Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Ο δημόσιος απολογισμός του Βαγγέλη Ηλιάσκου

Ο δημόσιος απολογισμός του πρώην αντιδημάρχου Ωρωπού 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΚΑΛ.  ΗΛΙΑΣΚΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 3-ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ                  Ωρωπός:   12/12/2014
ΤΗΛ. 6977 406630
e-mail: iliaskosvag@gmail.com
fax: 22950-32185
                                   
                                      ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ
                                             Υπ΄ όψιν: α/  ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΘΩΜΑ ΡΟΥΣΣΗ
                                                             β / ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. κ. ΓΚΙΚΑΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η παρούσα επιστολή αφορά την ενημέρωσή σας για τα πεπραγμένα κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Αντιδήμαρχος στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μας, κάτι που σας είχα υποσχεθεί άλλωστε σε προσωπική επικοινωνία που είχαμε στο τέλος Αυγούστου του 2014. Η αναφορά μου έχει να κάνει με έργα και μελέτες που έχουν υλοποιηθεί ή είναι στο στάδιο της υλοποίησης, αλλά και σε άλλα που σε αυτή την πρώτη θητεία του νεοσύστατου Καλλικρατικού Δήμου Ωρωπού δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν.
Η καθυστέρηση αυτή των τριών μηνών οφείλεται σε κάποια προσωπικά προβλήματα που δε με άφησαν να μπορέσω να οργανώσω το προσωπικό μου αρχείο, έτσι ώστε να είναι τα στοιχεία που αναφέρω όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα. 

   1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Η απελθούσα Δημοτική Αρχή του Δήμου Ωρωπού, ανέλαβε καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου του 2011 βάσει του Καλλικράτη. Κατά την περίοδο εκείνη είχε ήδη υποβληθεί (31 Δεκεμβρίου του 2010) τεχνικό δελτίο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), η οποία περιελάμβανε μόνο την αποχέτευση της περιοχής του τέως Δήμου Ωρωπίων και της τέως Κοινότητας Μαρκοπούλου, συγκεκριμένα των οικισμών: Σκάλα Ωρωπού, Χαλκούτσι, Μαρκόπουλο Ωρωπού και Νέα Παλάτια. 
Με την ανάληψη των καθηκόντων μας, επισκέφτηκα το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α τον Γενάρη του 2011, και συναντήθηκα με τους αξιολογητές του τεχνικού δελτίου του πρώην Δήμου Ωρωπίων, κυρίους Παπαβασιλόπουλο και Σταμάτη αλλά και τον Γενικό Γραμματέα Υδάτων κ. Ανδρεαδάκη, για να ενημερωθώ για την πορεία αξιολόγησης της πρότασης του πρώην  Δήμου Ωρωπίων αλλά και  για τις  ενέργειες που θα έπρεπε  να κάνουμε για 
τους υπόλοιπους οικισμούς του Καλλικρατικου Δήμου Ωρωπού. Αναφερθήκαμε σε όλους τους οικισμούς του νέου Δήμου Ωρωπού και ποιοι από αυτούς θα μπορούσαν να ενταχθούν στο μέτρο χρηματοδότησης που είναι σε εξέλιξη. Με ενημέρωσαν ότι υπήρχαν παρατηρήσεις για το τεχνικό δελτίο του πρώην Δήμου Ωρωπίων οι οποίες ήταν:
α/ λανθασμένα  πληθυσμιακά στοιχεία τουριστικής περιόδου που είχε ο φάκελος, αφού αυτά  δεν τεκμηριώνονταν με κάποιον τρόπο. β/ λάθος οριζοντιογραφίες αφού  δεν περιελάμβαναν τον οικισμό Μαρκοπούλου και τα δίκτυα αυτού(κάτι που περιείχε το κείμενο της πρότασης). Η δε προέγκριση χωροθέτησης φαινόταν ασαφής, με μία προτεινόμενη έκταση περίπου 45 στρεμμάτων  για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), κάτι που δεν απαιτεί πάνω από 20 στρέμματα, χωρίς υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτητών που να διαθέτουν τις εκτάσεις τους για την κατασκευή του έργου,  καθώς και στοιχεία που θα έπρεπε να κατατεθούν μέχρι την οριστική έγκριση της Μ.Π.Ε. όπως, αξιολόγηση του έργου, της σκοπιμότητάς του, την εξέταση εναλλακτικών λύσεων ως προς το συνολικό έργο, την περιγραφή της πορείας των αγωγών , την αναλυτική επεξεργασία της μεθόδου των λυμάτων κ.ά. 
Μετά τη πλήρη αυτή ενημέρωση, καταφέραμε να συντάξουμε τεχνικά δελτία και λοιπά έγγραφα και να καταθέσουμε προτάσεις χρηματοδότησης για όλους τους οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων (Γ΄ προτεραιότητας) στο μέτρο 2.9 (182583/Π72/8-10-2010) του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. που έληγε την 31η Μαρτίου 2011. Έτσι κατατέθηκαν ξεχωριστά τεχνικά δελτία και λοιπά έντυπα για τους οικισμούς: α) Καλάμου – Αγ. Αποστόλων, β) Αυλώνα, γ) Καπανδριτίου και συνεκτικών οικισμών Πολυδενδρίου-Μικροχωρίου και γ) Αφιδνών. Για το δε τεχνικό δελτίο Ωρωπίων-Μαρκοπούλου, αποφασίσαμε να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο αφού αυτό είχαν ζητήσει όλες οι παρατάξεις για να ενημερωθούν για το τι συμπεριλαμβάνετε σε αυτό που όπως ανέφερα και παραπάνω, είχε κατατεθεί τον Δεκέμβρη του 2010 και ήταν στο στάδιο της αξιολόγησης. Η ενημέρωση έγινε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. και πάρθηκε ομόφωνη απόφαση αρ.50/08-04-2011, για επανεξέταση της πρότασης από μηδενική βάση . 
Έτσι μετά και από αλλεπάλληλες συναντήσεις με τα αρμόδια όργανα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και ειδικότερα αναφορικά με τον ΩΡΩΠΟ και τον ΑΥΛΩΝΑ, ενοποιήσαμε τα δύο τεχνικά δελτία έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ομάδα τεσσάρων οικισμών Γ΄ Προτεραιότητας (και Σκάλας Ωρωπού, συνεκτικό κομμάτι των Νέων Παλατίων), η οποία θα εξυπηρετείτο από μια κοινή Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.). Η ενοποίηση αυτή περιελάμβανε τόσο διαχειριστική όσο και τεχνική διαδικασία και πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των αρμοδίων υπαλλήλων του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και τον Γ.Γ. κ. Ανδρεαδάκη.
Παράλληλα, ο Δήμος προχώρησε στις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες, προκειμένου η πρόταση να τύχει θετικής αξιολόγησης από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Συγκεκριμένα, εκπονήθηκε με πόρους του Δήμου έπειτα και από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ.91/2011), η μελέτη με τίτλο «Διερεύνηση ύπαρξης χώρων και αξιολόγηση αυτών για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων του Δήμου Ωρωπού», μέσω της οποίας προσδιορίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι εναλλακτικές λύσεις για τη χωροθέτηση της Ε.Ε.Λ.. Εν συνεχεία, το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο) έλαβε την υπ. αριθ.  226/2011 απόφαση έγκρισης της εν λόγω θέσης χωροθέτησης και τελικά, η ενοποιημένη πράξη (Ωρωπός και Αυλώνας) εντάχθηκε στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. με την υπ.  αριθμ. 175225/28.12.2011 απόφαση του τότε Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και δεσμεύτηκε το ανάλογο ποσό για την μελέτη και την κατασκευή του έργου (30.716.000 ευρώ).
Μετά την ένταξη της πράξης και με βάση τις κατευθύνσεις του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., δρομολογήθηκε η δημοπράτηση της μελέτης (υποέργο 1 της πράξης) καθώς και η διαδικασία απόκτησης γης για την κατασκευή της Ε.Ε.Λ. (υποέργο 4), η οποία βάσει του συμφώνου αποδοχής θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πριν τη δημοπράτηση των σχετικών έργων. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία δημοπράτησης μελετών, με το νόμο 3316/2005 είναι μια ιδιαίτερα χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και προσοχή, δεδομένου εξάλλου ότι η πράξη χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 για το οποίο ισχύουν ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας.
    Ειδικότερα, αμέσως μετά την ένταξη της πράξης ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Αττικής όπως προβλέπεται για τις διαδικασίες του άρθρου 7 του ν. 3316/05. Το τεχνικό συμβούλιο ζήτησε αρχικά κάποια συμπληρωματικά στοιχεία (Πρακτικό 3ης συνεδρίας – 21/03/2012) και στη συνέχεια γνωμοδότησε θετικά επί της διαδικασίας δημοπράτησης, (Α.Π. 23704/09.10.2012)  μετά και την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων από τον Δήμο. Παράλληλα ο Δήμος προέβη σε αίτηση προέγκρισης δημοπράτησης (των τευχών) προς τη διαχειριστική αρχή του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., διαδικασία υποχρεωτική για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ε.Σ.Π.Α.. Η προέγκριση δημοπράτησης δόθηκε με το υπ.  αριθμ. 123875/08.10.2012 έγγραφο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., τα τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ.  αριθμ. 9/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τελικά η μελέτη που είχε προγραμματιστεί να δημοπρατηθεί την 23η Ιανουαρίου 2013, δημοπρατήθηκε την 1η Απριλίου 2013 λόγω αλλαγής της νομοθεσίας όσον αφορά τις τάξεις των μελετητικών πτυχίων. Στο σημείο αυτό πρακτικά ολοκληρώνεται και η δυνατότητα παρέμβασης (επίσπευσης) του Δήμου, δεδομένου ότι η διαδικασία αξιολόγησης διενεργείται από μια αυτόνομη επιτροπή αξιολόγησης η οποία και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα (Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο). Στην παρούσα φάση έχουν εκδοθεί δύο πρακτικά από την επιτροπή διαγωνισμού και έχουν κατατεθεί ενστάσεις από τα συμμετέχοντα μελετητικά γραφεία, οι οποίες θα πρέπει να συζητηθούν στην Οικονομική Επιτροπή, μετά τη διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Τέλος, παράλληλα με τη διαδικασία δημοπράτησης της μελέτης, ο Δήμος Ωρωπού, δρομολόγησε την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, με την ανάθεση της μελέτης Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) σε ιδιώτη μελετητή. Η μελέτη, αφού εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατατέθηκε για έγκριση στην ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας.  Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη (στάδιο γνωμοδοτήσεων), αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους και δρομολογήθηκε με σκοπό την εξασφάλιση των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων των συναρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να μπορεί η οριστική μελέτη του έργου να εκπονηθεί χωρίς καθυστερήσεις. Οι διευθύνσεις των υπηρεσιών και οι αριθμοί πρωτοκόλλων είναι στην τεχνική υπηρεσία και θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες από την παρούσα  διοίκηση, ώστε να  εξασφαλισθούν το συντομότερο δυνατόν οι γνωμοδοτήσεις 

και να εγκριθεί ο Π.Π.Π.Α. του έργου. Θέλω να τονίσω εδώ ότι ο Π.Π.Π.Α., εκπονήθηκε και κατατέθηκε για έγκριση για συγκεκριμένη έκταση η οποία προέκυψε από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έκανε ο Δήμος, στην αποφασισμένη θέση χωροθέτησης για την Ε.Ε.Λ..Στην πρόσκληση, κατέθεσαν προσφορές τρεις ιδιοκτήτες εκτάσεων από τις οποίες επελέγη η καταλληλότερη, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία. 
Συνοψίζοντας, πρέπει να αναφέρω ότι ο Καλλικρατικός Δήμος Ωρωπού εφάρμοσε για πρώτη φορά μια τέτοια επίπονη διαδικασία σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον αφού ήταν και το τελευταίο μέτρο χρηματοδότησης του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση και δρομολογώντας τη δημοπράτηση δύο μελετών δικτύων και Ε.Ε.Λ., (Ωρωπού, Μαρκοπούλου, Αυλώνα & Καλάμου, Αγίων Αποστόλων) και μία μελέτη δικτύων (Καπανδριτίου, Πολυδενδρίου, Μικροχωρίου), με απώτερο σκοπό την εναρμόνιση με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και την αποφυγή μελλοντικής επιβολής προστίμων από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια (συμμόρφωση με Κοινοτική Οδηγία 91/271/Ε.Ο.Κ.).
Θέλω εδώ να τονίσω εδώ ότι η  προσπάθεια αυτή  ακολουθήθηκε για πρώτη φορά  με τον πιο ορθολογικό τρόπο, παρά τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό στην Τεχνική Υπηρεσία και θέλω να ευχαριστήσω τους λιγοστούς αυτούς υπαλλήλους οι οποίοι    ξεπερνώντας τους εαυτούς τους, δρομολόγησαν και διεκπεραίωσαν υποθέσεις που χειρίζονταν για πρώτη φορά. 
Η επιλογή της χωροθέτησης της Ε.Ε.Λ. για Ωρωπό-Μαρκόπουλο-Αυλώνα, ήταν μια πολιτική απόφαση η οποία δρομολογήθηκε με γνώμονα την εξυπηρέτηση του συνόλου των οικισμών Γ΄ προτεραιότητας του Καλλικρατικού Δήμου, (4 στο σύνολο,  περιλαμβάνοντας την Σκάλα Ωρωπού σαν συνεκτικό κομμάτι των Νέων Παλατίων) και την υιοθέτηση μιας σύγχρονης λύσης (τεχνολογίας) επεξεργασίας των αποβλήτων, η οποία μπορεί να εγγυηθεί την παραγωγή επεξεργασμένων υδάτων άριστης ποιότητας κατάλληλων για όλες τις χρήσεις. Η θέση αυτή άλλωστε είχε προταθεί πριν από 10 χρόνια και είχε γίνει αποδεκτή από όλες τις πρώην Κοινότητες με αποφάσεις των τότε Κοινοτικών Συμβουλίων.  Σημειωτέον ότι η προηγούμενη χωροθέτηση παρουσίαζε πλήθος προβλημάτων όπως: αποσπασματική αντιμετώπιση του ζητήματος της αποχέτευσης, έλλειψη σύμφωνης γνώμης από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Δημοτικό Συμβούλιο), απουσία θετικών γνωμοδοτήσεων από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, λανθασμένα πληθυσμιακά στοιχεία και γενικά μια προχειρότητα για μια τόσο σοβαρή διαδικασία, με εμφανή έλλειψη της απαιτούμενης διαβούλευσης σε τοπικό και δημοτικό επίπεδο. Βρισκόταν δε σε μικρές αποστάσεις από αναγνωρισμένους οικισμούς, (Σαραντάρη, Ωρωπό, Αλώνια).
Θεωρώ υποχρέωσή μου εδώ να πω ότι η προσπάθεια αλλαγής χωροθέτησης θα είναι ταφόπλακα για το έργο, αφού είναι  η τελευταία μας ευκαιρία για την ολοκλήρωσή του μέχρι το τέλος του 2020 και οι καθυστερήσεις θα είναι σίγουρα μεγάλες.
Όλα τα ανωτέρω, πρέπει να αξιολογηθούν συγκριτικά και υπό το πρίσμα των δυνατοτήτων των Δήμων και όχι μηδενιστικά με σκοπό το πρόσκαιρο πολιτικό όφελος. Οι διαδικασίες ένταξης πράξεων στο Ε.Σ.Π.Α. και δημοπράτησης μελετών με το υφιστάμενο πλαίσιο (ν. 3316/05) , είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι Δήμοι της 
Αττικής πολύ μεγαλύτερης δυναμικότητας, δεν κατάφεραν να ενταχθούν στο Ε.Σ.Π.Α. (περίπτωση Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδος και Ραφήνας - Πικερμίου), ενώ κάποιοι άλλοι (π.χ. Δήμος Μαραθώνα) εντάχθηκαν στο παρά πέντε (Απρίλιος του 2014) και μόνο για το υποέργο της μελέτης, χωρίς να έχουν ξεκινήσει καν τις διαδικασίες, έγκρισης, προκήρυξης, δημοπράτησης. 
Το Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του 2015. Επομένως, η ολοκλήρωση της μελέτης αποχέτευσης Ωρωπού μπορεί να επιτευχθεί εφόσον καταλήξει και ο σχετικός διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενημερωτικά αναφέρω, ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μελετών βάσει της εγκεκριμένης προκήρυξης, ανέρχεται σε 5 μήνες και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η απελθούσα δημοτική αρχή έχει δρομολογήσει την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, προκειμένου να μπορεί να ολοκληρωθεί η ωρίμανσή του χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.
Σχετικά με τη χρηματοδότηση της μελέτης και μετά την «εκκαθάριση» και επανεκκίνηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2007 - 2013, προτείνω τη διερεύνηση των ακόλουθων επιλογών οι οποίες είναι απόλυτα ρεαλιστικές και εφικτές, δεδομένου ότι το υποέργο της μελέτης είναι ένα βήμα πριν τη συμβασιοποίησή του:
Εξασφάλιση πόρων της τεχνικής βοήθειας του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (μόνο για τη μελέτη)
Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Π.Ε.Π. Αττικής (μόνο για τη μελέτη)
Χρηματοδότηση (στη χειρότερη περίπτωση) ακόμα και από πόρους του Δήμου, αφού η έκπτωση που αναμένεται να δοθεί για την εκπόνηση της μελέτης, θα ξεπερνά πιθανότατα το 60%. 
Θέλω να σημειώσω εδώ ότι η συνέχιση της χρηματοδότησης της μελέτης και η ολοκλήρωσή της, δημιουργούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα του δήμου όσον αφορά στην ωριμότητα των έργων και σαφές προβάδισμα έναντι άλλων δήμων στη συνέχιση της χρηματοδότησης στη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. Προς την κατεύθυνση αυτή εξάλλου η απελθούσα δημοτική αρχή, στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014 – 2020, έχει ενημερώσει τις οικείες διαχειριστικές αρχές για όλα τα έργα αποχέτευσης του Δήμου και ήδη στο σύμφωνο συνεργασίας που υπεγράφη στις 29 Ιουλίου 2014 μεταξύ του πρώην Περιφερειάρχη Αττικής κ. Σγουρού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υ.Π.Ε.Κ.Α. κ. Ταγαρά, υπάρχει σαφής αναφορά σε αυτά.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι απαιτείται εγρήγορση και διορατικότητα και σε καμία περίπτωση εφησυχασμός και ευθυνοφοβία. Το νέο Ε.Σ.Π.Α. εξάλλου δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Η υλοποίησή του θα γίνει σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σαφώς περιορισμένους και προσδιορισμένους πόρους. 
Τα σημαντικότερα βήματα έχουν γίνει από την απελθούσα δημοτική αρχή, η συνέχεια και ολοκλήρωση των έργων είναι στα χέρια της νέας δημοτικής αρχής.
Για την αποχέτευση των οικισμών Καλάμου – Αγ. Αποστόλων δε θα κάνω ιδιαίτερη αναφορά αφού ισχύουν όσα προανέφερα για Ωρωπό – Αυλώνα και πρέπει να γίνουν ανάλογες ενέργειες για τη συνέχιση και υλοποίηση της μελέτης μέχρι το 2015, έτσι ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο μέχρι το τέλος του 2020. Η μελέτη όπως γνωρίζετε, έχει ήδη ανάδοχο και θα πρέπει να φροντίσετε να ολοκληρωθεί με γοργούς ρυθμούς όπως και η περιβαλλοντική αδειοδότηση η οποία έχει κατατεθεί για έγκριση. 
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά στη έργο αποχέτευσης δικτύων Καπανδριτίου, Πολυδενδρίου, Μικροχωρίου. Η μελέτη όπως γνωρίζετε βρίσκεται στο τελικό της στάδιο και είναι ένα έργο που θα χρηματοδοτηθεί από τη νέα προγραμματική περίοδο του Ε.Σ.Π.Α. Όπως ανέφερα παραπάνω, το έργο μετά την κατάθεση των τεχνικών δελτίων τον Μάρτιο του 2011, εντάχθηκε πολύ γρήγορα μετά και την συνεργασία μας με το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.. Η μελέτη δημοπρατήθηκε το Μάιο του 2011 και συμβασιοποιήθηκε σχετικά γρήγορα. Έπειτα από ενέργειες του Δήμου, έχουν προβλεφθεί στη μελέτη (ως μελλοντικά έργα) και οι οικισμοί Αφίδνες, Ιπποκράτειος Πολιτεία, Βαρνάβας. Θα πρέπει να προκηρυχθεί λοιπόν το συντομότερο δυνατό και η μελέτη εσωτερικών δικτύων των Αφιδνών και της Ιπποκράτειου Πολιτείας, έτσι ώστε να προχωρήσουν παράλληλα με τη μελέτη αποχέτευσης Καπανδριτίου , Πολυδενδρίου, Μικροχωρίου, ενώ για την περίπτωση του Βαρνάβα  αρμόδιος είναι ο Δήμος Μαραθώνα, με τον οποίο και θα πρέπει να έρθετε σε συνεννόηση. Επομένως, πολύ κακώς διαγράψατε την πίστωση για τη μελέτη δικτύων  Αφιδνών- Ιπποκρατείου από τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και τονίζω ξανά, ότι η προκήρυξη πρέπει να γίνει άμεσα έστω και με μία μικρή πίστωση, γιατί η διαδικασία προκήρυξης και αξιολόγησης είναι πολύ χρονοβόρα με κίνδυνο ίσως να μην προλάβουμε τη νέα προγραμματική περίοδο για τη χρηματοδότηση του έργου.
    Τέλος, θα τονίσω ότι οι ανεύθυνες και επιπόλαιες Κασσάνδρες που διαλαλούν ότι χάθηκαν οι βιολογικοί καλά θα κάνουν να σταματήσουν γιατί το μόνο που κάνουν είναι κακό στον τόπο, προσβλέποντας μόνο στο πρόσκαιρο πολιτικό όφελος. Τα έργα δε θα μπορούσαν να βρίσκονται και στις δύο χρηματοδοτικές περιόδους. Έτσι μετά την εκκαθάριση του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, αφαιρέθηκαν τα έργα που δε θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2015, κάτι που ήταν σε όλους μας γνωστό. Τα έργα άλλωστε εντάχθηκαν (από την προηγούμενη διοίκηση), γιατι για πρώτη φορά κατατέθηκαν σοβαρές, ολοκληρωμένες και ώριμες προτάσεις, οι οποίες παραμένουν στη διαδικασία των χρηματοδοτήσεων χωρίς να γίνουν άλλες παρατηρήσεις ή να ζητηθούν επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία. 
Τα έργα θα προχωρήσουν στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, εφόσον συνεχίσουν να γίνονται σοβαρά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και του Υ.Π.Ε.Κ.Α.. 


2. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ

Το καλοκαίρι του 2011 ολοκληρώθηκε το τοπικό ρυμοτομικό, που είχε ξεκινήσει από το 2005 επί θητείας μου στο Δήμο Ωρωπίων και χαρακτήριζε τη χρήση του οικοπέδου.  Στη συνέχεια, συντάχθηκαν οι κάτωθι μελέτες: Γεωλογικής και Γεωτεχνικής καταλληλότητας, Αρχιτεκτονικά, Στατιστικά, Ηλεκτρομηχανολογικά και Κ.ΕΝ.Α.Κ. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης προχώρησα στην έκδοση πολεοδομικής αδείας και την κατέθεσα στην Περιφέρεια για χρηματοδότηση με πόρους της Περιφέρειας. 
Κατόπιν συνεννοήσεων μου με τους υπεύθυνους της περιφέρειας, τον Αύγουστο του 2014, πιστώθηκε στον προϋπολογισμό της περιφέρειας για το 2015 στον κωδ. 973305.05.014.01  το ποσό των 845.000€ για την κατασκευή του έργου. Αυτό που μένει είναι να έρθετε σε επαφή με τη νέα διοίκηση της περιφέρειας για να χρηματοδοτηθεί όλο το έργο, ή με μια προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο θα υλοποιηθεί σίγουρα ο νέος παιδικός σταθμός για τη δημοτική ενότητα Ωρωπίων.

3. ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΡΙΚΟΥ

Έπειτα από αίτημα των οικιστών, συντάχθηκε υδραυλική μελέτη όμβριων Α΄ & Β΄ φάσης στις οδούς Ρόδων – Γαζίας – Μιμόζας στο Βαρικό της Δ.Κ. Σκ. Ωρωπού η οποία έχει κατατεθεί για χρηματοδότηση στην περιφέρεια. Από τον Αύγουστο του 2014, πιστώθηκε στον προϋπολογισμό της περιφέρειας για το 2015  και στον κωδικό 9775.05.012.01 ποσό 100.000€ για την υλοποίηση της Α΄ φάσης.
Θα πρέπει να γίνουν ενέργειες έτσι ώστε να υλοποιηθεί το έργο αφού έχει και εγκεκριμένη πίστωση από την περιφέρεια μέσω προγραμματικής σύμβασης.

4. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ Τ.Κ. ΩΡΩΠΟΥ

Από το Γενάρη του 2011, όταν με κάλεσαν στην Περιφέρεια για τα αντιπλημμυρικά έργα που είχαν ήδη δημοπρατηθεί και συμβασιοποιηθεί από την πρώην Ν.Α.Α.Α., Ρ3, Ρ4, Ρ5 (Αγ. Φανουρίου, Μαυρόρεμα και Κοιμήσεως Θεοτόκου στον Ωρωπό) παρουσία του τότε Δ/ντή Τ.Υ. κ. Στριφτού, του προϊσταμένου κ. Λαούτατζη και της Αντιπ/ρχης κ. Κισκήρα, τους τόνισα εντόνως ότι η μελέτη στην Τ.Κ. του Ωρωπού δεν είναι ολοκληρωμένη και το έργο δε θα καλύψει πλήρως το μεγάλο πλημμυρικό πρόβλημα στον Ωρωπό. 
Η Μελέτη όμως δεν μπορούσε να τροποποιηθεί, με τόσο μεγάλη αλλαγή συμβατικού-οικονομικού αντικειμένου αφού το έργο ήταν  δημοπρατημένο, συμβασιοποιημένο, χρηματοδοτούμενο από το Ε.Σ.Π.Α. και θα απεντασσόταν. Μου δήλωσαν ότι αδυνατούσαν να συντάξουν νέα μελέτη και έτσι προχώρησα στη σύνταξη νέας μελέτης όπου έγινε τοπογραφική αποτύπωση, υδραυλική μελέτη και πάρθηκε και περιβαλλοντική απαλλαγή για την κατασκευή του συμπληρωματικού έργου. Στη μελέτη συντάχθηκε και ένα κομμάτι εσωτερικού δικτύου όμβριων στον οικισμό Αλώνια που είναι εντός σχεδίου.              
Η μελέτη  πέρασε από το Κ.Σ.Ε. και το έργο πρέπει να υλοποιηθεί  από  την Περιφέρεια. Το έργο κατατέθηκε στη Διαχειριστική Αρχή και αξιολογήθηκε θετικά, βγάζοντας απ’ έξω το μικρό δίκτυο όμβριων στα Αλώνια, αφού οι αγωγοί ήταν μικρής διατομής και δεν χρηματοδοτούνται.
Χρειάζεται πίεση προς την περιφέρεια, στην οποία έχει κατατεθεί η μελέτη, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το έργο με την συμφωνία ότι το δίκτυο στα Αλώνια θα γίνει από τον Δήμο, αφού ο Δήμος αποφασίσει ότι είναι απαραίτητο να γίνει.

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

       Η κατασκευή του 2ου Δημοτικού σχολείου του 1ου Νηπιαγωγείου και η μεταφορά του 1ου Γυμνασίου στη Δημοτική Κοινότητα Σκάλας Ωρωπού είναι ήδη σε εξέλιξη και συγκεκριμένα, έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια και πολύ σύντομα ξεκινάνε οι εκσκαφές για τη θεμελίωση από την ανάδοχο εταιρεία. Μια προσπάθεια που είχα ξεκινήσει από το 2003 με έγκριση από τον Ο.Σ.Κ. προγραμματικής σύμβασης (απόφ. 344/207ης συνεδρίασης Δ.Σ. του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και α. π. 15849/07-07-2003) μετά από αίτημα του τότε Δήμου Ωρωπίων. Ακολούθησαν, σύνταξη τοπικού ρυμοτομικού για τη χρήση του χώρου  με συντελεστή δόμησης 7.500 τ.μ.(Φ.Ε.Κ.1067/17-11-2004), γεωλογικές, γεωτεχνικές και κτιριακές μελέτες.
      Δυστυχώς, το 2007 το όλο έργο μεταφέρθηκε στις Σ.Δ.Ι.Τ. από τον Ο.Σ.Κ., χωρίς να γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια από τη νέα διοίκηση του Δήμου να παραμείνει στις προγραμματικές συμβάσεις κάτι για το οποίο είχα παλέψει πολύ μέχρι το τέλος του 2006. Όλοι γνώριζαν τότε, ότι οι Σ.Δ.Ι.Τ. στον Ο.Σ.Κ. είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουν  πράγμα για το οποίο ενημέρωσα και εγγράφως τον τότε δήμαρχο, ενώ τα σχολεία που παρέμειναν στις προγραμματικές συμβάσεις, υλοποιήθηκαν μέχρι το τέλος του 2010 με χρηματοδότηση του Ο.Σ.Κ. ή χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Σ.Π.Α. μέχρι το τέλος του 2012 και στη συνέχεια  ολοκληρώθηκαν. 
      Τελικά, το 2012 έπειτα και από πολλές πιέσεις όλων των ενδιαφερομένων Δήμων αλλά και του δικού μας, για τα 22 σχολεία των δύο συμβάσεων Σ.Δ.Ι.Τ., βρέθηκε η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Jessica, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ελληνικές Τράπεζες  και την Περιφέρεια Αττικής.
Η συνεργασία μου με τον «Ο.Σ.Κ.», σήμερα «ΚΤ.ΥΠ.» ήταν άψογη και καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το φάκελο για τα δικά μας σχολεία καταθέτοντας στοιχεία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οικοπέδου, κτηματολογικό φύλλο και αποδεικτικά κατοχής, το ΦΕΚ ίδρυσης του 1ου Γυμνασίου, καθώς και βεβαίωση από την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α., ότι μπορεί να εκδοθεί πολεοδομική άδεια χωρίς σημειακή τροποποίηση του τοπικού ρυμοτομικού κάτι που ζητούσε ο Ο.Σ.Κ. Έτσι λοιπόν, υπεγράφη το 2014 το ανάλογο «ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ», έπειτα και από την υπ’αρ.2/2014 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Τα σχολικά κτίρια ήδη έχουν ξεκινήσει, θα υλοποιηθούν πολύ γρήγορα και θα λύσουν ένα μεγάλο πρόβλημα της εκπαίδευσης στο Δήμο μας. Πιθανότατα θα χρειαστεί μια μετατόπιση του δρόμου κάτι που θα το ζητήσει η ανάδοχος εταιρεία, αν αυτό τελικά είναι απαραίτητο.

  6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ. ΑΦΙΔΝΩΝ

Για τα σχολεία της Δ.Κ. Αφιδνών έχουν συνταχθεί πρακτικά καταλληλότητας στο τμήμα της Ζ.Ε.Α. Χρειάζεται ξεκαθάρισμα πιθανών καταπατήσεων και σύνταξη τοπικού ρυμοτομικού. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι της δημοτικής αρχής για τη σύνταξη των ανάλογων μελετών από το Δήμο ή τις ΚΤ.ΥΠ. για την κατασκευή των σχολείων. Θέλω να τονίσω εδώ, ότι ο Ο.Ρ.Σ.Α. με έγγραφό του αρ. πρωτ. 3635/19-10-2010 τόνιζε ότι δεν επιτρέπεται η αιτούμενη χρήση (σχολεία) στη θέση «Αλώνι Λιοσάτι» και μόνο με τροποποίηση του Γ.Π.Σ. θα ήταν δυνατή η αλλαγή χρήσης, αλλιώς θα πρέπει να βρεθεί άλλο οικόπεδο.
Για το λόγο αυτό κάναμε και επίσκεψη και στη Δ.Π.Σ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και στον Ο.Ρ.Σ.Α. με παράγοντες της Δ.Κ. Αφιδνών, για να ενημερωθούν και οι ίδιοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει αφού από το 2014 οι χρήσεις της Ζ.Ε.Α., μπορούν να συμπαρασύρουν και το κομμάτι του αγροτεμαχίου που βρίσκετε στη ζώνη Α και μπορεί να συνταχθεί το τοπικό ρυμοτομικό ευκολότερα. 
       
 7. 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ της Δ.Κ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Όσον αφορά τα Σχολεία της Δ.Κ. Καπανδριτίου, επειδή πολλά έχουν ειπωθεί και έγινε μια σοβαρή πολιτική εκμετάλλευση προεκλογικά, θέλω να καταθέσω τα εξής: Ο Ο.Σ.Κ., με έγγραφό του  τον Μάιο του 2011 Α.Π.ΕΓ: 37-00/9734 προς τον τότε Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Λιακόπουλο, ζητούσε την παράταση της παραχώρησης του οικοπέδου που έληγε το 2013. Τότε το έργο, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο,  ήταν στην φάση της αξιολόγησης της εδαφοτεχνικής μελέτης αλλά και της ολοκλήρωσης της μελέτης εφαρμογής. Άρα, δεν μπορούσε να κατατεθεί άμεσα για χρηματοδότηση στο Ε.Σ.Π.Α.. Έγιναν οι ανάλογες συμπληρωματικές ενέργειες στη μελέτη από τον Ο.Σ.Κ. και εκκρεμούσε η παράταση παραχώρησης του οικοπέδου από την Περιφέρεια, κάτι για το οποίο ασχολήθηκε και η πρώην κοινοτάρχης κ. Κελίδου η οποία είδε και η ίδια τις καθυστερήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες: Αποκεντρωμένη Διοίκηση , Δ/νση Δασών, Δασαρχείο Καπανδριτίου κ.ά.
Παρ’ όλα αυτά η παράταση πάρθηκε τον Ιούλιο του 2013. Η διαχειριστική με έγγραφό της προς τον Ο.Σ.Κ. είχε ήδη σταματήσει τις χρηματοδοτήσεις από τον Δεκέμβριο του 2012. Σήμερα η μελέτη χρειάζεται επικαιροποίηση αλλά και τροποποίηση Αρχιτεκτονικού, για να ενταχθεί στη νέα προγραμματική περίοδο του Ε.Σ.Π.Α. 

 8. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Β΄ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η πολεοδομική μελέτη Β΄ παραθεριστικής κατοικίας της παραλίας στην Δ.Κ. Μαρκοπούλου όπως είναι γνωστό είχε κολλήσει από τον Νοέμβριο του 2009, έπειτα από γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Πολιτισμού, αφού μεγάλο μέρος αυτής ανήκε στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο με Φ.Ε.Κ. από το 1986. Έπειτα από πολλές επαφές με το Υπουργείο αλλά και με την Β΄ εφορία αρχαιοτήτων, ζητήσαμε να γνωμοδοτήσει  το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, πράγμα που έγινε. Με ομόφωνη απόφαση του Κ.Α.Σ. (αρ. 6/6-03-2012) σχετικά με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης στην περιοχή που ανήκει στον αρχαιολογικό χώρο (αποφ. Υπ. Πολιτισμού με αρ. ΑΡΧ/Α1/Φ02/43736/1807/11-11-1986) και ειδικότερα στις εκτάσεις που εμπίπτουν στην Π.Ε. 1 επιφανείας 972 στρεμμάτων, Π.Ε. 2 επιφανείας 237 στρεμμάτων και Π.Ε. 4 επιφανείας 341 στρεμμάτων, συνολικά 1550 στρεμμάτων με την αρ. πρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/16819/917/11-04-2012 αποφ. του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, εγκρίθηκε η συνέχιση της πολεοδομικής μελέτης Β΄ κατοικίας της Δ.Κ. Μαρκοπούλου Ωρωπού.
Από εκεί και πέρα, η πολεοδομική μελέτη προσαρμόστηκε στις νέες οριογραμμές των ρεμάτων και επανασυντάχθηκε σε συνδυασμό με την μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας για τις 10 λεκάνες μισγαγκείων της περιοχής, που ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με το αρ.πρωτ. Τ.Ε. 112143/2968/02/07/2014, έγγραφο του τμήματος Υδραυλικών Έργων Λιμενικών Έργων και Εγγείων Βελτιώσεων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
Μετά τη  θεώρηση των οριογραμμών των ρεμάτων, απαιτήθηκε η εναρμόνιση του χάρτη γεωλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με έγγραφο της Δ.Ο.Κ.Κ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και η υποβολή της για έγκριση χωρίς προϋποθέσεις. Με την αρ. πρωτ. 10119/24-02-2014 γνωμοδότηση της Δ.Ο.Κ.Κ., τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του έτους 2004.
Έγινε καθορισμός με συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α. 87 των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, που θεωρήθηκαν με το αρ. πρωτ. 4512/544/04-07-2013 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής.
Έγινε επικαιροποίηση και ενημέρωση του τοπογραφικού υποβάθρου και κτηματολογικού διαγράμματος και διαπιστώθηκαν εκ νέου οι απόψεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, με το αρ. πρωτ. 1856/06-03-2012 έγγραφο της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών  και  κλασσικών Αρχαιοτήτων και  το αρ. πρωτ. 4074/28-06-2012  έγγραφο της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων Αττικής.
      Όλα τα παραπάνω αφορούν και τις 4 ενότητες της Πολεοδομικής μελέτης.
Για την πρώτη ενότητα που είναι και στην τελική φάση, μετά την επικαιροποίηση των αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου της πρώην Κοινότητας Μαρκοπούλου, που έγιναν από το πρώην  Δημοτικό  Συμβούλιο  απόφ.68/01-04-2014, έχουν  κατατεθεί στην Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. σχέδια, κείμενα και ψηφιακά αρχεία για την προώθησή της στο ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και στη συνέχεια στο Σ.τ.Ε. για γνωμοδότησή τους.
Απαιτείται η γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Δήμου για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά την Β΄ ανάρτηση των Π.Ε. 2,3 και 4 για τις οποίες έχει ήδη εισηγηθεί ο μελετητής και στη συνέχεια να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία όπως στην Π.Ε. 1, για γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και στη συνέχεια του Σ.τ.Ε.
Θέλω να τονίσω, ότι πρέπει να πιέσετε στην Περιφέρεια  για την ολοκλήρωση της υδραυλικής μελέτης αντιπλημμυρικού της  περιοχής Φάρου που ανήκει στην Π.Ε. 1, η οποία βρίσκεται σε στάδιο προμελέτης, για να κατασκευαστεί ως έργο, κάτι που είναι απαραίτητο για να κυρωθεί η πράξη εφαρμογής αφού τελειώσει από το Σ.τ.Ε.. Καθώς και να εκπονηθεί η υδρογεωλογική μελέτη για τη μείωση της ζώνης προστασίας του νεκροταφείου, κάτι που αφορά τις Π.Ε. 1 και 4.
Τέλος θα επισημάνω, ότι  πρέπει πιέζετε καθημερινά τις υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α. διότι ο φάκελος είναι ολοκληρωμένος και χρειάζεται μόνο έλεγχος από την κ. Παύλου, νέα υπεύθυνη  του φακέλου και  τον κ. Ψυχογιό νέο Δ/ντη της Δ.Π.Σ. 

 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Για το νέο Δημοτικό Σχολείο στην Δ.Κ. Μαρκοπούλου δεν έχω να πω πολλά. Θέλω όμως να τονίσω ότι αν δε βγάζαμε καινούργια άδεια στο οικόπεδο που μεταστεγάστηκε το σχολείο, ίσως να μην γινόταν ποτέ. Ένα οικόπεδο ακατάλληλο για χρήση, με παράνομη άδεια αφού η πρόσβασή του ήταν μέσα από ιδιοκτησία ενός ιδιώτη, με τον οποίο και υπογράψαμε ιδιωτικό συμφωνητικό για να μας επιτρέψει την πρόσβαση μέσα από την ιδιοκτησία του για τη μεταφορά των αιθουσών.
Το πρόβλημα ξεπεράστηκε αφού δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς, με νέα άδεια κάτι που απαίτησε και ο Ο.Σ.Κ. αλλά και ο ανάδοχος αφού και η χρηματοδότηση ήταν από το Ε.Σ.Π.Α. Θα πρέπει να φροντίσετε να αποκατασταθεί το οικόπεδο στην πρότερή του κατάσταση και να μεταφερθούν οι αίθουσες. Επίσης, έπειτα από την αποπεράτωση του σχολείου, η οποία πιστεύω ότι θα γίνει σε ένα με δύο μήνες, ίσως χρειαστεί να γίνει ένα μικρό έργο όμβριων στην είσοδό του.
   
 10. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ. ΚΑΛΑΜΟΥ

Για το Βρεφονηπιακό Σταθμό της Δ.Κ. Καλάμου, θα επισημάνω μόνο ότι έγινε ένας αγώνας δρόμου για τη σύνταξη και ωρίμανση της μελέτης, έτσι ώστε να προχωρήσει στη χρηματοδότηση. Συντάχθηκαν, γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη από την αρχή, Κ.Ε.Ν.Α.Κ. και προσαρμογή αρχιτεκτονικών, έγινε επικαιροποίηση της μελέτης με τις νέες τιμές του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και εκδόθηκε και η Πολεοδομική άδεια. Έτσι η πρόταση κατατέθηκε για χρηματοδότηση σε ένα πολύ ανταγωνιστικό μέτρο, το τελευταίο για το Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, αφού και οι προτάσεις ήταν πολλές και υπήρχε άμεση αξιολόγηση.
Το έργο εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε, υπογράφηκε η σύμβαση και σήμερα υλοποιείται. Αυτό που θέλω να τονίσω, είναι ότι η  προσπάθειά σας για χρηματοδότηση αγοράς οικοπέδου από το Ε.Σ.Π.Α. για τη δημιουργία προσβασιμότητας του έργου, κάτι που το θεωρώ απίθανο, είναι για μένα μια κίνηση που μπορεί να θεωρηθεί το έργο μη λειτουργικό, με κίνδυνο να απενταχθεί. Θα πρέπει να προχωρήσετε στη λύση της διαπλάτυνσης της οδού πρόσβασης, σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε και η πολεοδομική άδεια, ή αν δεν είναι συμφέρουσα η λύση αυτή οικονομικά, να προχωρήσετε στην αγορά  του οικοπέδου από πόρους του Δήμου.

       11. ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΟΠΟΥ

Η μελέτη για την ανάδειξη και προστασία του βιοτόπου στη θέση αλυκές των Δ.Κ. Σκάλας Ωρωπού και Νέων Παλατίων, μια πραγματικά δύσκολη μελέτη, είναι στο τελικό της στάδιο. Ανατέθηκαν και ολοκληρώθηκαν η τοπογραφική αποτύπωση του χώρου μελέτης, η οριστική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία έχει πάρει όλες τις εγκρίσεις, η Αρχιτεκτονική μελέτη που συντάχθηκε και με την βοήθεια του Πολυτεχνείου και μάλιστα βραβεύτηκε στην Ιταλία σε ανάλογο συνέδριο για αναπλάσεις βιοτόπων. Υπολείπονται συνοδευτικές μελέτες που αφορούν στον έλεγχο αλατότητας του νερού της λίμνης, για να ολοκληρωθεί και να χρηματοδοτηθεί κάτι που το θεωρώ βέβαιο από την νέα προγραμματική περίοδο του Ε.Σ.Π.Α.  

     12. ΝΕΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Έχουν συνταχθεί και είναι στην Τεχνική Υπηρεσία οι κάτωθι μελέτες: 

      α/ Προμελέτη και οριστική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κατασκευής Τοπικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, καθώς και Μελέτη Εφαρμογής με αναλυτικό προϋπολογισμό για την κατασκευή του έργου. Είναι ένα σημαντικό έργο που θα λύσει πολύ σοβαρά προβλήματα, (περιβαλλοντικά και οικονομικά), του Δήμου Ωρωπού. Θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η κατασκευή του αφού θα υπάρξουν και χρηματοδοτήσεις για ανάλογο αντικείμενο, από τη νέα προγραμματική περίοδο του Ε.Σ.Π.Α.
β/ Οριστική μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης του Οικισμού Βαρικού των Δ.Κ. Σκάλας Ωρωπού και Νέων Παλατίων. Η μελέτη έχει αναλυτικό προϋπολογισμό και  περιβαλλοντική   αδειοδότηση  και   είναι έτοιμη  για χρηματοδότηση.  Θα πρέπει να γνωρίζεται ότι το πρόβλημα υδροδότησης αυτού του πολύ μεγάλου οικισμού, ταλαιπωρεί πολλά χρόνια τους κατοίκους που μένουν μόνιμα εκεί. 
γ/ Οριστική μελέτη δικτύου όμβριων Δ.Κ. Καπανδριτίου. Η μελέτη αφορά το κεντρικό δίκτυο του οικισμού και έχει αναλυτικό προϋπολογισμό. Δε χρηματοδοτήθηκε αν και κατατέθηκε για χρηματοδότηση, διότι οι αγωγοί ήταν μικρής διατομής αλλά μπορεί να κατασκευαστεί από πόρους του Δήμου ή της Περιφέρειας. 
δ/  Μελέτη προμήθειας Τηλεέλεγχου –Τηλεχειρισμού. Η μελέτη αφορά τα Η/ Μ του μεγάλου έργου ύδρευσης που κατασκευάσθηκε από την πρώην Ν.Α.Α.Α. στον πρώην Δήμο Ωρωπίων. Η  μελέτη συντάχθηκε με τη βοήθεια του Δήμου και κατατέθηκε στη Περιφέρεια, αφού αυτή ήταν φορέας υλοποίησης του αρχικού έργου. Κατατέθηκε στο Π.Ε.Π. και εντάχθηκε μετά από πολλές προσπάθειες αφού το έργο δεν ήταν λειτουργικό. Η προμήθεια έχει προκηρυχθεί, έχει συμβασιοποιηθεί και θα υλοποιηθεί άμεσα. Είναι κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει από την αρχή σαν ενιαίο  έργο, αλλά ποτέ κανείς δεν κατάλαβε γιατί έπρεπε να γίνει με δύο ειδικούς προϋπολογισμούς και το έργο να είναι θαμμένο και ανενεργό εδώ και τέσσερα χρόνια.
ε/   Συντάχθηκαν μελέτες, χρηματοδοτήθηκαν και ολοκληρώθηκαν από το Π.Ε.Π. Αττικής τα έργα:
         -Η κατασκευή αγωγών όμβριων στη Δ.Κ. Μαρκοπούλου
         -Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου στη θέση Ρίζες της Δ.Κ. Καλάμου (καθώς και κατασκευή εξωτερικού ύδραγωγείου στη θέση  Αυλοτόπι, από ιδίους πόρους). 
      στ/ Χρηματοδότηση 100% από το Π.Ε.Π. Αττικής για την ολοκλήρωση του Κ.Α.Π.Η. της Δ.Κ. Νέων Παλατίων . Μια προσπάθεια δύσκολη, που ξεκίνησε από τον Δήμο αφού  βρήκαμε ανοιχτό μέτρο χρηματοδότησης σε ένα έργο δημοπρατημένο, συμβασιοποιημένο, με τροποποιημένη την αρχική στατική μελέτη το οποίο βρισκόταν σε αναστολή εργασιών. Μετά την συνεργασία που είχαμε με την Περιφέρεια, καταφέραμε να το εντάξουμε με μηδενική δαπάνη από τον Δήμο και την Περιφέρεια.
       ζ/ Δημοπρατήθηκαν, συμβασιοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν, όλα τα ενταγμένα έργα των πρώην Δήμων και κοινοτήτων του νέου καλλικρατικού Δήμου Ωρωπού (Μαρκοπούλου, Αυλώνα, Πολυδενδρίου και Καλάμου) που αφορούσαν αντικαταστάσεις ή νέα δίκτυα ύδρευσης. Τα έργα είχαν ενταχθεί το 2009-2010 και είχε καθυστερήσει πολύ η δημοπράτησή τους, λόγω μη ύπαρξης διαχειριστικής επάρκειας από τους πρώην Ο.Τ.Α., ή καθυστέρησης της διαδικασίας δημοπράτησης (Αυλώνας), με μεγάλο κίνδυνο  να απενταχθούν. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες στη λειτουργία του Δήμου τον πρώτο χρόνο, τα έργα υλοποιήθηκαν και θέλω να τονίσω ότι πολλοί Δήμοι έχασαν ενταγμένα έργα λόγω της συνένωσης του Καλλικράτη. 
         
             13.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Γ.Π.Σ.)

α/ Το Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Ωρωπίων και της πρώην Κοινότητας Συκαμίνου αφού μας το επέστρεψε το 2012 ο Ο.Ρ.Σ.Α., έξι χρόνια μετά αφού δεν μπόρεσε να το ολοκληρώσει, δημοπρατήθηκε και όπως γνωρίζετε βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης των μελετητικών γραφείων ώστε να αναδειχθεί ανάδοχος μελετητής για τη συνέχιση της Β΄ φάσης (Β1 & Β2 στάδιο). Θα χρειαστούν μερικές διορθώσεις στην Α΄ φάση (καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης) για να συνεχίσει η Β΄ φάση, κάτι που θα κάνει ο μελετητής. Εύχομαι να τελειώσει μέχρι το τέλος αυτής της θητείας της Δημοτικής αρχής, κάτι που είχα ξεκινήσει από το τέλος του 2005, με σύνταξη τευχών δημοπράτησης που είχαν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και εξασφαλισμένη πίστωση από πόρους του Δήμου για την εκπόνηση του. Η  ανάθεση του Γ.Π..Σ. όμως από την επόμενη διοίκηση το 2007 στον Ο.Ρ.Σ.Α. ήταν τροχοπέδη, χάνοντας έτσι οκτώ ολόκληρα χρόνια όπως δυστυχώς τότε είχα προβλέψει.
β/ Το Γ.Π.Σ. της Δ.Κ. Καλάμου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης και του Β΄1 σταδίου που πέρασαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει ολοκληρωθεί και το Β΄2 Στάδιο το οποίο βρίσκεται στον Ο.Ρ.Σ.Α. για έγκριση. Θα χρειαστεί να γίνει προσαρμογή της μελέτης στις χρήσεις γης του νέου νόμου 4269 Φ.Ε.Κ. 142Α /28-06-14 εγκύκλιος α.π.38525/06-08-14 του Υ.Π.Ε.Κ.Α έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και να μην είναι θιγόμενη. Θεωρώ ότι προχώρησε πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο Γ.Π.Σ. στην Αττική και βρίσκεται σε ένα ώριμο στάδιο για να εγκριθεί και να μπορέσει ο Κάλαμος να βρει τη χωροταξική του ταυτότητα. Θέλω να σημειώσω για την οριοθέτηση του οικισμού Καλάμου ότι αφού έγινε ανασύνταξη της μελέτης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. κατατέθηκε στο Σ.τ.Ε. για έγκριση. Θα πρέπει να παρακολουθείτε τη διαδικασία έτσι ώστε να ολοκληρωθεί. 
γ/ Το Γ.Π.Σ. της Τ.Κ. Πολυδενδρίου, μετά την ανασύνταξή του και την κατάθεσή του εκ νέου στον Ο.Ρ.Σ.Α., πέρασε όπως γνωρίζετε από την Εκτελεστική Επιτροπή και επεστράφη στον Δήμο. Η πρόταση πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκριμένες  παρατηρήσεις, μετά από συνεννόηση με τον Οργανισμό και βρίσκεται στην τελική του φάση. Μετά την έγκριση της Σ.Μ.Π.Ε. από την Ε.Υ.ΠΕ., θα περάσει για δεύτερη φορά από την εκτελεστική του Ο.Ρ.Σ.Α. και θα πάει για υπογραφή Υπουργού. Οι υπηρεσίες στις οποίες έχει σταλεί η Σ.Μ.Π.Ε. από την Ε.Υ.ΠΕ. για να γνωμοδοτήσουν,  βρίσκονται στην τεχνική υπηρεσία με αριθμούς πρωτοκόλλου για να παρακολουθηθεί η διαδικασία, αν και απ’ όσο γνωρίζω έχει ολοκληρωθεί.
  δ/ Το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της Δ.Κ. Αφιδνών όπως γνωρίζετε έχει ολοκληρωθεί η Α΄ φάση, η οποία πρέπει να περάσει από Δημ. Συμβούλιο και να προχωρήσουν τα Β1 και Β2 στάδια. Δυστυχώς, οι καθυστερήσεις για την έγκριση της Α΄ φάσης από το τοπικό συμβούλιο ήταν μεγάλες αλλά και δικαιολογημένες. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσει διορθώνοντας τις αστοχίες της  Α΄ φάσης που έχουν επισημάνει έγκριτοι μηχανικοί αλλά και γνώστες της περιοχής των Αφιδνών,  για συνεχιστεί η εκπόνηση του Β΄ σταδίου.
ε/ Για το Γ.Π.Σ. της Δ.Κ. Αυλώνα δυστυχώς δεν προχωρήσαμε αφού ήταν μια ανάθεση με χρηματοδότηση από τον ΘΗΣΕΑ, που όπως ίσως γνωρίζετε σταμάτησε να χρηματοδοτεί έργα που είχαν συμβασιοποιηθεί μετά τον Ιούνιο του 2010. Το μελετητικό γραφείο που έχει αναλάβει τη μελέτη, έχει είδη εκπονήσει το Α΄ στάδιο και περιμένει εντολή από τον Δήμο για τη συνέχεια της μελέτης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί πίστωση από τους πόρους του Δήμου έτσι ώστε να πληρωθεί η μελέτη και να ολοκληρωθεί, αν αυτή είναι η βούληση της Δημοτικής Αρχής.
στ/ Το Γ.Π.Σ. της Τ.Κ. Μαλακάσας και η επέκταση σχεδίου σε Μήλεσι και Μαλακάσα είναι μια μελέτη που εκπονείται πάνω από 15 χρόνια από την εποχή της προεδρίας Μανίκα. Δυστυχώς, για άγνωστους λόγους το 2009 λύθηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο μελετητή και έκτοτε η μελέτη έχει μείνει στάσιμη. Βρίσκεται όμως σε προχωρημένο στάδιο όσον αφορά το Γ.Π.Σ. Το πρόβλημα έχει να κάνει με τη γνωμοδότηση του Δασαρχείου για τις δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις. Στις αναδασωτέες εκτάσεις, πολλές από αυτές είναι γεωργικές τις οποίες οι ιδιοκτήτες τους δεν τις δήλωσαν έπειτα από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τα τελευταία 10-15 χρόνια και τώρα δεν μπορούν να αποχαρακτηριστούν. Έτσι, και με την προτροπή του δασαρχείου δεν προχωρήσανε σε γνωμοδότηση έως ότου εκδοθούν οι νέοι δασικοί χάρτες που θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Σε άλλη περίπτωση, αν προχωρούσαν σε γνωμοδότηση, αυτές οι εκτάσεις θα παρέμεναν αναδασωτέες και έτσι δεν θα μπορούσαν μέσα από το Γ.Π.Σ. να αξιοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες τους.
ε/ Για το Γ.Π.Σ. της Δ.Κ. Καπανδριτίου έχω τονίσει και άλλες φορές ότι ήταν  λάθος, κατά την δική μου εκτίμηση, η προσφυγή στο Σ.τ.Ε. από την πρώην Κοινότητα Καπανδριτίου κατά του Γ.Π.Σ. και αυτό γιατί μέχρι και σήμερα, αφού δεν έχει βγει η οριστική απόφαση από το Σ.τ.Ε., δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Θα έπρεπε να είχε γίνει αποδεκτό το Γ.Π.Σ. το 2004, αφού ήταν στο χέρι της Κοινότητας να μην προχωρήσει στην υλοποίηση κάποιων θεσμοθετημένων χρήσεων, με τις οποίες διαφωνούσε και μετά από μια πενταετία όπως προβλέπεται και από το νόμο, να είχε προχωρήσει στην τροποποίησή του. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα, μετά από δέκα χρόνια ακόμα περιμένουμε την απόφαση του Σ.τ.Ε., για να ξεκινήσουμε στη συνέχεια στη  τροποποίηση του Γ.Π.Σ.

Θέλω να τονίσω έτσι για την ιστορία ότι τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας μας 2011-2012 ο Ο.Ρ.Σ.Α. επί προεδρίας Πολύζου, ασχολιόταν μόνο με την σύνταξη του νέου Ρυθμιστικού και είχε παγώσει όλα τα Γ.Π.Σ. Τα πράγματα άλλαξαν μόλις ανέλαβε η νέα πρόεδρος του Οργανισμού κα. Μπάτσιου, με την οποία είχαμε άριστη συνεργασία και προχωρήσαμε τις διαδικασίες των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Είναι ίσως η πρώτη φορά που Πρόεδρος του Ο.Ρ.Σ.Α. κάνει η ίδια αυτοψία στην περιοχή μας δύο φορές, για να έχει εικόνα και να προχωρήσουν διαδικασίες και συγκεκριμένα για το Γ.Π.Σ. της Δ.Κ. Πολυδενδρίου. 

              14. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΑΣΠΡΟΧΩΡΙΟΥ ,  Δ.Κ. ΑΥΛΩΝΑ 

Για την επέκταση του σχεδίου της Δ.Κ. Αυλώνα όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε στη φάση της εξέτασης των ενστάσεων μετά την πρώτη ανάρτηση και τη συνέχιση της μελέτης στα επόμενα στάδια. Πιστεύω πως είναι μια μελέτη που θα προχωρήσει γρήγορα εφ’ όσον υπάρχει και η πολιτική βούληση από εσάς.
Αυτό που πρέπει να γίνει όμως, είναι η αναθεώρηση του παλαιού σχεδίου της Δ.Κ. Αυλώνα που θα λύσει προβλήματα εκατοντάδων πολιτών που βασανίζονται πολλά χρόνια τώρα. Η παλαιά προγραμματική σύμβαση με την πρώην Νομαρχία, δεν μπόρεσε να προχωρήσει αφού είχε δημοπρατηθεί πριν την τροποποίηση του 3316 και το ποσόν του ενός εκατομμυρίου που έπρεπε να δοθεί θεωρήθηκε υπέρογκο από την Περιφέρεια, αφού με την αλλαγή των εκπτώσεων του 3316 τον Ιούνιο του 2011, θα μπορεί η μελέτη να εκπονηθεί με πολύ λιγότερα χρήματα. Θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με την νέα διοίκηση της περιφέρειας για πιθανή χρηματοδότηση, ή να ανατεθεί η μελέτη με πόρους του Δήμου. Είναι επιτακτική ανάγκη να εκπονηθεί αυτή η μελέτη γιατί αλλιώς δε θα  λυθούν ποτέ τα χωροταξικά προβλήματα της Δ.Κ. Αυλώνα.
    Η οριοθέτηση του οικισμού Ασπροχωρίου, ήδη έχει αναρτηθεί και έχουν υποβληθεί ενστάσεις οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν από το Δημ. Συμβούλιο  έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για την οριοθέτηση του οικισμού, ως οικισμός προ του 1923. 

             15. ΤΟΠΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Από τα πρώτα πράγματα που έκανα με την ανάληψη των καθηκόντων μου τον Γενάρη του 2011, ήταν να επισκεφτώ τον Υ.Π.Ε.Κ.Α. και τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού για να ενημερωθώ για όλα τα πολεοδομικά θέματα που ήταν σε εκκρεμότητα. Ευτυχώς, τότε ήταν ακόμα υπεύθυνη για την περιοχή μας η κ. Αγγελική Γαλάτη, παλιά φίλη και καλή γνώστης των θεμάτων της Βόρειας Αττικής.
      Όσον αφορά το τοπικό ρυμοτομικό για την ανέγερση Δημαρχείου στη θέση Αλώνια της Δ.Κ. Σκάλας Ωρωπού, από τις 22-9-2010 είχε σταλεί έγγραφο από την Δ.Π.Σ. προς την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής και τον πρώην Δήμο Ωρωπίων που ενημέρωνε ότι δεν είχε γίνει η δημοσίευση της Σ.Μ.Π.Ε., όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, λόγος για τον οποίο το Σ.Τ.Ε. είχε επιστρέψει τον φάκελο  με την αρ. Δ 150/2010 Πρακτικό και Γνωμοδότησή του. Το έγγραφο εστάλη  εκ νέου, μετά και από αίτημα δικό μου τον Μάιο του 2011 προς την νέα Περιφέρεια Αττικής πλέον, για να γίνει η διαδικασία από τις  υπηρεσίες στις οποίες είχε γίνει νέα κατανομή αρμοδιοτήτων.
Επί ενάμισι χρόνο και εγώ και η κ. Γαλάτη προσπαθούσαμε να βρούμε την Σ.Μ.Π.Ε., αλλά και ποια υπηρεσία έχει την αρμοδιότητα για να τη δημοσιεύσει. Θέλω να τονίσω εδώ ότι φάκελος για το τοπικό ρυμοτομικό στο Δήμο δεν υπήρχε αλλά ούτε και αντίγραφο της Σ.Μ.Π.Ε.. Το θέμα το χειριζόταν κάποιος εξωτερικός συνεργάτης χωρίς ανάθεση, όπως με ενημέρωσαν από την τεχνική υπηρεσία. Τελικά, αφού βρέθηκε η μελέτη από τη ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης στάλθηκε στο Δήμο και έγινε η δημοσίευση της από τις υπηρεσίες μας και στη συνέχεια επεστράφη στη Δ.Π.Σ. για συνέχιση της διαδικασίας. Τέλος του 2013, μαζί με τον κ. Μπαρδάκα επισκεφτήκαμε την κ. Σπηλιωπούλου, αντικαταστάτρια της κ. Γαλάτη στη Δ.Π.Σ. την οποία είχα προσωπικά ενημερώσει για το θέμα και καταγράψαμε όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 
Δυστυχώς, λόγω της παρέλευσης αρκετού χρόνου από το 2008 που ξεκίνησε η διαδικασία θα έπρεπε να γίνει νέα κατανομή των απαιτούμενων κτιρίων, με νέο τοπογραφικό όπου θα φαίνονται και οι δρόμοι πρόσβασης στα κτίρια. Το θέμα το γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Μπαρδάκας που έχει και τον ανάλογο φάκελο καθώς και ο κ. Καρίνος. Θέλω να τονίσω, έτσι για την ιστορία, ότι η διαδικασία αυτή είχε ξεκινήσει από το τέλος του 2005 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ωρωπίων.

16. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ
      
         Μετά τις πλημύρες του 2012, ήμουν σε συνεχή επαφή με την Περιφέρεια, τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κο. Ασπρουλάκη και την υπεύθυνη υδραυλικών έργων κα. Αφρατέου,  για να κατασκευαστούν νέα τοιχία αντιστήριξης  στις όχθες του Ασωπού μετά την Λ. Χαλκουτσίου, να καθαριστεί η κοίτη του αλλά και να θωρακιστούν τα τοιχία από την εξωτερική μεριά στον οικισμό της Αγ. Παρασκευής. Η μελέτη ολοκληρώθηκε πριν από ενάμιση χρόνο περίπου, δημοπρατήθηκε, συμβασιοποιήθηκε και το έργο σήμερα ολοκληρώνετε. Θέλω να ελπίζω ότι το έργο θα κατασκευαστεί γρήγορα για μην ξαναζήσουν οι κάτοικοι τις δύσκολες στιγμές του 2012. Σημειώνω ότι η κοίτη του Ασωπού δεν έχει καθαριστεί σοβαρά εδώ και πολλά χρόνια και θα πρέπει να γίνει με σοβαρή επίβλεψη και κατευθύνσεις από τον Δήμο και να επαναλαμβάνετε κάθε χρόνο. Το ίδιο βέβαια πρέπει να γίνεται  και στα ρέματα των  Δ.Κ. Αυλώνα, Αφιδνών και Καλάμου στα οποία αντιμετωπίσαμε σοβαρά προβλήματα. 

               17. ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ

Για την καθίζηση του οδοστρώματος στη θέση Πηγαδάκια, μετά από αλληλογραφία που είχα με την Περιφέρεια ανακάλυψα ότι το 2008 είχε συνταχθεί Γεωτεχνική Μελέτη, αλλά ποτέ δεν ζητήθηκε από το Δήμο για τη συνέχιση της διαδικασίας. Ζήτησα τη μελέτη που παρέμενε  στα ράφια της Δ9 για έξι ολόκληρα χρόνια, η οποία   θεωρήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και μας εστάλη στο Δήμο το 2014. Θέλω εδώ να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους της Δ9 αλλά και της Δ.Δ.Ε. για το ενδιαφέρον τους να βρεθεί η μελέτη, αφού οι πιο πολλοί υπάλληλοι είχαν συνταξιοδοτηθεί και δεν γνώριζαν που βρισκόταν. Στον προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2014 υπάρχει πίστωση για τη σύνταξη της οριστικής μελέτης, ώστε να γίνει προσπάθεια για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου, κάτι που πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχε γίνει από το 2008. Η μελέτη φέρει ενδεικτικό προϋπολογισμό περίπου 1.000.000€, από τα οποία 200.000€ αφορούν κατασκευή λιμενικού έργου. Πιστεύω ότι το έργο μπορεί να υλοποιηθεί με πολύ λιγότερα χρήματα αφού συνταχθεί η οριστική μελέτη.

  -   Τέλος, θα ήθελα να απαντήσω στο υποθετικό ερώτημα, γιατί όλα αυτά που αναφέρω ότι θα πρέπει να γίνουν δεν έγιναν μέσα σε αυτά τα τρεισήμισι χρόνια.
Η απάντηση είναι απλή. Η διοικητική μεταρρύθμιση που μας επέβαλαν, χωρίς σχεδιασμό, οργάνωση υπηρεσιών, πόρους και γενικά υποστήριξη από την κεντρική εξουσία, μας ανάγκασε να βαδίζουμε στα τυφλά για ενάμιση και πλέον χρόνο. Δεν γνώριζαν και οι υπηρεσίες ποιος είχε ποια αρμοδιότητα, με μια κρατική διοίκηση να αποδυναμώνεται από τεχνοκράτες υπαλλήλους, αφού πολλοί βγήκαν  στη σύνταξη.   Μια τεχνική υπηρεσία να δηλώνει αδυναμία να   επιβλέψει,   πολεοδομικές μελέτες και   να  προωθήσει έργα ή προτάσεις (τεχνικά δελτία, μελέτες) στα χρηματοδοτικά προγράμματα, απασχολημένη στο 80-90% με την καθημερινότητα. Η τεχνική υπηρεσία, η  Πολεοδομία αλλά   και  άλλες  υπηρεσίες,  θα  έπρεπε  να  έχουν  το  τριπλάσιο  και  παραπάνω από το προσωπικό  που υπάρχει και  να είναι και έμπειροι τεχνοκράτες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτού του μεγάλου Δήμου. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά, γνωρίζουμε τα προβλήματα, πολλά έχουν δρομολογηθεί (που δυστυχώς δεν είχαν ανοίξει ποτέ και ήταν αφημένα στη μοίρα τους), σίγουρα θα ανοίξουν και άλλα, όμως επιβάλλεται να μπουν προτεραιότητες, χωρίς τοπικισμούς , πολλή δουλειά και πάνω από όλα πολιτική βούληση.

Πολλά από αυτά χρειάζονται δύο, ίσως και τρεις θητείες για να λυθούν, πολύ δε περισσότερο που μετά τον Καλλικράτη η δημόσια διοίκηση είναι διαλυμένη. Το μεγαλύτερο όμως έγκλημα στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι η απαξίωση των πεπραγμένων, κάτι που πιστεύω ακράδαντα και η ιστορία έχει δείξει ότι χάσαμε πολλά γιατί κάποιες νέες διοικήσεις, διέγραψαν ότι  έγινε στο παρελθόν αφού νόμιζαν ότι αν θα γίνουν από την αρχή κάποια πράγματα θα γίνουν καλύτερα.
Είμαι στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση
                                                                       Ωρωπός    12/12/2014
          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΚΑΛ.  ΗΛΙΑΣΚΟΣ

                                                                Πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
                                                                        και Περιβάλλοντος Δήμου Ωρωπού

Δεν υπάρχουν σχόλια: