Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

ΒΑΘΥ ΠΡΑΣΙΝΟ: Χρέος... Κοίτα ποιός μιλάει...

ΒΑΘΥ ΠΡΑΣΙΝΟ: Χρέος... Κοίτα ποιός μιλάει...: Ελλάδα ... 394δις Γερμανία.... 2,38 τρις! Γαλλία ..... 2,26 τρις! Ισπανία ..... 1,016 τρις! Αγγλια.... 2,026 τρις! Ιταλία ...... 2,3...

Δεν υπάρχουν σχόλια: