Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Ανεκτικότητα.....καί ανοχή.....!!!!!!!!

         Υπάρχει ένα όριο για την ανεκτικότητα...!!!!!!!!!
Πρός Ωρωπίους.... πολλαπλής επιστολής το ανάγνωσμα.....!!!!!!!!!
Το περίγραμμα ενός νέου κόσμου έχει μόλις 
αρχίσει να σχηματίζεται. Παραδοσιακοί θεσμοί τελούν υπό αμφισβήτηση.
Οι οικογένειες και γενικότερα η κοινωνία
  ζούν με άγχος, μέσα σε ένα κλίμα ρευστότητας
 και ανησυχίας.
Σε καιρούς τέτοιων δομικών αλλαγών πρέπει να είμαστε
  πιστοί σε ιδανικά 
και αρχές.Η ανεκτικότητα-ανοχή στη πράξη δεν σημαίνει 
μόνο ειρηνική συνύπαρξη.Η ανεκτικότητα 
πρέπει να είναι μια ενεργετική κατανόηση,που θα ενισχύεται από διάλογο με δικαιώματα όλων, αλλά και υποχρεώσεις.....!!!!!!!!!
Η ανεκτικότητα επιβαλεται από τις πλειοψηφίες......και οι "μαλάκες"......... δοκιμάζονται
 όταν βρίσκονται στη μειοψηφία..!!!
Αγαπητοί μου...... "φίλοι...." της Δημοτικής πλειοψηφίας,το άσπρο.....δεν γίνεται μαύρο......η ανεκτικότητα 
είναι η ικανότητα  κάποιου  να ανέχεται 
τις "μαλακίες"χωρίς να αντιδρά.....προσπαθείστε να καταλάβεται ότι δεν διαφέρεται και πολύ από κάποιους του παρελθόντος......!!!!!!!
Ο δημόσιος λόγος ...... όταν αφορά ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ πρέπει  όχι μόνο να είναι νόμιμος ....... αλλά και ηθικός.....!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: