Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Επιστολή του Β.Λέκκα πρός τον ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΥΛΩΝΑ


Ανοιχτή επιστολή του Β.Λέκκα, για την ενοικίαση έκτασης στη θέση ΜΑΛΕΖΑ
ΠΡΟΣ:   Αναγκαστικό  Συνεταιρισμό Διαχείρησης Ακινήτου συνιδιοκτησίας και κοινής χορτονομής κτήματος ΣΑΛΕΣΙ-ΜΠΟΥΓΑ. ΠΡΟΕΔΡΟ:  κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ

Κύριε Πρόεδρε,

Πληροφορίες από έγγραφη πρόσκληση που έχει αναρτηθεί σ’ επιλεγμένους χώρους στη Δημοτική Κοινότητα Αυλώνα, αναφέρουν ότι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από εταιρεία για ενοικίαση αδιανέμητης μεγάλης έκτασης στη θέση ΜΑΛΕΖΑ και καλούνται τα μέλη του συνεταιρισμού σε γενική συνέλευση για συζήτηση επί του θέματος για να λάβουν απόφαση την Κυριακή 14/10/2012 και σε περίπτωση μη απαρτίας την επόμενη Κυριακή 21/10/2012 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου.

Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές τοποθετήσεις των μελών του συνεταιρισμού για την ενοικίαση μέρους της αδιανέμητης έκτασης που διαθέτουμε.  

Αυτό βέβαια θα συμβεί με ορισμένες προϋποθέσεις μετά από επιστημονική έρευνα που θα ζητήσει ο συνεταιρισμός κυρίως για τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και τις περιβαλλοντικές λόγω της μεγάλης έκτασης που ζητάνε για εκμετάλλευση (αν πρόκειται για φωτοβολταϊκά όπως φημολογείται).

Χρειάζεται προσοχή και έρευνα πριν από τις υπογραφές για να μη βρεθούμε στο κενό όπως πριν λίγα χρόνια με την περίπτωση του Νοσοκομείου και μείνουν τα όνειρα και οι υπολογισμοί ορισμένων στον αέρα.

Παρακαλώ να χορηγήσετε σε όλα τα μέλη του συνεταιρισμού σ΄αυτή τη συνάντηση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση:

1. Αντίγραφο της αίτησης που έχει πρωτοκολληθεί στο συνεταιρισμό με τα στοιχεία της εταιρείας που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.

2. Αποδεικτικό από την ενδιαφερόμενη εταιρεία ότι έχει τη σύμφωνη γνώμη συνεργασίας με τη ΔΕΗ για το σύνολο της παραγωγής ρεύματος από την ενοικιαζόμενη έκταση.

3. Αντίγραφο επίσημης βεβαίωσης του Δασαρχείου Καπανδριτίου που θα πάρετε εντός της εβδομάδος, η οποία θα αναφέρει τους νόμους και τα έγγραφα που θα επιτρέπουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΚΕΤΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ.

4. Το αντίγραφο της απόφασης που έχετε απελευθερώσει τη ΜΑΛΕΖΑ από τη δέσμευση του Προεδρικού Διατάγματος για τη προστασία του ορεινού όγκου της Πάρνηθας.  (Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιάς).

Τέλος, καλό είναι να μη κυκλοφορούν οικονομικά νούμερα ενοικίασης που δεν έχουν καμμία σχέση με την σημερινή οικονομική πραγματικότητα αλλά μόνο για εντυπωσιασμούς.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

12/10/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: