Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019

ο Δήμος Ωρωπού απευθύνει έκκληση στους κατοίκους του Δήμου να αποφύγουν όσο μπορούν την εναπόθεση απορριμμάτων στους κάδους της πόλης.

Ανακοίνωση
O Δήμος Ωρωπού απευθύνει έκκληση στους κατοίκους του Δήμου να αποφύγουν όσο μπορούν την εναπόθεση απορριμμάτων στους κάδους της πόλης, λόγω καταγγελίας της υπ.αριθμ.πρωτ. 20234/13-09-2018 σύμβασης από μέρος του εργολάβου Αποκομιδής-Μεταφοράς Οικιακών Απορριμμάτων, Σάρωση Οδών, Οδοκαθαρισμοί κλπ. του Δήμου Ωρωπού. Ο λόγος καταγγελίας της σύμβασης είναι η καθυστέρηση πληρωμής του εργολάβου ένεκα αδυναμίας των οικονομικών του Δήμου παρόλες τις προσπάθειες που κατέβαλε η Δημοτική Αρχή.
Η συνεργασία όλων των δημοτών και επαγγελματιών κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη ώστε να μην διαταραχθεί και κυρίως να μην επιβαρυνθεί η δημόσια υγεία και η ευταξία της πόλης.
Η Δημοτική Αρχή πράττει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη λύση του προβλήματος και θα σας ενημερώσει σχετικά με την πορεία επίλυσής του.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση.
*******Αυτα είναι οι ημέρες και τα έργα  που άφησε ο "μπακάλης" απο το Συκάμινο και η παρέα του......"πρώτα η πάρτη  μας"......!!!!!!!!********και έχουν το θράσος να ομιλούν,αντί να ντρέπονται.*********** 

Δεν υπάρχουν σχόλια: