Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019

Δήμος Ωρωπού:Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμάτων

Δεν θα ανακαλύψουμε εμείς την πυρίτιδα!!!!!!!!!!!!!!

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΙ ΛΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α.) !ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΣΜΑ:


 Η δυνατότητα του φορέα να τοποθετήσει άμεσα, χωρίς χωματουργικές εργασίες εργολαβίες και ειδικές άδειες, έναν πλήρη και ολοκληρωμένο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.).
 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ:
Λυόμενος, ώστε να μπορεί άμεσα να «μετακινηθεί» και να τοποθετηθεί σε άλλο σημείο, ανάλογα των αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
·       Άμεση τοποθέτηση. Γρήγορη εγκατάσταση.

·       Χαμηλό κόστος εγκατάστασης.

·       Δυνατότητα άμεσης επέκτασης, με αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας, σε αντιστοιχία με τις εποχιακές διακυμάνσεις των παραγόμενων αστικών απορριμμάτων, (καλοκαιρινή περίοδος κλ.π.).

·       Δραστική μείωση λειτουργικών εξόδων και σημαντική εξοικονόμηση πόρων του προγράμματος συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων, στο χώρο τελικής διάθεσης (Χ.Υ.Τ.Α. / Χ.Υ.Τ.Υ.) ή επεξεργασίας (Κ.Δ.Α.Υ. κλ.π.).

·       Υπερδιπλασιασμός των μεταφερόμενων όγκων αποκομιδής απορριμμάτων, με δυνατότητα περισσοτέρων του ενός δρομολογίου αποκομιδής απορριμμάτων.

·       Ορθολογικότερη αποκομιδή με δυνατότητα αραίωσης της συχνότητάς της και βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Ο πρωτοποριακός  σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων, σαφώς πλεονεκτεί προσφέροντας:

Υψηλή ποιότητα, μια και ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, κατά ΙSΟ 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατά ISO 14001 και υγιεινής και ασφάλειας CE.

 Ο νέος κινητός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), θα αποτελέσει μια αποδοτική και αποτελεσματική λύση για τις παρούσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες 

1 σχόλιο:

admin είπε...

Ο σταθμός μεταφόρτωσης που φαίνεται στη φωτογραφία, υπάρχει κάπου εγκατεστημένος; υπάρχουν προμηθευτές;