Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Καλά οργανωμένο το έγκλημα στο πρώην Λατομείο Ντουμάνη

Το μεγαλύτερο οικολογικό έγκλημα συντελείται τα τελευταία χρόνια στο πρώην Λατομείο Ντουμάνη,μεγαλύτερο και από την μόλυνση του Ασωπού
-Στο πρώην ΛΑΤΟΜΕΊΟ ΝΤΟΥΜΑΝΗ από το 2012 λειτουργεί ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΚΚ
Τι είναι τα ΑΕΚΚ;;;;;;;;;;;

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑEKK)

Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιπροσωπεύουν το 25% - 30% περίπου του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούνται από υλικά, όπως σκυρόδεμα, σίδηρο, τούβλα, γύψο, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, αμίαντο και χώμα, υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.

-Πότε πήρε άδεια ΑΕΚΚ στη ΜΑΥΡΙΝΩΡΑ;;;;
Η ΑΔΕΙΑ εκδόθηκε στις  19/7/2012!!!!!!!(Δημοσιεύω την απόφαση αδειοδότησης και εκεί φαίνονται οι γνωμοδοτήσεις των εμπλεκομένων υπηρεσιών)
-Για ποίο λόγο η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ δεν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο;;;;;;;;;
-Για ποιο λόγο βρήκαν το παράθυρο της Δνσης Πολεοδομίας του Δήμου Ωρωπού να γνωμοδοτήση θετικά;;;;;;Πάλι καλά που δεν έβαλαν το Καρίνο!!!!!!!
-Η μονάδα αποβλήτων που λειτουργεί στο πρώην Λατομείο Ντουμάνη-συμφερόντων ΤΙΤΑΝΑ,ξέρετε από που δέχεται απόβλητα;;;;;;Από όλη την Αττική,την Βοιωτία.....όπου βρει πελάτη,!!!!!ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗ!!!!!!!Ποίος ελέγχει για βιομηχανικά απόβλητα;;;;Για ρωτήστε πόσο στοιχίζει ο τόνος;;;;;
Νομίζεται ότι γίνεται κάποια επεξεργασία;;;;τίποτα,απλά θάβουν τα πάντα!!!!
-Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι από τον Δήμο;;;;Απλά...είναι πολλά τα λεπτά Άρη!!!!!Να γιατί η σημερινή αρχή συνεχίζει ακάθεκτη στο δρόμο που χάραξε η προηγούμενη,ΜΠΙΖΝΑ ΚΑΛΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ!!!!!!!!Σταθμός μεταφόρτωση δίπλα στο ΧΥΤΥ του ιδιώτη!!!
-Αντί λοιπόν η σημερινή Δημοτική αρχή,να προσφυγή στη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ για την ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ της εταιρείας συμφερόντων ΤΙΤΑΝΑ,προσπαθεί να της δώσει και έργο,σήμερα τη νομιμοποίηση των δραστηριοτήτων της και αύριο όχι μόνο την εναπόθεση και την λειτουργία ΧΥΤΥ,αλλά και την αποκομιδή των απορριμάτων.
Για να δούμε τι θα δείξει ο έλεγχος των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.!!!!!!!!!!!

******ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/07/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 4353 / 2399 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : Φ4353/2308/12, Φ4353/2307/12, ΤΜΗΜΑ A Φ4353/1224/12, Φ4353/4845/11, Φ4353/4776/11, Φ4353/4686/11, Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 239 Προς : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κωδ. : & Παρίτση, Ν. Ψυχικό Πληροφορίες : Η. Δαπουλάκης Τηλέφωνο : 210 3725 761 Fax : 210 3725 770 ΘΕΜΑ : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης (επεξεργασίας) αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ) της εταιρίας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. στο λατομείο Μαλακάσας, στη θέση “Μαυρινώρα” Δ.Ε. Πολυδενδρίου Δήμου Ωρωπού Π.Ε. Ανατολικής Αττικής ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Το Ν. 1650/1986 “Για την προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 160Α/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 91Α/25-04-02) 2) Την ΚΥΑ Η.Π. 50910 / 2727 / 2003 “Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης”, ΦΕΚ 1909 / Β / 22.12.2003 3) Τον Νόμο 2939/2001 “Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ 179/Α/06.08.01 4) Το Π.Δ. 82/2004 “Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ “Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων” (Β’ 40). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων”, ΦΕΚ 64/Α/02.03.04 5) Το Π.Δ. 109/2004 “Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους”, ΦΕΚ 75/Α/05.03.04 6) Το Π.Δ. 116/2004 “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ “για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους” του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000”, ΦΕΚ 81Α/05.03.04 7) Το Π.Δ. 117/2004 “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών 2002/95 “σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ” και 2002/96 “σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού” του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 ”, ΦΕΚ 82/Α/05.03.04, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α/03.02.06) Α2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.Κ΄ΠΡΟΕΔΡΕ ΑΝΗΨΙΑ Τ ΔΗΜΑΡΧΟΥ...Κ'ΤΣΑΚΩΝΑ...Κ'ΑΡΜΥΡΙΩΤΗ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ...ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΜΟΥΓΚΑ???

Ανώνυμος είπε...

ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ.........