Σάββατο, 30 Μαΐου 2020

Τι σημαίνει επικοινωνία;;;;;;

Επικοινωνώ σημαίνει......ακούω και μοιράζομαι.............
Επικοινωνώ σημαίνει......πρώτα ακούω και μετά μιλάω........
-Ακούω και χωρίς παράλληλα να σκέφτομαι τι θα πρέπει να απαντήσω.Ακούω το νόημα και την ουσία αυτού που προσπαθούν να μου επικοινωνήσουν.
-Μιλάω σημαίνει επικοινωνώ αυτό που επιθυμώ και σκέφτομαι,με καθαρές κουβέντες.με ξεκάθαρα μηνύματα για να γίνονται κατανοητά από τον απέναντι.
Η επικοινωνία δεν μπορεί να γίνει με κλειστές πόρτες.Οι επικοινωνία γίνεται με ανοικτές πόρτες και με ανοικτά αυτιά..........για τους κωφάλαλους υπάρχουν και μεταφραστές.

–Σου μιλώ τόση ώρα και δεν ακούς τίποτα!!!!!!Τι δεν  καταλαβαίνεις;;;;;;;;;

Δεν υπάρχουν σχόλια: