Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Κύριε Φοργιάρη, ξεκινούν οι αφιερώσεις!!!!!!!!

ο δραγάτης
-Οι αφιερώσεις αφορούν πρωτίστως τον κ. Φοργιάρη και δευτερευόντως το σύνολο των μελών του ΔΣ της ΚΕΔΩ.
-Κύριε Φοργιάρη, έχω την εντύπωση λόγο προτέρου ένστολου έντιμου βίου,θα σας διέκρινε η νομιμότητα των πράξεων σας!!!!!!!!
-Κύριε Φοργιάρη,οι αποφάσεις της ΚΕΔΩ αναρτούνται στο διαδίκτυο;;;;;;;;;;;;
-Κυριε Φοργιάρη, υπάρχει απόφαση της ΚΕΔΩ για το "παζαράκι";;;;;;;;;;;;;;;


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΗ
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας:106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213-1313113, -3115, -3106, -3108, -3102
FAX: 210-3389147 Αθήνα, 22 Ιουλίου 2010
ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”».
..................ως φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: