Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

Δήμος Ωρωπού: "Ο Κλαούζεβιτς και η φύση του Πολέμου"

«Ο πόλεμος δεν είναι ούτε απώλεια χρόνου ούτε καθαρό κι απλό πάθος του θριάμβου και του κινδύνου, ούτε κι έργο ενός αποχαλινωμένου ενθουσιασμού: είναι ένα σοβαρό μέσο που αποβλέπει σ’ έναν σοβαρό σκοπό.».......στη νομιμότητα θα έλεγα!!!!!!!!!!!!!
-Ο αφοπλισμός του εχθρού είναι εξ ορισμού ο αντικειμενικός στόχος των "πολεμικών επιχειρήσεων"...............ο στρατιωτικός στόχος ορίζεται από τον πολιτικό σκοπό, αυτόν δηλαδή που θέτει η πολιτική ηγεσία. Για να επιτύχουμε αυτό το σκοπό με κάθε βεβαιότητα, πρέπει ν’ αφοπλίσουμε τον εχθρό, κι αυτός ο αφοπλισμός είναι εξ ορισμού ο ρητός αντικειμενικός στόχος των πολεμικών επιχειρήσεων. Παίρνει τη θέση του σκοπού, και τον απομακρύνει ας πούμε, σαν κάτι που δεν ανήκει στον ίδιο τον πόλεμο.
-Ο πόλεμος δεν είναι κάτι ανεξάρτητο από την πολιτική, ούτε γεννιέται ξαφνικά, ως παρεκτροπή από μια ομαλή και ειρηνική πορεία. Αν η πολιτική είναι ένα είδος εμπορίου, δηλαδή ένα πεδίο ατέρμονων οικονομικών συγκρούσεων, με πολιτικά μέσα, ο πόλεμος είναι η συνέχεια αυτού του διαρκούς αγώνα, με ιδιαίτερους τρόπους και ιδιαίτερα μέσα.
 -Ο πόλεμος δεν είναι μόνο πολιτική πράξη, αλλά γνήσιο πολιτικό όργανο, μια συνέχιση των πολιτικών σχέσεων, μια πραγματοποίησή τους μ’ άλλα μέσα. Εκείνο που μένει πάντα ιδιάζον στον πόλεμο προκύπτει καθαρά από τον ιδιάζοντα χαρακτήρα των μέσων που κινητοποιεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: