Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Δημόσια παρέμβαση του Βασίλη Λέκκα


ΑΥΛΩΝΑΣ 10/9/2012


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ BΑΣΙΛΕΙΟ ΛΕΚΚΑ       Δημοτικό Σύμβουλο  
                                                     ΠΡΟΣ
  1. κ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟ ΙΩΑΝΝΗ  ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
  2. κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟ  ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ
 3. ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ

ΘΕΜΑ: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ωρωπού
«΄Αρθρο 217 Δημοτικός Κώδικας»

Κύριε Δήμαρχε,

Όπως ορίζεται στο Δημοτικό κώδικα κάθε χρόνο μέχρι το τέλος Ιουνίου γίνεται απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

Η πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 12, Σεπτεμβρίου 2012 (χωρίς εισηγήσεις επί των θεμάτων) αναφέρει στο ενδέκατο (11) θέμα «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2011».
Αυτό σημαίνει ότι θα κάνετε απολογισμό έτους 2011.Ο χρόνος των δύο λεπτών που έχει κάθε σύμβουλος για ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις (άρθρο 4 κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) είναι ελάχιστος για την τοποθέτησή μου επί του θέματος και για να μη συμβεί όπως και με την ολοκληρωμένη πρότασή μου «για την αποχέτευση όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Ωρωπού και Τανάγρας χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τον Ασωπό και τον Ευβοϊκό ως δέκτες υπολειμμάτων – την απορρύπανση του Ασωπού και την υδροδότηση των Δήμων Ωρωπού και Τανάγρας από ένα κεντρικό διυλιστήριο με συνεχόμενο έλεγχο του νερού και όλα αυτά από την Ε.ΥΔ.Α.Π. μοναδική εταιρεία με τεχνογνωσία, η οποία δέχεται να συνεργαστεί με τους Δήμους Ωρωπού και Τανάγρας» και επειδή η πρότασή μου είχε την αντιμετώπιση της απόρριψης και δεν συζητήθηκε, ο δε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την τοποθέτησή μου με διέκοψε και με ανάγκασε να ολοκληρώσω στο επόμενο συμβούλιο, γι΄αυτό λοιπόν τοποθετούμαι με την ανοικτή αυτή επιστολή μου και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να εφαρμόσει το άρθρο 4 του κανονισμού λειτουργίας και να ανακοινώσει το έγγραφο αυτό στο συμβούλιο.
Η έγγραφη πρόσκληση για την ειδική συνεδρίαση του απολογισμού να απευθύνεται στους Δημοτικούς συμβούλους, Τοπικούς συμβούλους, στα Διοικητικά συμβούλια όλων των φορέων και συλλόγων του Δήμου και να ανακοινωθεί στους Δημότες με κάθε πρόσφορο τρόπο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν. Η δε συνεδρίαση να γίνει στο κλειστό γυμναστήριο της Δημοτικής Κοινότητας Ωρωπίων και να προγραμματιστεί για τον επόμενο χρόνο η συνεδρίαση να γίνει σε άλλη Δημοτική Κοινότητα.

Η απολογιστική συνεδρίαση του έτους είναι η ευκαιρία που δίνει τη δυνατότητα στους φορείς, στους συλλόγους και στους Δημότες να τοποθετηθούν, να κάνουν ερωτήσεις και προτάσεις και κυρίως για το Δήμαρχο είναι η ευκαιρία να έρθει σε άμεση επαφή με όλους για ανταλλαγή απόψεων και να ανακοινώσει τα πεπραγμένα της προηγούμενης Δημοτικής χρονιάς και τον προγραμματισμό.

Κύριε Δήμαρχε, έχετε επιστημονικούς συμβούλους της επιλογής σας αμειβόμενοι από τα έσοδα του Δήμου. Επίσης, με πρόσφατη απόφαση έχετε συμβουλευτική εταιρεία ανάπτυξης με αμοιβή 5.000 ευρώ το μήνα, έχετε τους αξιόλογους εργαζόμενους του Δήμου και κυρίως τους Διευθυντές Διοικητικών – Οικονομικών – Τεχνικών Υπηρεσιών. Όλοι μαζί εάν συνεργαστούν μεταξύ τους θα συντάξουν το αναλυτικό ενημερωτικό συγκριτικό απολογιστικό Διοικητικο-Οικονομικο-Τεχνικο έντυπο του Δήμου 2010-2011 το οποίο θα διανεμηθεί και θα δοθεί στη δημοσιότητα για την ολοκληρωτική ενημέρωση των Δημοτών. Είναι η αρχή της διαφάνειας του Δήμου σε όλους τους τομείς. Είναι το έντυπο που θα μείνει συγκρίνοντας το οικονομικό νοικοκύρεμα που επικαλείστε στον τοπικό τύπο, από τους μεμονωμένους Δήμους και Κοινότητες 2010 με το νέο Καλλικρατικό Δήμο Ωρωπού 2011 αναδεικνύοντας την προσπάθεια που κάνετε για να μειωθούν τα έξοδα και τα χρέη του Δήμου.
Ένα έντυπο το οποίο κάθε χρόνο θα μένει για τη σύγκριση του επόμενου απολογιστικού χρόνου. Είναι το έντυπο με τους απολογιστικούς συγκριτικούς πίνακες των ετών 2010-2011 συνολικά του Δήμου και για κάθε Δημοτική Κοινότητα χωριστά.
Στη Λαϊκή Γενική Συνέλευση θα αναλυθούν οι ενημερωτικοί πίνακες για να γίνουν ερωτήσεις και προτάσεις.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2010-2011


Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
 • Προσωπικό όλων των κατηγοριών
Μόνιμοι
Αορίστου χρόνου
Ορισμένου χρόνου
Συμβασιούχοι
Ωρομίσθιοι
Ημερομίσθιοι

 • Φορείς του Δήμου
 • Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος
 • ΚΕΔΩ
 • Σχολικές Επιτροπές και ό,τι έχει σχέση με τη Διοίκηση του Δήμου

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 • Τακτικά και Πάγια Έσοδα- Έξοδα
 • Οφειλή ΕΥΔΑΠ (Πίνακας οφειλής προηγούμενων χρόνων κατά Δημοτική Κοινότητα και διακανονισμός με την ΕΥΔΑΠ. Νέα σύμβαση Δήμου-ΕΥΔΑΠ).
 • Τα έξοδα των εργαζομένων συνολικά
 • Τα υπόλοιπα έξοδα και έσοδα αναλυτικά και κατά Δημοτική Κοινότητα. Φορείς-συλλόγους-εκδηλώσεις-πληρωμές ταμείων-κατασκευών-αγορών- δανείων κλπ.
 • Οικονομική παραλαβή διαχείρισης 2010 Δημοτικών κοινοτήτων και σύγκριση Οικονομικής διαχείρισης 2011 Δήμου Ωρωπού.
 • Αναλυτικό πίνακα εσόδων και επιστροφής για έξοδα χωριστά για κάθε Δημοτική Κοινότητα. Συγκριτικός πίνακας πολιτιστικών εκδηλώσεων και πανηγυριών όχι μόνο οικονομικά αλλά και εκδηλώσεων για τις χρονιές 2010-2011 χωριστά για κάθε Δημοτική Κοινότητα. • Ο Δήμος να αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα των φορέων και των συλλόγων.
Για οποιαδήποτε εκδήλωση και παράσταση με αμοιβή αυτή να γίνεται από τις
εισπράξεις των εισιτήριων
 • Η Οικονομική Επιτροπή να χορηγεί στις Δημοτικές παρατάξεις μηνιαία συγκεντρωτική και αναλυτική έντυπη κατάσταση εσόδων-εξόδων με αύξοντα αριθμό παραστατικών. Χρηματικά εντάλματα κλπ.
 • Τα χρήματα είναι των Δημοτών και πρέπει να γνωρίζουν πώς τα διαχειρίζεται η Δημοτική αρχή.
Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ

 • Αναλυτικοί πίνακες για κάθε δημοτική Κοινότητα των έργων και των μελετών που παραλάβατε και ήταν υπό εκτέλεση και τα οικονομικά τους, καθώς επίσης αυτών που είχαν προγραμματιστεί και δεν είχαν δημοπρατηθεί. Επίσης να μας ενημερώσετε πως αντιμετωπίσατε τις υπόλοιπες οικονομικές οφειλές των έργων που παραλάβατε
και πίνακα των έργων επί Δημαρχίας σας.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

 • Πως διπλασιάστηκε το έργο Αναβάθμιση και Βελτίωση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αυλώνα από 978.728 Ευρώ σε 1.966.441,85 Ευρώ, ερώτηση που έχω καταθέσει στο δημοτικό συμβούλιο και περιμένω απάντηση μέχρι σήμερα.

 • Επί της προτάσεώς μου για τη σηματοδότηση των κόμβων του περιφερειακού της Ε.Ο. από Πολυδένδρι έως Αυλώνα κυρίως δε για τον κόμβο διοδίων Αυλώνα που εξυπηρετεί τις Βιομηχανικές περιοχές Αυλώνα-Οινόφυτα, ΕΑΒ , στρατόπεδο τεθωρακισμένων, διαμετακομιστικό κέντρο Αυλώνα και οικιστές Δήλεσι έως σήμερα δεν έχετε κάνει καμία ενέργεια. Γιατί;

 • Εκτός της σηματοδότησης που άμεσα πρέπει να γίνει στο δρόμο Αυλώνα –Μαλακάσα που να επισημαίνει την επικινδυνότητα από τη διέλευση των ελαφιών κυρίως κατά τις νυκτερινές ώρες, πρέπει να προγραμματίσουμε περιφράξεις ώστε να περιορίσουμε τη διέλευση των ελαφιών σε συγκεκριμένα σημεία για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

 • Η πρότασή μου για αναπαλαίωση των ιστορικών κτιρίων των φυλακών Ωρωπού για τη μεταφορά όλων των υπηρεσιών του Δήμου αποφεύγοντας τα υπέρογκα σε χιλιάδες ευρώ ενοίκια, δεν έγινε δεκτή. Πρότασή μου για την προγραμματική δημοτική δράση του απολογισμού σας. Να βάλετε στόχο ένα τραπεζικό δάνειο για την ανέγερση Διοικητηρίου του Δήμου με τη δόση του δανείου να είναι περίπου το 1/3 των σημερινών ενοικίων.


ΚΑΘΕ ΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ.

Βασίλης Λέκκας
Δημοτικός Σύμβουλος 
3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ ΤΗΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΡΏΤΑ ΓΙΑ
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΟΘΕΙΣ . ΑΥΤΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣΟΥΝ ΑΝ ΩΣ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΟΘΕΙ .
ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΑΤΑΓΚΕΛΤΙΚΟ ΗΦΟΣ ΣΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΕΥΟΥΣΑΣ ΣΑΣ ΑΦΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
ΑΥΤΟ ΘΗΜΙΖΕΙ ΛΙΓΟ ΣΥΓΚΙΒΕΡΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ .

Ανώνυμος είπε...

ΒΑΣΙΛΗ ΓΓΙΝΕ ΑΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΛΕΣ ΠΟΙΟ ΣΤΑΡΑΤΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ.ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΥΛΩΝΙΤΗ.ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΟΙΚΟΝΟΜΗΔΕΣ

Ανώνυμος είπε...

ANTE BASILAKH KAI DHMARXOS......EIMASTE MAZI SOY !!!