Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

Μας ξάφνιασε ο Δήμαρχος Ωρωπού,Γιώργος Γιασημάκης

Ο Δήμαρχος Ωρωπού μας ξάφνιασε ευχάριστα.Με χθεσινή του απόφαση,που αναρτήθηκε και στο διαύγεια ανέθεσε το Γραφείο Τύπου του Δήμου στον έμπειρο Πάκη Τόλια.
Μέσα από την καρδιά μου του ευχόμαστε όλοι καλή επιτυχία στο δύσκολο του έργο
****************************************
Δημοσιεύω την απόφαση διορισμού από τον Δήμαρχο Ωρωπού   
                                     ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
 Με την αριθ. 84/7-4-2017 απόφαση του Δημάρχου Ωρωπού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ο ΤΟΛΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ του Δημητρίου, ως Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου, κατηγορίας ΔΕ σε θέματα προώθησης προγραμμάτων για την υλοποίηση Επικοινωνιακής Πολιτικής του Δήμου. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ωρωπού 6919/7-4-2017). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2112110261/13-4-2017). (Αριθμ. αποφ. Αποκ. Διοικ. Αττικής: 32955/12428/ 01-06-2017).
 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
                    ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: