Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

Ο απερχόμενος Δήμαρχος περιμένει τη βροχή για να λιώσει τα χιόνια

Ανεπαρκής η αποτελεσματικότητα της Δημοτικής αρχής στην αντιμετώπιση του χιονιά.
Κεντρικοί δρόμοι αδιάβατοι,οικισμοί χωρίς ρεύμα,άρνηση της δημοτικής αρχής να συνεργαστεί και να βοηθήσει τα συνεργεία τις  ΔΕΗ με αποτέλεσμα πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης.
Και τώρα ετοιμάζονται για απευθείας ανάθεση 100.000 χιλιάδων ευρώ!!!!!!!Αφού μόλις πριν τέσσερις ημέρες,με το γνώριμο τρόπο για αυτούς ανάθεσαν σε εργολάβο,ο όποιος μάλιστα δεν διαθέτει ούτε ένα φτυάρι .......!!!!!!τον  εκχιονισμό και τη ρίψη άλατος ιμαλαίων.....36.280 ευρώ.
Υπάλληλοι και εθελοντές του Δήμου ξεπάγωσαν,ξενύχτισαν και κάποιοι άλλοι με ένα τηλέφωνο έβγαλαν μεροκάματο!!!!!!

                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 Α. Εγκρίνουμε την 1/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Δόμησης, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με τίτλο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΡΙΨΕΙΣ ΑΛΑΤΟΣ ΚΛΠ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 Β. Αναθέτουμε απευθείας στον εργολήπτη δημοσίων έργων με την επωνυμία «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ» Δημητρίου Γούναρη 44, Μαρούσι Τ.Κ.: 151 24 ΑΦΜ: 026992698 ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Τηλ.: 210-6124372 / FAX: 210-3000874 e-mail: mihpapan@yahoo.gr, την εν λόγω υπηρεσία. Η ανάθεση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 29.258,22€ πλέον ΦΠΑ 24% 7.021,97€, δηλαδή συνολική αμοιβή 36.280,19€, σύμφωνα με την προσφορά του εργολήπτη. Η παρούσα να αποσταλεί στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για περαιτέρω ενέργειες έκδοσης της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. Γ. Η παρούσα να υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: