Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

Ένα πάρε δώσε είναι η πολιτική του Θωμά στον ΩΡΩΠΟ

Χαλκούτσι: αυτό τι είναι εξαγορά συνειδήσεων;;;;;;;;επαγγελματικά νταραβέρια;;;;;;
Μόνο θλίψη για την κατάντια του Θωμά.Η εικόνα ενός απερχόμενου και αποτυχημένου  δημάρχου,στη προσπάθεια του να διασωθεί παίζει όλα τα χαρτιά του.Εκβιάζει συνειδήσεις και παίζει με το μεροκάματο νέων παιδιών.
Την μια μέρα ο μπαμπάς στο μπαλκόνι με το Θωμά υποψήφιος στο Χαλκούτσι και την άλλη μέρα, η θυγατέρα...... πάντα με αξιοκρατικά κριτήρια!!!!!!!!!διορίζεται ειδικός συνεργάτης του δημάρχου!!!!!!
Να προσέχεται το αλάτι!!!!!!!!!!!!!!
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωρωπός, 17/10/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 395/2018 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ο Δήμαρχος Ωρωπού
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την πρόσληψη, από 17-10-2018, της Αγγελικής Ράπτη του Ανδρέα στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου, με ειδίκευση σε θέματα διαχείρισης των αλλαγών της νέας οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ που επιφέρει το νέο νομοθετικό πλαίσιο «Κλεισθένης Ι», με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και με τις εξής αρμοδιότητες: α) Ασκεί καθήκοντα επιτελικά και δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. β) Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα διαχείρισης των αλλαγών της νέας οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ που επιφέρει το νέο νομοθετικό πλαίσιο «Κλεισθένης Ι».Για το σκοπό αυτό: Η ως άνω Ειδική Συνεργάτης υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, στον οποίο και είναι υποχρεωμένη να δίνει λόγο σε κάθε περίπτωση. Η πρόσληψη ενεργείται και ολοκληρώνεται με την υπογραφή, από την προσλαμβανόμενη, ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 00.6031.0001 και ΚΑ 00.6053.0001 του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Ωρωπού. Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: