Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021

Ρε Γιασημάκη,θα πλήρωνες "1000" ευρώ απο τη τσέπη σου για την αποθήκη με τα ποντικοκούραδα;;;;;;;;;

  


 Πρώτα μία ερώτηση:Πόσα τετραγωνικά έχει νοικιάσει ο Δήμος για την υπηρεσία;;;;;;;;Αμφιβάλω αν ο δήμος χρησιμοποιεί 80 τ.μ.......ΜΑΙΜΟΎ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.

Το Ιστορικό της ποντικοαποθήκης.

Την 30- 01-2006, είχε υπογράφει μίσθωση μεταξύ του τέως Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, Λεωνίδα Κουρή και της ............................, η οποία, μετά από διαδοχικές παρατάσεις, έληξε την 31η -12-2010. Με την 122/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού, αποφασίσθηκε η παράταση της από 30-01-2006 μίσθωσης που είχε υπογράφει μεταξύ του τέως Νομάρχη Ανατολικής Αττικής Κου Λεωνίδα Κουρή, υποκαθιστάμενου βάσει του Ν.3852/2010 από το Δήμαρχο Ωρωπού Ιωάννη Οικονομάκο, όσον αφορά τη σύναψη του παρόντος και της................... μέχρι την 31η -12-2011. Στη συνέχεια και δυνάμει της υπ' αριθμόν 14/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού, η ως άνω μίσθωση παρατάθηκε για τρία έτη, ήτοι έως την 31η -12-2014. Επίσης, δυνάμει της υπ' αριθμόν 242/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού, η ανωτέρω μίσθωση παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2015 και με την υπ' αριθμόν 296/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρατάθηκε η μίσθωση μέχρι και την 31.12.2016.Δυνάμει της υπ' αριθμόν 307/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού, η εν λόγω μίσθωση παρατάθηκε για ένα έτος, ήτοι μέχρι την 31.12.2017. Κατόπιν του θανάτου της αρχικής ιδιοκτήτριας............................. όπως προκύπτει από το σχετικό απόσπασμα της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου η σύμβαση μίσθωσης τροποποιήθηκε, ως προς το πρόσωπο της ιδιοκτήτριας λόγω θανάτου της δικαιοπαρόχου. Νέα ιδιοκτήτρια και εκμισθώτρια του εν λόγω ακινήτου είναι η ......................, όπως προκύπτει από τον με αριθμό 7669/2017 Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών και την ιδιόχειρη διαθήκη της θανούσης, όπως αυτή δημοσιεύθηκε με την υπ'αριθμόν 131/2017 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα. Δυνάμει δε της υπ' αριθμόν 4/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού, η ως άνω μίσθωση παρατάθηκε για ένα έτος, ήτοι μέχρι την 31.12.2018. Εξάλλου, δυνάμει της υπ' αριθμόν 9/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού, η ανωτέρω μίσθωση παρατάθηκε για ένα έτος, ήτοι μέχρι την 31.12.2019. Ο Δήμος δε εξακολουθεί να κάνει χρήση του άνω ακινήτου μέχρι και σήμερα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: