Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021

Υπηρετώντας αξίες πάντα δικαιώνεσαι


 Οι αξίες βρίσκονται σε κάθε άνθρωπο και έχουν προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική σημασία.Είναι αυτές που διαμορφώνον την ταυτότητα του.

Είναι σημαντικό όλοι οι άνθρωποι σε όποια φάση της ζωής μας και αν βρισκόμαστε να αναλογιζόμαστε ποιες είναι οι πραγματικές μας αξίες και με βάση αυτές να βάζουμε τα όρια μας.

Οι αξίες είναι Ηθικές (εντιμότητα, σεβασμός, αξιοπρέπεια),ψυχικές αξίες(τόλμη, υπομονή, αισιοδοξία αυτοπεποίθηση),πνευματικές (μελέτη, κριτική, αξιολόγηση),κοινωνικές (συνεργασία, εργατικότητα, πειθαρχία, κοινωνική συνείδηση),πολιτικές αρετές (δημοκρατικό πνεύμα, υπεράσπιση  των πολιτικών δικαιωμάτων).
Δεν υπάρχουν σχόλια: