουργίες και «έξυπνες» πολιτικές, σύγχρονη και προσαρμοσμένη στις κατακτήσεις, εστία κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης και μοχλός αναπτυξιακής πορείας,αυτά όλα συνθέτουν το πολιτικό διακύβευμα των αυτοδιοικητικών εκλογών στους δήμους.Τελικά οι εκλογές  θα είναι αφετηρία πραγματικής χειραφέτησης ή εκλογές- εισιτήριο για την οριστική χειραγώγηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και ταφόπλακα της τοπικής δημοκρατίας;. Το πολιτικό όραμα, το κύρος και ο δυναμισμός των νέων αυτοδιοικητικών αρχών θα χαράξει τον δρόμο.
 Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ωρωπού "ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: