Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Ανοικτή επιστολή του Βασίλη Λέκκα

8 Ιουλίου, 2013
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΩΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΒΙΟΜΑΖΑ.
α) ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ αρ. πρ. 19812/29-8-12
β) ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ αρ. πρ. 19814/29-8-2012

Κύριε Δήμαρχε,

Με επιστολή μου στις 18 Ιουνίου 2013 σας ζήτησα την ανάκληση εγγράφου με αρ. πρωτ. 19812/29-8-2012 της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα με υπογραφή Αντιδημάρχου κ. Γ. Παπαγιάννη και να εφαρμόσετε τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παροχές διακρίνονται μόνο σε παροχές ύδρευσης και πυροσβεστικές άρθρο 10 του κανονισμού ύδρευσης και δεν χορηγούμε για κανένα άλλο σκοπό παροχές νερού (ανεξαρτήτου όγκου κατανάλωσης).
Παροχές ειδικής χρήσης είναι αρμοδιότητα του Δημάρχου άρθρο 16 παραγ. 4 κανονισμού ύδρευσης και δεν αντικαθίσταται από κανέναν Αντιδήμαρχο. Δεσμευτήκατε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο 18/6/13 ότι θα ενεργήσετε άμεσα για την ανάκληση.
Από πληροφορίες και μετά από αίτησή μου προς την Δημοτική Κοινότητα Αυλώνα διαπίστωσα ότι υπάρχει και άλλο έγγραφο αίτησης και βεβαίωσης υδροδότησης με υπογραφή Αντιδημάρχου για δεύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βιομάζα.
Στην τοποθέτησή μου στις 8/5/2013 στο έκτακτο Τοπικό Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα εκτός των άλλων είχα ρωτήσει: Τι σκοπό έχει ο χωρισμός του αγροτεμαχίου επιφάνειας 8695,06 τ.μ. σε τέσσερα γήπεδα στα οποία θα εγκατασταθεί η δραστηριότητα του θέματος όπως αναφέρει στη σελ. 2 η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής; Μήπως πρόκειται να γίνουν τέσσερες (4) μονάδες; Η απάντηση που δεν πήρα τότε δίνεται σήμερα από τα ίδια τους τα έγγραφα.

  1. Η μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο την έγκριση μίας (1) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος < 1 MW στη θέση «ΜΑΝΔΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» ή «ΤΣΟΥΜΠΑ» στο Δήμο Ωρωπού της Περιφέρειας Αττικής, αναφέρει στη σελ. 2 αύξοντα αρ. 19 έγγραφο με αρ. πρωτ. 19812/29-8-2012 του Δήμου Ωρωπού και είναι η απάντηση της υπ’αριθμ.19746/28-8-2012 αίτησης για να ολοκληρωθούν και να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι με την βεβαίωση παροχής ύδρευσης προς την εταιρεία.
«ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ»
η οποία θα εγκατασταθεί στις γεωγραφικές συντεταγμένες του αγροτεμαχίου επιφάνειας 8.695,06 τ.μ. στο γήπεδο Δ όπως αναφέρονται στον πίνακα με τις συντεταγμένες 470579,54 – 4237747,68 σελ. 2 θέση και στοιχεία της δραστηριότητας.

2) Η δεύτερη αίτηση με αρ. πρωτ. 19747/28-8-2012 και η απάντηση βεβαίωσης παροχής υδροδότησης με αρ. πρωτ. 19814/29-8-2012 της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα δεν αναφέρεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Το έγγραφο αυτό αναφέρει για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα και εκτός της προαναφερόμενης
«ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ»
Αναφέρει τον ιδιώτη επενδυτή ΗΛΙΑ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟ που θα προχωρήσει στην ανέγερση μονάδας στο ίδιο αγροτεμάχιο στο γήπεδο Ε , με συντεταγμένες 470556,77 – 4237650,00.
Οι συντεταγμένες των γηπέδων Ζ και Η παραμένουν για εγκατάσταση άλλων δύο μονάδων.
Κατάτμηση αγροτεμαχίου σε τέσσερα (4) γήπεδα. Δ – Ε – Ζ – Η πιθανόν για 4 μονάδες.

Η μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων θέλει προσοχή γιατί έχει λάθη αναφέρεται για το Δήμο Ωρωπού (περιοχή Αυλώνα) και σε άλλο σημείο σελίδα 8 αναφέρει το νερό του συστήματος ψύξης θα προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου. Είναι επίσης παραπλανητική γιατί είναι δύσκολο να βρεθούν τα 500.000 στρέμματα για καλλιέργεια αγριαγκινάρας σελίδα 7.
Πολλά ερωτήματα πρέπει να τεθούν από ειδικούς επιστήμονες.

Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε άμεσα να κάνετε ανάκληση των εγγράφων που αναφέρω στο θέμα αυτής της ανοικτής επιστολής και να ενημερώσετε εγγράφως για την ανάκληση τον Περιφερειάρχη κ. Ιωάννη Σγουρό, τον εισηγητή του θέματος Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ι. Προμπονά, τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κ. Καράμπελα.και να μου χορηγήσετε αντίγραφο.

Υ.Γ.
Να καταθέσετε αίτηση στη ΔΕΗ ΩΡΩΠΟΥ και στο Περιφερειακό Γραφείο ΔΕΗ και να ζητάτε έγγραφη απάντηση για τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα που έχουν καταθέσει έγγραφα για συνεργασία με τη ΔΕΗ για οποιαδήποτε Δημοτική Κοινότητα Δήμου Ωρωπού.
Δημοτικός Σύμβουλος
                                                                 Λέκκας Βασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: