Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

Δήμος Ωρωπού: "Συνεργασία Ευθύνης" και "Συμμαχία Δημιουργίας"

Προς Ωρωπαίους πρώτης και τελευταίας επιστολής το ανάγνωσμα......κατά Μπουλέκο!!!!

"Συνεργασία"
Συνεργασία σε μια ομάδα είναι μια επιλογή που συμβάλει στην άρση των εμποδίων και στη διαχείριση των δυσκολιών.
"Ευθύνη"
Ευθύνη-υπευθυνότητα  είναι η υποχρέωση κάποιου να δίνει λόγο για τις ενέργειες του και να λογοδοτεί για ότι ενδεχομένως συμβαίνει.
"Συμμαχία"
Συμμαχία,σημαίνει συμφωνία τουλάχιστον μεταξύ δύο.
"Δημιουργία"
Δημιουργία-δημιουργικότητα-δημιουργική σκέψη είναι η παραγωγή νέων ιδεών.
**************Ο Δήμος Ωρωπού δεν μπορεί να είναι παίγνιον της απερχόμενης Δημοτικής αρχής,όταν μάλιστα έχει πολλά ανοικτά "ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ"!!!!Ο τόπος πρέπει να πάει μπροστά και για να πάει μπροστά πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει μόνο με Συνεργασία,Ευθύνη,Συμμαχία και Δημιουργικότητα.
Όσο ποιο γρήγορα αυτό γίνει κατανοητό τόσο το καλύτερο για το τόπο μας.***********
Δημοσιεύω τα θέματα του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο αναβλήθηκε λόγω απαρτίας....κάποιοι κάνουν το παιγνίδι της απερχόμενης δημοτικής αρχάς!!!!!!Μπορεί και να μην το έχουν καταλάβει!!!!!!!!!!!!!Mάλλον δεν τα έκριναν σοβαρά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης!!!!
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΩΡΩΠΟ Y ΣΤΙΣ 20/11/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:32143/15-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώσεις – Ανάγνωση εγγράφων ΘΕΜΑ 1ο : Αντικατάσταση μελών επιτροπών παρακολούθησης προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια Αττικής. Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Γιασημάκης Γεώργιος. ΘΕΜΑ 2ο :Τροποποίηση της αριθμ. 91/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Διαμόρφωση οδού Μαρμαρά για την αποχέτευση των ομβρίων στο Δήμο Ωρωπού». Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Γιασημάκης Γεώργιος. ΘΕΜΑ 3ο :Τροποποίηση της αριθμ. 135/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου από βλάβες ύδρευσης». Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Γιασημάκης Γεώργιος. ΘΕΜΑ 4ο :Τροποποίηση της αριθμ. 136/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Συντηρήσεις Επισκευές οδικού δικτύου 2016». Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Γιασημάκης Γεώργιος. ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός δυο μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών(άρθρο 1 του Π.Δ.270/81)για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Ωρωπού για το έτος 2019. Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Γιασημάκης Γεώργιος. ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός επιτροπής εκτίμησης και καταλληλότητας κατά περίπτωση στην εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων για το έτος 2019. Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Γιασημάκης Γεώργιος. ΘΕΜΑ 7 ο :Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2019. Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Γιασημάκης Γεώργιος. ΘΕΜΑ 8 ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ωρωπού. Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Γιασημάκης Γεώργιος. ΘΕΜΑ 9 ο :Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων για το συντονιστικό τοπικό όργανο (Σ.Τ.Ο.) της Πολιτικής Προστασίας . Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Γιασημάκης Γεώργιος. ΘΕΜΑ 10ο :Έγκριση ή μη του υπ.αριθμ.03/2019 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Γιασημάκης Γεώργιος. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΑΡΜΥΡΙΩΤΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια: