Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Ερώτηση στη Βουλή για το ΚΕΠ Καπανδριτίου

Μάλλον ορισμένοι αιρετοί δεν έχουν συναίσθηση της νομιμότητας.Είναι δυνατόν την μια μέρα το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού να αποφασίζει ομόφωνα την παράταση της μίσθωσης (δημοσιεύω την απόφαση) ,ως το μοναδικό ακίνητο και μάλιστα στο εισηγητικό της απόφασης να αναφέρεται ότι ο Δήμος δεν διαθέτει ιδιόκτητο κτήριο και την επομένη να μετακομίζει στο κτήριο της Δημοτικής κοινότητας;;;;;Ποιος παραμύθιασε και παρέσυρε το Δημοτικό Συμβούλιο;;;;;;;;
Ποιος πληρώνει τα ενοίκια;;;;;;;;Το Υπουργείο Εσωτερικών!!!!!!!Άρα για το συγκεκριμένο ακίνητο το Υπουργείο Εσωτερικών έχει τον κύριο λόγο!!!!!!!!Αναμένουμε την απάντηση του Υπουργού,όσο για την Διοίκηση του Δήμου δεν μας έχει συνηθίσει να έχει τέτοιες ευαισθησίες!!!!!!!
Αυτή είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π Ο Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ.07/05-05-2015 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού. Αριθμός Απόφασης 85/2015 Θέμα: «Έγκριση παράτασης μίσθωσης κτιρίου , στο οποίο στεγάζεται«Έγκριση παράτασης μίσθωσης κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ Καπανδριτίου » έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριο Βελτανιώτη, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ Καπανδριτίου, ιδιοκτησίας της Αικατερίνης Οικονόμου, μισθώνεται από το Δήμο Ωρωπού με διαδοχικές μισθώσεις, η τελευταία εκ των οποίων έληξε την 10η Απριλίου 2015. Η παράταση της εν λόγω μίσθωσης κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να μπορέσει το ΚΕΠ Καπανδριτίου να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του προς τους δημότες και ταυτόχρονα δεν υπάρχει διαθέσιμο κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου ή της Δημοτικής Κοινότητας να καλύψει την ανάγκη στέγασης της εν λόγω υπηρεσίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1-Εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης του κτιρίου, που στεγάζετε το Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Κοινότητας Καπανδριτίου για ένα έτος από τη λήξη της προηγούμενης μίσθωσης, δηλαδή έως την 10η Απριλίου 2016 2-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ.Θωμά Ρούσση να υπογράψει τo συμφωνητικό παράτασης της μίσθωσης με την εκμισθώτρια Αικατερίνη Οικονόμου, ιδιοκτήτρια του ως ακινήτου με μηνιαίο μίσθωμα 400,00 Ευρώ. Αυτή η απόφαση πήρε αυξ. αριθμό 85/2015. Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου το ΚΕΠ Καπανδριτίου»

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΜΠΟΥΤΗ ΡΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΑΣ. ΟΤΙ ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΠΗΡΑΤΕ.