Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012

Σημερινό δημοσίευμα της "Καθημερινής"

  Ευρ. Στυλιανιδης:Αλλαγές στο χάρτη των ΟΤΑ
Αλλαγές σε δήμους, χωρίς να ανατρέπουν τον «Καλλικράτη»
Της Τανιας Γεωργιοπουλου
Η λειτουργικότητα των δήμων που αποτελούν ίσως «το τελευταίο ανάχωμα για την προάσπιση της κοινωνικής συνοχής» βρίσκεται ανάμεσα στις άμεσες προτεραιότητες του υπουργείου Εσωτερικών. Προκειμένου να επιτελέσουν τον ρόλο τους, όμως, και σύμφωνα με όσα οι ίδιοι οι δήμαρχοι έχουν ήδη θέσει στον υπουργό κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, απαιτούνται συγκεκριμένες αλλαγές στον «Καλλικράτη». Ο ίδιος ο κ. Στυλιανίδης εξηγεί ότι το υπουργείο θα προχωρήσει στην κατάθεση νομοσχεδίου με τις απαιτούμενες αλλαγές χωρίς ωστόσο αυτές να ανατρέπουν τη λογική του «Καλλικράτη». «Υπάρχουν θεσμικά και λειτουργικά ζητήματα που μπορούν και πρέπει να αλλάξουν. Το πρόβλημα σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι μόνο οικονομικό», τονίζει μιλώντας στην «Κ».
Η επιστολή
Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εσωτερικών προτίθεται να αποστείλει από βδομάδα επιστολή προς όλους τους περιφερειάρχες και δημάρχους της χώρας, ζητώντας έως τις 10 Σεπτεμβρίου αναλυτικές προτάσεις για τις απαιτούμενες αλλαγές.
Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στην επιστολή, ζητούνται:
- Παρατηρήσεις και προτάσεις σας που προκύπτουν από την εμπειρία εφαρμογής του «Καλλικράτη» (ν. 3852/2010) σε ζητήματα κατά κύριο λόγο θεσμικά και λειτουργικά καθώς και χωροταξικά. Παρακαλούμε για μια συνοπτική και κατ’ άρθρο ανάλυση των αλλαγών που εισηγείσθε προκειμένου να λυθούν πρακτικά προβλήματα.
- Καταγραφή προβλημάτων και προτάσεις λύσεων για ζητήματα που αφορούν ειδικότερα την Περιφέρεια ή τον Δήμο σας.
«Το υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη συγκροτήσει μαζί με την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Task Force for Greece) προκειμένου να εντατικοποιήσει τη συνεργασία με το αντίστοιχο επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη μεταφορά Ευρωπαϊκής Τεχνογνωσίας που θα συμβάλει στον εξορθολογισμό των οικονομικών της αυτοδιοίκησης και στον παράλληλο εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, αλλά και η ποιότητα υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. Οι προτάσεις των Περιφερειών και των ΟΤΑ, καθώς και η δουλειά της Ομάδας Δράσης θα αποτελέσουν τη βάση για τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ή τις κατάλληλες διοικητικές παρεμβάσεις ώστε να επιτύχουμε αποτελέσματα», συνεχίζει η επιστολή.
Οπως εξηγεί ο κ. Στυλιανίδης στην «Κ», το σχέδιο του υπουργείου είναι να εξατομικευτούν τα προβλήματα του κάθε δήμου και στη συνέχεια να δημιουργηθούν «ομάδες δήμων». «Δεν μπορεί να έχουν τα ίδια προβλήματα ένας αστικός δήμος με εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους και ένας νησιωτικός με πληθυσμό μερικές χιλιάδες», τονίζει ο υπουργός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: